Advertentie

Nederland moet meer doen tegen corruptie

Nederland moet meer maatregelen treffen om corruptie te voorkomen bij bewindslieden, hun politiek adviseurs, politiemensen en marechaussees. Dat stelt het anticorruptieorgaan GRECO van de Raad van Europa.

22 februari 2019

Nederland moet meer maatregelen treffen om corruptie te voorkomen bij bewindslieden, hun politiek adviseurs, politiemensen en marechaussees. Dat stelt het anticorruptieorgaan GRECO van de Raad van Europa. 

Politiek assistenten

Met name de rol van politiek assistenten vindt GRECO risicovol. De politiek assistent is de rechterhand en vooral verbindingsofficier van de minister of staatssecretaris. Zij vervullen daarmee volgens het anticorruptieorgaan een bedenkelijke dubbelrol. Enerzijds zijn ze ambtenaar, anderzijds mengen ze zich in het politieke spel.

Controle is beter
Het komt in Nederland vooral op leden van het kabinet zelf aan om integer hun werk te doen, constateert GRECO. Al moeten ze natuurlijk wel het vertrouwen van hun collega's en vooral van het parlement behouden. Vertrouwen is misschien goed, maar controle is beter, vindt de corruptiewaakhond.

Gedragscode

Om de kans op belangenverstrengeling en corruptie te verkleinen, zou er daarom een algemene gedragscode moeten komen. Het zogenoemde Blauwe Boek, de handleiding die ministers en staatssecretarissen bij hun aantreden krijgen, schiet tekort. Iemand moet op die nieuwe gedragscode toezien en zo nodig straffen uitdelen. Dat lijkt GRECO een mooie taak voor de premier.

Bezittingen
De gedragscode moet duidelijk maken wat overtreders boven het hoofd hangt. De code moet bewindslieden en hun politiek assistenten verder verplichten het onmiddellijk te melden als ze op een belangenconflict stuiten. Bovendien moeten ze niet alleen bij hun aantreden, maar ook nadien om de zoveel tijd openbaar maken welke bezittingen en belangen ze hebben. Ook moeten hun contacten met lobbyisten aan regels worden gebonden en openbaar gemaakt.

Politie

Bij de politie staat integriteit hoog in het vaandel, constateert GRECO. Toch kregen informatielekken en banden met de georganiseerde misdaad veel aandacht. GRECO beveelt aan de bestaande gedragscode en trainingen te verbeteren. Medewerkers op gevoelige posten zouden hun financiële belangen moeten opgeven en politiemensen zouden verplicht moeten worden corruptie en omkoping van collega's te rapporteren. Verder moet meer worden gedaan om vertrouwelijke informatie in politiesystemen beter te beveiligen.

GRECO bezocht Nederland in mei. Volgend jaar gaan ze na of er werk is gemaakt van de zestien aanbevelingen. (ANP/Red.)

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Gaat allemaal niet werken. / Zolang er niet gemeld wordt is het onzin.
Zolang ambtenaren fraude/misstanden niet zelf melden dit conform wet, gaat er niets veranderen en mag de burger opdraaien voor de kosten.

Het huidige systeem is helemaal verrot en zal dit blijven.Ontsla die frauderende ambtenaren om een signaal af te geven en neem klagende burgers serieus en leg alles vast. Scheep ze niet af met een gesprekje de meesten snappen nl. niets vh bestuursrecht en verspelen termijnen op deze wijze, wat natuurlijk de bedoeling van de ambtenaren is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gekkenhuis / Medewerkers op gevoelige posten zouden hun financiële belangen moeten opgeven en politiemensen zouden verplicht moeten worden corruptie en omkoping van collega's te rapporteren.
"Medewerkers op gevoelige posten zouden hun financiële belangen moeten opgeven en politiemensen zouden verplicht moeten worden corruptie en omkoping van collega's te rapporteren."Volgens mij staat er duidelijk in de aanstellingsovereenkomst dat een ambtenaar wettelijk verplicht is misstanden, fraude, e.d. te melden.Conclusie men is wederom de weg kwijt in de ambtenarij. Jullie zijn toch niet meer serieus te nemen met al die achterhaalde onzin. Jullie willen niet blijkt telkens.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Begin met ieder oud TK lid z'n toegangspasje af te nemen.

Scheelt een hoop ongezien draaideurlobbyisme.En heb het op die ministerraad gewoon eens over integer handelen. Ook als MP...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
De Majjem
Er staat ook in de wet- en regelgeving dat klokkenluiders rechtsbescherming genieten tegen benadelingen i.r.t. hun meldingen. In de praktijk komt daar niets van terecht.De misstanden worden nauwelijks onderzocht, de meldingen zoveel mogelijk geneutraliseerd, de klokkenluider stelselmatig benadeeld tot ontslag op valse gronden en degenen (topambtenaren en bestuurders) die daar voor verantwoordelijk zijn blijven zitten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie