Advertentie

Ministerie in beroep tegen vonnis over Wob-verzoeken

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) gaat in beroep tegen een uitspraak van de rechtbank, die het departement vorige maand opdroeg binnen twee maanden aan een aantal zogeheten Wob-verzoeken van verschillende media te voldoen.

21 juli 2021
wob
Shutterstock

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) gaat in beroep tegen een uitspraak van de rechtbank, die het departement vorige maand opdroeg binnen twee maanden aan een aantal zogeheten Wob-verzoeken van verschillende media te voldoen.

Niet uitvoerbaar

Dat schrijft demissionair coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. De termijn van twee maanden die de rechtbank Midden-Nederland stelt voor het openbaar maken van de gevraagde informatie is volgens VWS ‘niet uitvoerbaar’. De rechtbank legde tevens een verhoogde dwangsom van 250 euro per dag op, met een maximum van 37.500 euro. Ook daartegen wordt beroep aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De dwangsom gaat voorbij aan de ‘grote inspanningen’ die worden verricht ‘om de enorme hoeveelheid gevraagde documenten zo snel als mogelijk openbaar te maken’, aldus De Jonge.

 

Per rubriek

Na het uitbreken van de coronacrisis bedacht het ministerie van Volksgezondheid een nieuwe manier om met de Wet openbaarheid van bestuur om te gaan. Vanwege de crisis zou er geen tijd zijn om alle Wob-verzoeken individueel te behandelen. In plaats daarvan worden documenten die te maken hebben met corona om de zoveel tijd per rubriek openbaar gemaakt. l‘Een traditionele aanpak zou ertoe leiden dat de gevraagde informatie later en gefragmenteerd openbaar zou worden’, aldus de Jonge in zijn brief, die zegt begrip te hebben ‘voor het ongeduld van de indieners van Wob-verzoeken’. ‘De wens tot snelheid deel ik.’

 

Extra mensen

Maar die manier van werken is ‘geen beslissing op de Wob-verzoeken’ die de NOS en de NTR indienden ‘maar openbaarmakingsbeslissingen uit eigen beweging’, zo oordeelde de rechtbank vorige maand. ‘De rechtbank is wél van oordeel dat sprake is van bijzondere omstandigheden’ en besloot daarom het ministerie meer tijd te gunnen: de twee maanden. Maar die termijn acht het ministerie dus ook niet haalbaar. De Jonge benadrukt dat zijn ministerie al stappen heeft genomen om documenten sneller openbaar te kunnen maken. Zo zijn er sinds vorig jaar meer juristen aangetrokken om documenten te beoordelen, en wordt er ook nu nog naar extra mensen gezocht. Het ministerie zegt de werkwijze niet fundamenteel aan te passen door Wob-verzoeken over corona weer individueel te behandelen. Wel wordt er gekeken hoe er meer bij de publicatie van documenten kan worden 'gepersonaliseerd', zodat journalisten kunnen zien of en wanneer de documenten die ze willen openbaar zijn gemaakt. (ANP)

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wietske
Hugo slaat nu wel helemaal door. hij tart de democratie. Of zoals een hoogleraar het verwoord:

De overheid heeft gewoon geen zin in die Wob-verzoeken’, reageert hoogleraar staatsrecht Wim Voermans op de bevindingen van het SEO. ‘De regering ziet het als een service, terwijl tijdige beantwoording een recht is en van levensbelang in een gezonde democratie.’
H. Wiersma / gepens.
De door het huidige Kabinet gepropageerde openbaarheid van stukken heeft dus nog steeds geen enkele betekenis. Het was te verwachten van Rutte c.s.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Ik ben blij dat het rijk nu zelf ook last heeft van het gedrocht dat ze zelf in het leven hebben geroepen.
Advertentie