Advertentie

‘Weigerambtenaar geen probleem’

Zeven op de 10 ambtenaren vindt dat een ambtenaar mag weigeren homostellen te trouwen. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête op www.binnenlandsbestuur.nl

24 november 2011

Bijna zeven van de tien lezers van Binnenlands Bestuur (68 procent) vinden dat een ambtenaar mag weigeren homostellen te trouwen. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête gehouden via www.binnenlandsbestuur.nl. De enquête, bestaande uit vier stellingen, werd 6.936 keer ingevuld.

Haagse discussie
64 procent vindt dat het voldoende is als een gemeente er voor zorgt dat homostellen kunnen trouwen in de gemeente waar zij wonen. De helft (52 procent) van de respondenten kwalificeert de discussie over weigerambtenaren als een ‘Haagse discussie’.

Principiële keuze
Op de stelling ‘de beslissing over het al dan niet gedogen van weigerambtenaren is een principiële keuze die in Den Haag moet worden gemaakt en voor alle gemeenten moet gelden’, zegt 42 procent van de respondenten ‘ja’, 53 procent ‘nee’ en 5 procent weet het niet.

Advies RvS

De Tweede Kamer nam vorige week een motie aan die bepaalt dat weigerambtenaren niet mogen aanblijven. Het kabinet heeft gezegd de motie vooralsnog niet uit te voeren, in afwachting van een advies van de Raad van State hoe om te gaan met weigerambtenaren.

Benoembaar
Volgens CDA-minister Donner van Binnenlandse Zaken moet gelijke behandeling van burgers worden gegarandeerd, maar moet ook iedere Nederlander benoembaar zijn in overheidsdienst, ongeacht zijn persoonlijke opvattingen. Volgens een inventarisatie van homobelangenvereniging COC zijn er in Nederland 93 trouwambtenaren die vanuit hun levensovertuiging geen homohuwelijke willen sluiten.

Onze zaak

Veel gemeenten eisen van nieuw aan te stellen trouwambtenaren dat zij alle volgens de wet mogelijke huwelijken sluiten. Volgens het COC zijn er 23 gemeenten die van die lijn afwijken.

In Binnenlands Bestuur van deze week staat een reportage gemaakt in het Zeeuwse Reimerswaal, dat twee weigerambtenaren telt. Burgemeester Aeilt Jan Huisman zegt: ‘Wij voeren de wet uit. Maar hoe wij dat doen, is onze zaak.’

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 47 (p.20-23) >>

Reacties: 38

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jacques
Een uitkomst van het onderzoek die verwacht kon worden: iedere ambtenaar die de praktijk kent, weet dat in elke gemeente alle varianten van het wettelijke huwelijk voltrokken kunnen worden.

Merkwaardig dat men in de reacties vooral ten strijde trekt tegen de "weigerambtenaar", zelfs "principieel" moet deze worden uitgeroeid. Een kort citaat uit de Volkskrant van 11-11, Amanda Kluveld: "Toen het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht werd opengesteld is dat gebeurd met de toezegging dat er altijd ruimte zou zijn voor mensen met gewetensbezwaren tegen het sluiten van dat huwelijk. De wet was gericht op het mogelijk maken van dit nieuwe toegestane huwelijk in alle gemeenten. De wet schreef niet voor dat iedere ambtenaar van de burgerlijke stand een huwelijk moest voltrekken. Nu het paarse ideaal is bereikt, veroorlooft men het zich om de eigen bevlogen woorden over zorgvuldigheid en tolerantie te vergeten."

"Altijd" is kennelijk erg betrekkelijk. Een Berufsverbot voor ambtenaren met andere opvattingen dan de seculiere meerderheidsdwang dicteert is aanstaande.
Johan Groenhof
Welk een opgeblazen probleem. Gaat u zich eens bezig houden met belangrijker zaken.

WAAR gaat het om? Het gaat erom dat ieder die volgens het BW mag trouwen kan trouwen in elke gemeente naar keuze.

Is er in Nederland een gemeente waar 2 mensen NIET kunnen trouwen? Ik heb er nog niks over gehoord. Pas dan is er reden tot discussie.

En tegen zij die zich eraan storen dat er ambtenaren zijn die om persoonlijke reden(en) geen homostellen willen of mogen trouwen/partneren zou ik willen zeggen: ik stoor mij ook ernstig aan u maar respecteer uw mening. (slechts één voorbeeld: MIJ is een doorn in het oog dat pensioen in deze tijden telkens weer een UITKERING wordt genoemd. Pertinent niet waar !)Laat mensen eens in hun waarde ook al is dat niet uw waarde!
Fred den Boef / bestuurskundige
Ons land heeft een eeuwenlange traditie van tolerantie. Feit is dat toen de gereformeerden het in Nederland voor het zeggen hadden, nota bene in de Gouden eeuw, ons land een toevluchtsoord was voor mensen die om hun opvattingen in eigen land vervolgd werden. Toen er nog een dienstplicht gold, erkende de overheid gewetensbezwaren tegen militaire dienst. Duizenden Nederlanders die nu politiek onderdak hebben gevonden bij Groen Links of de SP hebben destijds geprofiteerd van een tolerant overheidsbeleid, met steun van de gereformeerde SGP. Zij kregen voor hun dienstweigering geen gevangenisstraf opgelegd. Veel van deze mensen roepen nu het hardst om ontslag van de weigerambtenaar. Je kunt het inderdaad niet makkelijker maken dan om te zeggen: “bij democratische meerderheid zijn er nu eenmaal spelregels afgesproken, dus daar heb je je aan te houden”. Maar zo redeneerden we bij de dienstplicht ook niet. Het gaat ten diepste om de vraag: ben ik bereid de ander ruimte te gunnen voor iets wat ik persoonlijk afkeur. Kennelijk willen velen in onze samenleving anderen die ruimte niet gunnen. Degene die rept van “gewetensbezwaar tegen het betalen van belasting”, heeft geen benul meer van wat een geweten nu eigenlijk is. Datzelfde geldt voor “bezwaar tegen uitvoeren van asociaal beleid”.
nelhoogmoed / politiek geinteresseerd
een ambtenaar moet de wet uitvoeren; anders moet hij onrtslag nemen. zo simpel zou het toch moeten zijn.
Jan
Houd toch op deze hype van de homobeweging te voeden. Het is een non-issue. Het blijkt maar weer eens: hoed je voor de principiëlen, die zien alles zwart-wit. De samenleving zou onleefbaar worden als zij het voor het zeggen hadden.
afke toren
In het diepst van dit verhaal gaat het er om of de "gehele mens| gezien,erkend en herkend wordt!En van welke religie we ook uitgaan...in alle staat de Liefde centraal.Dus als er gehuwd gaat worden,zal men aan moeten nemen dat dat uit liefde gebeurt.Wie is dan de ambtenaar die bepaalt dat het niet zo is??Laat deze ambtenaren gewoon iets anders gaan doen.Ik zou n.l. niet eens getrouwd willen worden die zó oordelend in het leven staat.....homo of niet!!
criticus
Probleem is dat in deze discussie een essentieel onderdeel over het hoofd gezien wordt:

het verhil tussen een ABS en een BABS.

Een BABS is een BIJZONDERE ambtenaar, vaak niet in vaste dienst, maar op basis van een vergoedingsregeling. Een BABS omdat deze persoon het leuk of bijzonder vindt een huwelijk te voltrekken. Als een BABS een huwelijk voltrekt, moet hij dit nauwgezet volgens de wet doen.

Bij een dergelijke bijzondere functie is het mijns inziens vanzelfsprekend dat daarover individuele afspraken gemaakt kunnen worden.

Bruidsparen kunnen vaak kiezen welke BABS ze willen.Als je principieel wilt zijn zijn ten aanzien van een BABS, moet je deze niet meer benoemen, alles gewoon door de "gewone" ambtenaar burgerlijke stand laten doen, en bruidsparen ook niets te kiezen geven. Terug naar de wet, niets meer en niets minder. Dan handel je pas rechtlijnig.Voor Bijzondere ambtenaren, mag je echter ook bijzondere regels en afspraken voor maken.

Hans Visser / Organisatievitalisator
Ophouden nu met tijd besteden aan WEIGERambtenaren. Laat nu de STEIGERambtenaren zich eens melden en opstaan! Er moet gebouwd worden aan een samenleving die niet langer opgehouden wil worden met allerlei klein geneuzel !!!!Want weet je waar dit sterk op gaat lijken? Op vreselijk druk zijn met allerlei zogenaamd belangrijke zaken om het aanpakken van de nu echt belangrijke zaken maar te kunnen vermijden !!!! Dat heet Mentaal Verzuim !!!! Wake-up !!!!
WillemD
Ambtenaren die geen homo's willen trouwen, politieagenten die geen hoge boetes willen uitdelen. What's next? Rechters die geen levenslang willen uitspreken? Leerplichtambtenaren die een weekje extra vakantie geen probleem vinden? Ambtenaren die geen moslims met christenen willen trouwen? Ambtenaren die weigeren een registreerd parnterschap te erkennen? Natuurlijk moeten we dit zwart-wit zien. De Trias Politica staat immers zwart op wit. De Nederlandse wet staat zwart op wit. Niet mee schipperen, niet mee polderen, niet mee gedogen. Of willen we een systeem waarbij iedere ambtenaar zelf maar voor beleidsmaker kan gaan spelen wanneer dat hem of haar uitkomt?
C. Fijma / gepensioneerd gemeenteambtenaar
Weigerende ambtenaren komen, bij weigering een huwelijk te voltrekken, wellicht in botsing met het non-discriminatieartikel in de Grondwet. Of moet het zo geregeld worden dat zonodig een niet-weigerambtenaar het huwelijk voltrekt? Dan omzeil je het probleem. Er is vrijheid van godsdienst. Maar of die vrijheid zo ver gaat dat artikel 1 Grondwet terzijde wordt geschoven? Denk ook aan de positie van degenen die in het huwelijk willen treden en worden geconfronteerd met een "weigerambtenaar". Zij kunnen aangifte doen van een strafbaar feit. Die aangifte kan ook de gemeente treffen. De positie van de vroegere dienstweigeraars was bij wet geregeld. Is het wenselijk een "weigerambtenarenwet" in te stellen?
Kasper Stolk / beleidsambtenaar
Hoe fragiel blijven homorechten?

Spiegel het blijkbaar relatief geaccepteerde standpunt van weigerambtenaren tegen andere discutabele principiële weigergronden', dan wordt dit weer duidelijk:

- tegen interetnische huwelijken;

- tegen huwelijken waarvan één of beide parters in een eerder huwelijk huiselijk geweld heeft gepleegd;

- - tegen huwelijken waarvan een partner

drager of lijder is van ernstige genetisch bepaalde ziekte of afwijkinge, mits betrokkene aantoonbaar onvruchtbaar is.

Een troost is onze eindigheid, waardoor dit probleem, net als dat van de vergrijzing, op termijn door natuurlijke afvloeiïng oplost.
Jeroen Verhoeven / DGa/ sr. adviseur
Ik dat dat in Nederland geloof en staat gescheiden waren?
Steven De Froy / Beleidsmedewerker Omgeving en Economie
Schandalige uitslag! Een ambtenaar moet de wet naleven, anders moet hij of zij maar een andere job zoeken.
danny / senior beleidsmedewerker
Twee op drie collega's vindt dus de wet wel de wet is, maar zodra er persoonlijke bezwaren zijn .... zij dus niet hoeven uit te voeren (weigeren dus). Mijn jahova getuigen collega op vergunningverlening mag dus vanaf nu van 2 van de 3 ambtenaren standaard alle horecavergunningen gaan weigeren (drank niet toegestaan van zijn geloof). Wat een onzin: ik voer zo vaak zaken uit waar ik persoonlijk vanuit overtuiging en geloof niet achter sta. Ik voer namens de staat mijn werkzaamheden uit, en niet op persoonlijke titel. .... Diep diep teleursgesteld in de houding van deze collega's!
Ton van Pelt / vm. bestuurder Goeree-Overflakkee
De 'gewone' ambtenaar die in dienst is van de gemeente, voert gewoon uit waartoe hij verplicht wordt. De BUITENGEWONE ambtenaar (niet bijzonder, zoals vaak wordt gezegd) heeft een buitengewone status en kan en mag op grond daarvan keuzen maken. Indien hij/zij teveel voorkeuren heeft, dan wordt hij/zij gewoon van de lijst afgevoerd. Soms is het zo simpel!!
geenweigerambtenaar / geenweigerambtenaar
Wat ik nergens terug zie komen in de discussie is dat het 'weigerambtenaren' voornamelijk gaat om het ceremoniële aspect. Iemand van CU huize heb ik eens horen zeggen dat weigerambtenaren best een homo huwelijk willen sluiten als puur wettelijke taak. In een ceremonie roepen hoe geweldig hij/zij het vindt voor het homo-bruidspaar, terwijl hij/zij dat absoluut niet vindt, doet natuurlijk afbreuk aan de geloofwaardigheid en de feestelijkheid van de ceremonie.... Volgens mij zijn er momenteel geen weigerambtenaren die weigeren een puur wettelijk huwelijk (zonder ceromonie) te sluiten. De hele discussie is puur prinzipienreiterei van een aantal haagse dames en heren en het COC natuurlijk. Een soort heksenjacht op alles wat een afwijkende mening heeft. Acht, het is iets van de laatste tijd. Laten we er maar aan wennen; gaat vaker vookomen. Waarom die scherpslijperij? Als je bij de aanstelling van een BABZ aangeeft dat deze ook homo huwelijken moet sluiten, dan sterft het fenomeen wat nu weigerambtenaar heet vanzelf uit.

Oh ja, tot slot: de media mogen zich wel wat beter verdiepen in dit onderwerp. Wat ik tot nu toe gelezen en gehoord heb getuigd niet van journalistieke diepgang. En ook kamerleden mogen zich wel wat meer verdiepen voordat ze met de wolven meehuilen.
Willy / adviseur ao/ic auditing & kwaliteitszorg
Of een ABS, een BABS of de vader van de bruid het huwelijk wil sluiten, interesseert me niet! Maar als je niet wilt uitvoeren wat in de wet staat, moet je iets anders gaan doen en geen ABS of BABS worden.

Nu trouw je geen partners van gelijk geslacht en straks geen mensen van ongelijk geloof of huidskleur? Waar hebben we dan artikel 1 voor? Ik ben enorm geschrokken van de uitslag en had nooit verwacht dat 2/3 van de respondenten deze houding oke vindt!
Ronald Kropf / Vergunningopsteller
Eigenlijk vertrouw ik de uitslag niet of er is echt iets mis met de beroepsopvattingen van de voorstemmers. De reacties dragen in ruime mate voorbeelden aan waarom een weigerambtenaar in functie houden ongewenst is.
Erich / projectmanager
Vind het maar vreemd dat het weigeren van je werk geen probleem is. Je hebt een bepaalde funtie en krijgt hier ook voor betaald. Dat betekent in mijn beeld ook dat je je werk hiervoor dient te doen. Of dat nu het sluiten van een huwelijk is van homo's of bijvoorbeeld het optreden van de brandweer bij brand van een huis van een homostel of het optreden van politie bij gevaar van een gelijksoortig stel. Als je je werk niet doet, is dat werkweigeren. Dat kan zonder gevolgen in mijn opvatting niet. Of dat dan direct ontslag moet zijn weet ik niet, maar ik vind dat hier niet zo maar aan voorbij moet worden gegaan.
Leo
Typisch de reacties op de enquete. Accepteer nu maar gewoon dat er een heleboel Nederlanders zijn die het belangrijk vinden dat ook christelijke medeburgers recht op hun mening hebben. Het via wet opdringen van een mening staat haaks op de vrije meningsuiting., hoe belachelijk sommigen dat ook mogen vinden. Befehl is niet befehl. Gelukkig hebben we in Nederland ambtenaren die aan eigen meningsvorming doen en juist niet blindelings uitvoeren wat een nationale wet op een bepaald moment toevallig zegt. Stop met die heksenjacht op "weigerambtenaren" a.h.v. COC-lijstjes.
Annemieke Vos / medewerker vergunningen
Ik schrijf omgevingsvergunningen, onderdeel milieu (voorheen: milieuvergunningen). Mijn baas ziet me aankomen als ik geen vergunningen meer wil schrijven voor de intensieve veehouderij, alleen omdat ik het er niet mee eens ben. Mijn principes gaan bij het behandelen van een aanvraag overboord, dan toets ik alleen aan de wet. Als ik er echt niet meer mee kan leven, ga ik ander werk zoeken. Tot die tijd behandel ik met veel plezier de aanvragen, ook al zal ik uit mezelf nooit de bio-industrie steunen.

Ik had verwacht/gehoopt dat meer ambtenaren de wet als leidraad zouden nemen, erg jammer deze uitslag.
Ronald Kropf / Vergunningmaker
Zegt de uitslag al veel over de taakopvatting van collega-ambtenaren - de reacties zijn nog verontrustender. Voorstanders hebben het over vrijheid van mening... Quotes: 'het opdringen van een mening', 'heksenjacht op weigerambtenaren' en 'befehl is niet befehl'. Dat laatste stuit me echt tegen de borst. Hier wordt duidelijk gerefereerd aan ambtenaren die in de tweede wereldoorlog het 'befehl' mee te werken aan het wegvoeren van joden niet opvolgden. Alsof het wettelijk vastleggen van liefde tussen twee mannen of twee vrouwen vergeleken kan worden met het moeten meewerken jodenvervolging. Bizar.
Hein / project manager
Echt ongelooflijk dit om redenen die al veel genoemd zijn. Maar het raakt bovendien een veel fundamentelere discussie. Wat vertelt dit ons over de taakopvatting van ambtenaren: welke taken vindt deze 68% van de ambtenaren nog meer dat ze niet hoeft uit te voeren? Waarom moest ik als ambtenaar eigenlijk beloven 'dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen'. Zo zijn we niet getrouwd!Ik roep alle inwoners van Nederland bij deze op om vanaf nu dan ook zelf te bepalen welke gemeentelijke regels we wel en niet meer volgen.
Andere Steven / onder andere BABS
Het grappige is dat maar een enkeling zich realiseert, dat zeker de Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand in eerste instantie een feestredenaar is en pas in tweede instantie iemand, die een wettelijke taak verricht. Ik zou er niet aan moeten denken dat mijn huwelijk destijds voltrokken zou zijn door een streng gereformeerde trouwambtenaar, die ons onze zondige levensstijl zou verwijten. Zo zou ik ook geen leuke toespraak kunnen houden voor een streng christelijk stel, dat nog nooit zou hebben samen gewoond. Daar heb ik gewoon geen enkele affiniteit mee. Voor mijn homofiele zoon hoop ik te zijner tijd op een ruimdenkende ambtenaar, die hun feest nog leuker maakt.Sommige gemeenten doen het al zo, de feesttoespraak wordt gehouden door een vriend of een lollige oom, of een ouderling en de huwelijksvoltrekking wordt gedaan door een ambtenaar, die verder geen inbreng heeft. De BABS is dan overbodig.In andere gemeenten is het nog de BABS die geacht wordt om de feestvreugde te verhogen. Ik verheug me op 27 april, als ik de trouwpartij van de dirigente van ons koor mag voltrekken. Met een feestelijke toespraak om die dag voor het bruidspaar een beetje extra kleur te geven. Dat wens ik ook dat streng christelijke stel toe dat nog nooit heeft samen gewoond. Hen gun ik een vriendelijke weigerambtenaar.Hannes Haganum / kritisch lezer
Trouwambtenaar zijn is een ceremoniële functie. Juist voor dit soort functies is vrijheid het hoogste goed en is het nodig dat men als buitengewoon ambtenaar mag weigeren. Bovendien zou ik zelf altijd een betrokken en inspirend ambtenaar willen hebben en niet een bureaucraat die een standaardpraatje afdraait. Ik heb respect voor het oud-raadslid Wim Pijl in Den Haag. Niet vanuit een sterk regilieus oogpunt, maar vanuit een liberale kernwaarde. Principiële keuzevrijheid is de hoogste waarde van burgerschap. De uitslag van de stemming in de Tweede Kamer staat model voor het verval van onze democratische principes.
Jan / Financieel Beleidsadviseur
De grondwet zegt dat je geen onderscheidt mag maken naar sekse, geloof of huidskleur. Nou, dat lijkt me duidelijk. Een ambtenaar die zich niet aan de grondwet houdt, waar blijven we dan? En dan lees ik hieronder weer over belemmering van vrijheid van godsdienst. Wat heeft dat er nou mee te maken. Je mag je geloof uitoefenen zoals je wilt, maar allereerst moet je de grondwet respecteren. Laat ik verder gaan, als je gereformeerd bent, en je bent aanhanger van PVV, mag je dan ook islamtische mensen weigeren??? Of nog een stapje verder, je bent PVV' en je overtuiging is dat gekleurde mensen hier niet horen, mag je die ook weigeren om te trouwen. En nog een voorbeeldje, ik ben financieel ambtenaar, ik ben gereformeerd en nu moet ik subsidie overmaken naar een homofiele stichting of vereniging, mag ik dit dan weigeren?? Of ik moet subsidie overmaken aan een voetbalclub die de wedstrijden op zondag speelt, mag ik die werkzaamheden dan weigeren?? Oftewel, waar is het begin en het einde. Wat mij betreft is het duidelijk, als je ambtenaar bent heb je de grondwet te accepteren en daar moet je naar handelen. Zo niet, dan moet je maar iets anders opzoeken. Het moet maar eens afgelopen zijn om maar steeds uitzonderingen te maken voor mensen die zich niet aan de spelregels houden. En graag zou ik als volgende stap zien het afschaffen van het bekostigen van bijzonder onderwijs. Ik wil het bijzonder onderwijs niet verbieden, als je de kinderen naar het bijzonder onderwijs wilt laten gaan, dan moet je dat zelf maar betalen. Openbaar onderwijs, de naam zegt het al, wil zeggen voor iedereen toegankelijk. Dus waarom zou de overheid bijzonder onderwijs bekostigen, daar is geen enkele reden voor te bedenken. En dan die regeling dat als openbare scholen over hun budget heen gaan, een gemeente de bijzondere scholen ook extra moet doorbetalen. Dat is toch van de zotte, ook zo'n regeling waarbij de maatschappij voor de kronkels van een kleine groep moet opdraaien. Schandalig.

CM Molenaar
Blijkbaar is de weigerambtenaar dus niet zo'n groot probleem als in de Tweede Kamer wordt gedacht. Wat een opluchting dat de lezers van Binnenlands Bestuur elkaar de ruimte gunnen om mens te zijn. Laten we elkaar wat meer verdragen in dit land en beseffen dat een democratie zijn minderheden koestert, ook als die soms een beetje raar zijn en dat er geen probleem is zolang democratisch vastgestelde wetten en regels kunnen worden uitgevoerd. Tegen Jan zou ik willen zeggen dat 'bijzonder onderwijs' niet gelijk staat aan 'christelijk onderwijs'. Overigens zitten op de christelijke basisschool van mijn kinderen ook kinderen van moslims en atheisten. De reden: het warme klimaat en de hoge onderwijskwaliteit.
André Rodenburg / adviseur
Minister Piet-Hein Donner: "iedere Nederlander is benoembaar zijn in overheidsdienst, ongeacht zijn persoonlijke opvattingen" (zie art 3 Grondwet: http://grondwet.net/)

Dat betekent volgens mij dat dat je als ambtenaar niet kunt worden ontslagen om je (afwijkende) mening - zolang je het politiek primaat maar erkent en beleid, wetten en regels uitvoert. Dus niet dat de overheid geen sollicitatiegesprekken en andere selectieprocedures meer mag voeren en iedereen ongeacht kwalificaties en gedrag zou moeten aannemen.

Maar betekent dat ook dat je als ('weiger') ambtenaar je eigen zin kunt doen en beleid niet of anders uitvoeren dan door de politiek bepaald is? Dat lijkt me niet de strekking van het (grond)wetsartikel! En handel je immers in strijd met art 80.2 ARAR: "Plichtsverzuim omvat zowel het overtreden van enig voorschrift als het doen of nalaten van iets, hetwelk een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen."

Dat zou Donner's opa hem verteld moeten hebben: het ARAR is "Uitgegeven den negen en twintigsten Juni 1931 door den Minister van Justitie, dhr. mr. J. Donner"
Simon
Ok, dat vinden de ambtenaren, maar wat vind de burger zelf? Zie dat beeld en stem zelf op https://www.facebook.com/toptrouwen
Steven / Gemeenteambtenaar
Bijzondere uitkomst dat 70% vindt dat de wet opzij geschoven mag worden. In een poll op ons gemeentelijke intranet geeft juist 70% aan dat een ambtenaar NIET mag weigeren. Tot nu toe 1900 respondenten.
Paul / projectleider
Overigens kan iemand mij uitleggen waarom het een gemeentelijke taak is, het afsluiten van huwelijken?
Rene van Soeren / senior beleidsadviseur
TER AANVULLING deze INFORMATIE uit het NEDERLANDS DAGBLAD:Overigens zouden de resultaten beïnvloed kunnen zijn door een lobby vanuit christelijke hoek. Er ging een mail rond waarin mensen werden opgeroepen de enquête in te vullen. 'Het is goed dat wij als christenen ook onze stem laten horen en tevens laten zien dat we achter het standpunt van de weigerambtenaren staan', zo stond in de mail.Dat roept natuurlijk de vraag of hoe representatief deze 'enquete' eigenlijk is...
Fred IJspeerd / juridisch beleidsmedewerker P&O
Tegen weigerambtenaren heb ik principiële bezwaren.De overheid moet zonder aanziens des persoon handelen. Dat moet dan ook gelden voor de overheidsdienaar die een overheidshuwelijk sluit.Nu gaat het om weigerambtenaren i.v.m. persoonlijke religieuze ambtenaren. Maar wat nu als de persoonlijke religieuze overtuiging van de weigerambtenaar is dat hij alleen maar huwelijken tussen mensen van een gelijk ras mag voltrekken?. Deze weigerambtenaar heeft er overigens geen moeite meer als twee homo's of twee lesbiennes van hetzelfde ras met elkaar trouwen.Als vanuit bovenstaande perspectief tegen de weigerambtenaar wordt aangekeken, dan denk ik dat er geen begrip meer is voor de weigerambtenaar.
J.G.A.M. Mulder / ambtenaar
Er wordt een probleem geschapen dat er in de dagelijkse praktijk niet is.Er wordt gesproken over "zonder aanziens des persoons".Dat zou dan ook inhouden dat mensen die weigeren handen te schudden met een ander geslacht of niet samen met 1 persoon in 1 kamer wenst te vertoeven,niet langer als ambtenaar zou kunnen fungeren.Dan zouden ook allerlei subsidies op de schop moeten voor instellingen die onderscheid maken,bijv. voor gescheiden zwemmen.

De hele discussie is Nederland op haar smalst.
Bond / Adviseur
Blijft vreemd. Toen een imam weigerde vrouwen een hand te geven was het land te klein.

Nu weigeren ambtenaren mensen gelijk te behandelen en is het opeens goed.
Cor Minnaard / "beleidsambtenaar"
Als een ambtenaar mag weigeren om homostellen te trouwen en toch gewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan blijven, kan ik dan als beleidsadviseur sociale zaken weigeren om de asociale maatregelen van het kabinet uit te voeren?
Ruud Mank / Beleidsmedewerker
Het is heel simpel. Men wordt ergens voor aangenomen en daar zitten spelregels aan vast. Wil je die niet volgen dan moet je de baan niet aannemen. Neem je de baan toch aan en weiger je de taak uit te voeren dan is er voldoende reden voor ontslag. Makkelijker kunnen we het toch niet maken?
Diana Koster
Ik ben het eens met de kritische noten betreffende de representativiteit van deze enquête. Ik heb zelf geprobeerd te stemmen, maar de site weigerde mijn stem te registreren. Dat was dus weer een stem tégen de weigerambtenaren minder.Ik denk overigens dat het goed zou zijn als we eens weigerparen kregen, want welk paar (van welke geslachtssamenstelling dan ook) wil er nu getrouwd worden door een weigerambtenaar?Overigens is niet verenigbaar met mijn levensovertuiging dat ik belasting betaal, ik heb dus vanaf nu de zegen dat ik geen belasting meer ophoest? Heel fijn.
Advertentie