Advertentie

Minder, minder, minder blanke Nederlanders op Bonaire

James Finies grijpt resoluut naar het woordenboek om de definitie van ‘makamba’ op te zoeken. ‘Kijk, daar staat het met één enkel woord en kristalhelder: Nederlander. Mijn bord is dus een oproep voor veel minder Nederlanders.’ Daarmee bedoelt Finies natuurlijk niet zichzelf, maar zijn Europese landgenoten die volgens hem nu de touwtjes op Bonaire stevig in handen hebben.

19 augustus 2018
makamba.jpg

Zelfbeschikking

Bijna iedereen op het eiland is bekend met James Finies en het grote bord dat hij neerzette langs een uitvalsweg aan de noordrand van Kralendijk. Het noemen van Finies’ naam ontlokt de meeste Bonairianen een glimlach. Anderen schudden meewarig hun hoofd. De luis in de spreekwoordelijke pels van het Bestuurscollege en de Rijksdienst Caribisch Nederland erkent volmondig dat hij zich soms voelt als een roepende in de woestijn. ‘Maar ook één stem kan en moet gehoord worden.’ Finies vindt dat hij het grootste recht heeft om te pleiten voor veel minder makambas op zijn eiland. Elke vergelijking met Geert Wilders die iets soortgelijks riep over Marokkanen acht Finies volstrekt misplaatst. ‘Dit is mijn eiland en dat wordt nu voor de tweede keer door Nederland gekoloniseerd. Dat bord aan de Kaya Caribe weerspiegelt de situatie waarin de Bonairiaan zijn recht op zelfbeschikking is kwijtgeraakt,’ aldus de activist.

Aangifte

Norman Serphos van het Openbaar Ministerie op Curaçao, dat ook op St Maarten en de drie eilanden van Caribisch Nederland zorgdraagt voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, denkt daar toch net iets anders over. ‘Smaad en laster zijn wel degelijk strafbaar. Het makamba bord is wellicht ook in strijd met andere wettelijke bepalingen. Om dat te bepalen is de context van belang. Welke bedoelingen heeft de initiatiefnemer met dat bord en wie zijn precies die makambas waarvan hij er veel minder wil hebben? Dat zijn vragen die het OM zou kunnen onderzoeken. Maar dan moet er wel eerst iemand aangifte doen bij de politie,’ zo stelt Serphos die zegt te vermoeden dat mensen op Bonaire er eigenlijk niet zo mee zitten.

Het verhaal

Dat klopt. Hoewel een voortreffelijk redenaar, slaagt Finies er niet in om meer dan een paar honderd volgers op de been te brengen via zijn Nos Ke Boneiru Bèk (Wij Willen Bonaire Terug) beweging. Hij schrijft dat zelf toe aan een gebrekkige informatievoorziening en aan het ontbreken van een bewustwordingsproces. ‘Mensen kennen het verhaal van Bonaire niet. Zij gaan voorbij aan de historische ontwikkelingen en zijn blind voor de hedendaags realiteit.’ Finies, die zich voltijd bezig houdt met het staatkundige lot van Bonaire, piekert er niet over om de politiek in te gaan maar is er ook niet vies van om met kandidaten te marchanderen en zijn volgelingen stemadvies te geven.

Opnieuw een kolonie

Finies is een bezeten man met een lang verhaal dat hij in één adem wil vertellen. Het relaas begint in de pre-Colombiaanse tijd en eindigt, een uur of wat later, in 2010; het jaar waarin Caribisch Nederland met zijn drie openbare lichamen (Bonaire, St Eustatius en Saba) tot stand kwam. Dat was het moment waarop Finies het licht zag, een passie vond en er zijn beroep van maakte. ‘Ik zag dat er iets heel erg fout ging. Als onderdeel van de Antillen was Bonaire grotendeels baas in eigen huis. Na 2010 grepen Nederlandse bestuurders de macht op het eiland en zijn we weer een kolonie geworden. Dat maakt me kwaad.’

Gesjoemeld

Volgens Finies is er gesjoemeld met het referendum van 2004 waarin 59 procent van de stemgerechtigde Bonairianen koos voor een directe band met Nederland. ‘Dat blijkt al uit het staatkundig referendum van 2010 toen maar liefst 85 procent van de kiezers de nieuwe status van het eiland als openbaar lichaam afkeurde amper twee maanden nadat deze was ingegaan,’ zo argumenteert Finies. Omdat slechts iets meer dan 35 procent van de kiezers kwam opdagen werd de stemming ongeldig verklaard. De uitslag zou bindend zijn geweest bij een opkomst van 51 procent of hoger.

Druppel

Voor Finies was dit de spreekwoordelijke druppel. Hij schreeuwde moord en brand op radio en televisie, zamelde handtekeningen in voor een nieuw referendum en zette een bivak op tegenover het kantoor van bestuurscollege waar hij uiteindelijk zo’n 220 dagen zou verblijven omringt door spandoeken en plakkaten. Het duurde even, maar Finies kreeg uiteindelijk wel zijn zin. In 2015 volgende opnieuw een referendum, nu met de vraag of de kiezer ‘het eens is met de invulling die is gegeven aan de directe band met Nederland’. Bij een opkomst van 62 procent bleek dat 65 procent van de Bonairianen het inderdaad niet eens was met die invulling. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Pasterk wist zich niet goed raad met de uitslag en speelde de bal door naar het Bestuurscollege in Kralendijk dat vervolgens besloot de uitslag naast zich neer te leggen.

Wet voorschrijven

‘Bonaire heeft nu verschillende keren gesproken maar is niet gehoord,’ zo stelt Finies die overigens absoluut niets wil weten van onafhankelijkheid. ‘Ik hou van Nederland, echt. Jullie mogen hier ook niet zomaar weglopen. Er bestaan historische plichten en internationale verdragen. Nederland moet bijdragen aan de emancipatie van het Bonairiaanse volk maar betekent niet dat Den Haag ons hier de wet moet komen voorschrijven.’ Finies heeft ook niets tegen Europese Nederlanders, behalve dan de makambas die zich na 2010 op het eiland hebben gevestigd en voor de overheid werken. Die mogen wat hem betreft gaan.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Alfredo Polonia / organisatie adviseur
Het is pijnlijk te lezen hoe moeilijk en gevoelig het kennelijk is om nieuwsgierig te zijn naar de boodschap van Finies. Gemakzuchtig om Finies als een don quichote af te schilderen. Volgens mij is het tijd dat de nazaten van de slavenhandelaren/- eigenaren en de nazaten van de slaven elkaar echt proberen/durven te verstaan. Het puberale stadium van het eigen gelijk mag wel eens overstegen worden naar een volwassen relatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
t. faber / gepensioneerd
Wat mij tegen de borst stuit is het feit, dat de mond van dit soort schreeuwers wordt gevoed door mijn belastinggeld dat ik met werken opgebracht heb.

Ik zie onze overzeese gebiedsdelen dan ook liever vandaag dan morgen uit ons koninkrijk verdwijnen. Venezuela heeft vast wel belangstelling.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
James Finies / voorzitter NKBB
unbelievable that the Dutch government consciously mis-educated and mayor injustice to their own peoples about their own colonial history to keep them ignorant. please read up yourselves the decolonization treaties ex art 73 of the UN that the Netherlands agreed and signed to abide to and understand who has obligations and who has rights..are we all born equal in rights and dignity?.. and about money feed who? .where the money came from?..do you know that the VOC + WIC are the worlds history biggest company, 10X bigger then Microsoft and Apple and they were not trading, selling software right? read up first, know your history your cruel past and truth, then humanize and respect us as equal human beings with the right to be equal and free as yourselves. JF
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kamal Ramkalup / Woordvoerder zwakkeren
De heer finnie wil met zijn pleidooi zeggen: geef ons geld en wij zoeken zelf uit hoe we bonoaire gaan besturen. En als het mis gaat dan moeten de makambas maar weer geld geven zodat we verder kunnen gaan, wij weten het altijd beter
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
rechten en plichtenen anders maar een tijdje een directe band met Venezuela proberen, kijken of dat bevalt...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie