Advertentie

Legalisering sekswerk zorgde juist voor meer illegaliteit

De opheffing van het bordeelverbod, twintig jaar geleden, moest sekswerk in Nederland controleerbaarder en veiliger maken. Maar sindsdien raken steeds meer sekswerkers in de illegaliteit terecht, waar ze kwetsbaarder zijn voor geweld en mensenhandel.

25 mei 2020
shutterstock-1173900577.jpg

De afgelopen twintig jaar zijn gemeenten steeds minder vergunningen voor sekswerk gaan uitgeven, waardoor sekswerkers zich verplaatsen naar de informele markt, waar ze kwetsbaarder en minder zichtbaar zijn. Dat blijkt uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor magazines De Groene Amsterdammer en Vers Beton.

De opheffing van het bordeelverbod, twintig jaar geleden, moest sekswerk in Nederland controleerbaarder en veiliger maken. Maar sindsdien raken steeds meer sekswerkers in de illegaliteit terecht, waar ze kwetsbaarder zijn voor geweld en mensenhandel. Een belangrijke reden is dat gemeenten het vaak moeilijk maken voor sekswerkers om een vergunning te krijgen.

Sinds de legalisering is het aantal vergunningen dan ook gedaald, terwijl het er niet op lijkt dat de sector gekrompen is. Die heeft zich vooral naar het internet verplaatst. Daar maken sekswerkers afspraken om klanten te ontmoeten in Airbnb’s, hotels, woningen, auto’s en zelfs volkstuintjes of garageboxen. 

In de gemeente Delft bijvoorbeeld bestaat niet één legaal prostitutiebedrijf. Maar op twee grote sekswebsites vonden de onderzoekers van Investico wel bijna 120 adverteerders gemiddeld per dag die vanuit Delft hun diensten aanbieden.

De onderzoekers concluderen: gemeenten staren zich blind op de oude wereld van grootschalige raambedrijven, clubs en escortbureaus en negeren de nieuwe onlinemarkt die daarvoor in de plaats komt. Terwijl juist daar geweld en uitbuiting gemakkelijk ontstaan en onzichtbaar blijven.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Toine Goossens
Dit betekent het einde voor het verplaatsingsplan van de legale prostitutie van VVD'er Revis in Den Haag.Zolang gemeenten weigeren te handhaven in de illegale sector staat de legale sector op grote achterstand. Hoe kleiner de legale sector wordt, hoe geringer de mogelijkheid van gemeenten om mee te sturen.Het is weer eens een voorbeeld van politiek opportunisme en droomdenken van beleidssturing zonder inzicht in de onderliggende mechanismen. Hert beleid van de regering op de woningmarkt heeft Nederland in een wooncrisis gestort.Politiek opportunisme domineert Kwaliteit en Integriteit van overheidsbeleid. Dat dient te veranderen.
Maria / Beleidsmedewerker
De onzichtbaarheid in de informele brache is de wens van sekswerkers zelf (zichtbaarheid levert niets op - denk bijvoorbeeld aan het feit dat zij door de pandemie bijna een half jaar niet kunnen werken en ondanks hun belastingafdracht geen financiele steun krijgen), de toegenomen kwetsbaarheid niet. Deze kan deels ongedaan worden gemaakt door zelfstandige arbeid in de seksindustrie te decriminaliseren door te stoppen met de vergunningsplicht voor zelfstandigen. Dit versterkt de positive van zelfstandigen omdat zij in deze situatie hulp kunnen krijgen van de politie. Een tegenovergestelde situatie van de huidige situatie waarin sekswerkers zich inzetten om vooral niet met de politie in aanraking te komen. Eventuele overlast kan op dezelfde manier worden bestreden als overlast veroorzaakt door andere beroepsuitoefeners.
Advertentie