Advertentie

Spies: verbod weigerambtenaar niet via amvb

Opnieuw is er een kamermeerderheid voor het verbod op de weigerambtenaar. Minister Spies denkt dat het voorstel van GroenLinks echter technisch niet uitvoerbaar is en wil het aan het nieuwe kabinet overlaten.

06 juli 2012

De Tweede Kamer wil af van het verschijnsel weigerambtenaar. Een ruime meerderheid steunde in de nacht van donderdag op vrijdag een motie hierover van Ineke van Gent van GroenLinks.

Niet uitvoeren

Van Gent haalde vorig jaar al een Kamermeerderheid voor het aanpakken van de trouwambtenaar die geen homoseksuele stellen wil huwen, maar het kabinet deed daar niks mee. Van Gent stelt nu een aanpak door middel van een algemene maatregel van bestuur (amvb) voor. Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken liet donderdag vooruitlopend op de motie al weten er niet voor te voelen die uit te voeren.


Niet via Amvb

Bovendien wees Spies erop dat de wijziging die Van Gent wil niet via een amvb geregeld kan worden. Daarom is de motie technisch niet uitvoerbaar, aldus Spies. Ze denkt dat er betere wegen zijn, die bewandeld moeten worden door een nieuw, missionair kabinet.


Politieke onwil

Van Gent vroeg zich af of het echt niet mogelijk was of om politieke onwil ging, waar het volgens haar meer op leek. Het GroenLinks-Kamerlid zei dat de Commissie Gelijke Behandeling eerder ook al op de mogelijkheid van een amvb had gewezen. Nadat haar motie was aangenomen, riep Van Gent het kabinet op om voor 1 augustus een brief naar de Tweede Kamer te sturen waarin wordt aangegeven hoe haar voorstel wordt uitgevoerd.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

True
Discriminatie is verboden, behalve als het mag van god.Oké, dan maar artikel 1 schrappen uit de grondwet en 137 uit het wetboek van strafrecht, het kan niet zo zijn dat discriminatie van éen kant komt en de rest niks mag terugzeggen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
ok, maar dan alle weigerambtenaren verbieden, dus ook PvdA sukkels in overheidsdienst die niet voor de PVV willen werken, opgehoepeld,
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
En ook PVV-sukkels die allochtonenhaat hebben en weigeren hen goed te behandelen ontslaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !
Islamofielen zijn bij nader inzien niet zo van gelijke behandeling, je komt ze steeds weer tegen op dit soort topics. Goed dat er een PVV is om ze terecht te wijzen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ambtenaar / Civiele techniek
Dit is inidenten wetgeving. Iedereen kan overal trouwen. Er is voor niemand een beletsel.

Dus ook ontslag, als deze wet doorgaat, voor de burgemeester die de asielwet niet toepast.

Gelijke monniken, gelijke kappen en geen Licet jovi non licet bovi
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
Inderdaad, als ambtenaren niet mogen weigeren geldt dat ook voor bestuurders, onmiddellijk ontslag voor burgemeesters die illegalen de hand boven het hoofd houden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan de Vos / Raadslid
Geen wonder dat Groen LInks er in de peilingen slecht voor staat. Wie wil nu zo'n intolerante partij steunen? Een partij die kennelijk gewetensbezwaren beslist niet serieus neemt en een probleem creeert die er feitelijk helemaal niet is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
"Gelet op de aard en omvang van het vraagstuk heeft de Afdeling advisering twijfels over aanvaardbaarheid, nut en noodzaak van een mogelijke specifieke wet gericht op de positie van gewetensbezwaarde trouwambtenaren. Daarbij acht zij een dergelijke specifieke wet ook kwetsbaar in het licht van nationale en internationale gelijkheidsnormen, en mogelijk ook in het licht van de vrijheid van godsdienst. Volstaan moet en kan worden met het afwegingskader van de Awgb, dat een op de concrete situatie toegesneden beoordeling door gemeenten mogelijk maakt."

akldus de Raad van State, toch niet de minste adviseur zou je zeggen...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie