Advertentie

Meer samenwerking Rijk en gemeente bij jihadisme nodig

De samenwerking en informatie-uitwisseling over radicalisering en terrorisme tussen Rijk en lokale overheden moet intensiever, stelt Dick Schoof.

03 december 2014

De samenwerking en informatie-uitwisseling over radicalisering en terrorisme tussen Rijk en lokale overheden moet intensiever. Het Rijk kan met kennis en kunde de lokale overheden bij staan. De gemeenten op hun beurt hebben een essentiële taak bij de integrale aanpak, omdat zij actief kunnen signaleren en ingrijpen bij als personen of groepen in de gemeente radicaliseren. 

Handreiking
Daarnaast moeten de gemeenten voorbereid zijn op de mogelijkheid dat een terroristische aanslag in hun gemeente of regio plaatsvindt. Dat schrijft Dick Schoof, nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, in de Handreiking aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding op lokaal niveau.

Overzicht van maatregelen
Eind augustus stuurde de ministers van Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Integrale Aanpak Jihadisme naar de Tweede Kamer. Het actieprogramma moet de gemeenten ondersteunen  bij het in kaart brengen van risico’s, bij deskundigheidsbevordering van lokale partners en hulp bieden bij het vormgeven van interventies in gezinnen, scholen en buurtwerk. De op 1 december gepubliceerde handreiking geeft een overzicht van maatregelen en beschikbare informatie over deze onderwerpen.
 

Optreden na aanslag
Naast de meer voor de hand liggende adviezen als het opstellen van een beleidsplan, het creëren van draagvlak bij het gemeentebestuur en het inzetten van voldoende capaciteit en middelen, gaat de handleiding ook concreet in op de vraag hoe gemeenten moeten handelen als er een aanslag is gepleegd. Een aanslag is immers geen gewone ramp.

Plaats delict
Na een terroristische aanslag is het overheidsoptreden dan ook niet alleen gericht op hulpverlening aan slachtoffers, handhaven van de openbare orde en verrichten van herstelwerkzaamheden. De daders moeten ook zo snel mogelijk worden opgespoord en tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met de dreiging van een vervolgaanslag. De plek van de ramp is ook plaats delict. Naast slachtoffers kunnen ook de daders omgekomen zijn. Anders dan bij een gewone ramp moeten de hulpverleners er voor zorgen dat waardevolle sporen of bewijsmateriaal wordt uitgewist.

Nucleair of chemisch
De handreiking geeft verder aan hoe de crisisorganisatie op lokaal niveau moet worden ingericht, hoe vervolgaanslagen kunnen worden voorkomen en wat gemeenten moeten doen wanneer er biologische, chemische of nucleaire aanslagen worden gepleegd.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

True
de daders laten een boodschap achter van hun heldendaad, voor het geval almachtige Lallah het is ontgaan
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
De vraag moet gesteld: "wat is het dat deze jongeren geluid horen bij dit soort groepen". Waarom voelen zij zich gehoord door deze geluiden en zijn zij in een volledig verkeerde richting stuurbaar; waarom komen wij tekort; wat zien wij niet; waarom zijn wij horende doof en ziende blind in deze?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie