Advertentie

Lokale SGP-bestuurders sluiten PVV en Forum niet uit

Burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden van de SGP willen politieke partijen als Forum voor Democratie en de PVV niet uitsluiten van samenwerking. Uit een peiling van het Nederlands Dagblad onder lokale SGP-politici blijkt dat zij populistische partijen niet op voorhand aan tafel willen weigeren.

30 januari 2021
SGP-logo.jpg

Burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden van de SGP willen politieke partijen als Forum voor Democratie en de PVV niet uitsluiten van samenwerking. Uit een peiling van het Nederlands Dagblad onder lokale SGP-politici blijkt dat zij populistische partijen niet op voorhand aan tafel willen weigeren.

D66 kwalijker
Onlangs zei de nieuwe partijvoorzitter Dick van Meeuwen in de krant dat PVV en Forum te weinig bestuurlijke ervaring hebben en dat ze te ver van de standpunten van de SGP afstaan. Samenwerking zou daarom niet wenselijk zijn. Maar van de 97 deelnemers aan de enquête is 72 procent het niet eens met Van Meeuwen. Ruim de helft (54 procent) van de plaatselijke SGP-politici noemt het gedachtegoed van D66 kwalijker.


Bezwaren
Het door partijleider Kees van der Staaij gehanteerde principe dat de SGP nooit van tevoren partijen uitsluit, krijgt bijval van 84 procent van de ondervraagden. "Ik begrijp heel goed dat mensen bezwaren hebben", zegt Van der Staaij. "Lokaal hebben SGP’ers zich soms geërgerd aan populistische of lokale partijen, die niet wilden helpen maar het besturen juist moeilijk maakten. Maar in de loop der jaren ben ik gesterkt in de gedachte dat je partijen niet op voorhand moet uitsluiten."

 

Gecombineerde fractie

Voor het onderzoek van het Nederlands Dagblad zijn geen raadsleden of wethouders benaderd die deel uitmaken van een gecombineerde fractie met de ChristenUnie of een lokale confessionele partij. (ANP)

Reacties: 29

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hoekstra / Ambtenaar
@ Keijzer1. Ik stel vast dat de enige keer dat in de recente geschiedenis de grootste partij niet in het kabinet kwam in 1977 (dank voor de correctie) de PvdA was. Een linkse partij die door CDA en VVD van regeren werd afgehouden. Dus: links er uit, rechts er in.

2. In vrijwel alle kabinetten na de Tweede Wereldoorlog vormden de linkse partijen in een coalitie de minderheid en werden doorgaans in het coalitiegeweld vermorzeld met slechte verkiezingsuitslagen volgend op kabinetsdeelname. Teleurgestelde linkse kiezers zochten vervolgens de flanken op; soms de SP of een andere keer D66 en dan weer GroenLinks. Het gevoerde coalitiebeleid was niet links genoeg en dan krijg je dit soort bewegingen.

3. Coalitiepolitiek is eerst en vooral machtspolitiek. Het begint liefdevol en eindigt in een verkiezingscampangne. Uit uw bijdrage meen ik op te kunnen maken dat u vindt of denkt dat linkse partijen op dat patroon het monopolie hebben. Niets is minder waar.

4. Nederland heeft na de Tweede Wereldoorlog nauwelijks geen parlementen gehad met een linkse meerderheid. Hoe dan het linkse blok iets of iemand de wil op kan leggen in de Tweede Kamer is mij een raadsel.In uw bijdrage richt een groot deel van uw ongenoegen zich op linkse partijen. Dat mag natuurlijk maar het bezijden de waarheid om te denken dat in Nederland in de Tweede Kamer de linkse partijen het voor het zeggen hebben gehad. Dat is geen mening van mij; tel de zetels maar.

Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@de vries: wat is het fijn om eens een goed onderbouwd tegengeluid te lezen waarmee afgerekend wordt met dat waanidee dat Nederland een in meerderheid politiek links georienteerd land is. De feiten en cijfers spreken voor zich!
Keijzer
@Rood HesjeNu etaleert u een robuust brevet van onvermogen met vooral uw laatste afservering! Als er geen inhoudelijk, zinnig wederwoord is, gebeurt dat. Is bekend verschijnsel hoor!
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Keijzer: wat een prachtig proza wederom. Maar het antwoord op mijn vraag waar mijn tekst als 'laster' is te kwalificeren kunt of durft u bij gebrek aan bewijs niet leveren. Kortom veel prozaïsch geblaat en te weinig wol om daar zelfs aan kline draadje van te spinnen. Dat betreur ik: ik had u echt op een beter niveau ingeschat!

Keijzer
@Rood HesjeNiet steeds zo sneu doen alstublieft. Wat u zegt wat niet is verklaard, is exact aangegeven door mij. Lezen heer/dame, goed lezen...Daar ligt u probleem en vooral begrijpend lezen! Verder laat ik u nu letterlijk en figuurlijk links liggen. Mij dunkt, royaal mijn best gedaan op u inhoudelijk te reageren: het pakt uit (weer) als paarlen voor de zwijnen gooien (metafoor is dat!). Fijne avond verder!@De Vries

Reactie komt nog.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Keijzer: Dat is een goed idee van u Keijzer. Ik zal u aan die afspraak houden.

Ik blijf het niettemin jammer vinden dat u de discussie ontwijkt en op een simpele vraag alleen maar kunt reageren door te sneren. Dat doen kleine kinderen ook als zij met al hun verbale vermogens geen weerwoord kunnen geven.

Welterusten in uw eigen bubble.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Keijzer: er schoot mij nog een tip voor u te binnen. Als u nog een reactie op De Vries geeft, dan weet u vast: 'In die Beschränkung zeigt sich der Meister". Het blijft dan leesbaar voor anderen. Da's wel zo fijn.
Hoekstra / Ambtenaar
@keijser (en rood hesje)

Schepje er boven op. Nederland staat in vergelijking met andere landen rechtsbuiten:

- hoewel velen het niet geloven: we hebben één van het meest strenge en restrictieve asielzoekersbeleid;

- we hebben een arbeidsmarkt die verregaand geflexibiliseerd is met grote groepen werkers die feitelijk rechteloos zijn;

- nergens in de wereld worden zoveel telefoongesprekken afgeluisterd doir de politie als in Nederland. Nergennin Europa zitten zoveel mensen vast waarvan de schuld nog moet worden vastgesteld (voorarrest);

- Nederland heeft geen progressief belasting stelsel meer. Flattax.

- de privatisering van publieke diensten is alleen in het VK nog verder doorgevoerd.Ik bedoel maar te zeggen: hoeveel rechtser wil je nig hebben.

K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Ik weet niet wie ik erger vind, Keijzer of Rood Hesje.
Keijzer
Bij uw punt 1.

In een eerder antwoord al aangegeven, dat het niet gaat over het af en toe uitsluiten van de grootste partij om de aangegeven redenen. Ik had over het bewust uit zijn op ondemocratische pogingen, al lange tijd, voor een links blok! Dat is een aantoonbaar feit en wordt nu ook gepropageerd (u vindt dat blijkbaar een acceptabele machtpolitiek), met name door Jesse Klaver. Jan Marijnissen begon daarmee. Er is daarna al eens koffie gedronken met Wouter Bos voor dat doel. Met een kartel de verkiezingen ingaan lukt nog niet. Men wil dus zelf versnipperd campagne voeren en optreden. Niet klagen dus daarover! Wat in Rotterdam is gebeurd met het uit de coalitie duwen van veruit grootste partij Leefbaar Rotterdam is ook een feit, zoals eerder vermeld en past bij de trend het hele laken naar links proberen te trekken met keiharde machtspolitiek en de veenbrand, die Fortuyn 25 jaar terug al waarnam aanwakkert. Een bekende Amerikaanse psycholoog stelt altijd: kies je het gedrag, kies je ook de gevolgen!Bij uw punt 2:

Rechts (VVD) wordt naar mijn waarneming, meer de duimschroeven aangedraaid om bij het linkse kruisje te tekenen. VVD heeft op rechts geen partij die niet uitgesloten wordt door links, of inmiddels de PVV door hen zelf. De turbulentie binnen FVD heeft geleid naar 24 zetels nu in de peilingen voor PVV. U stelt dat links veel te veel inlevert, want op links is het gaan versnipperen klaagt u. Tja, als linkse achterban compromissen niet kan verdragen in een coalitieakkoord en ook in huidige, met hang en drang die op te breken, zal het linkse zwevend electoraat, van tak naar tak daarbinnen blijven springen, of naar een nieuwe tak. Ter rechterzijde als reactie op een aanhoudende status quo binnen de sfeer van de linkse kerk, het ook is gaan versnipperen. Eerder heb ik daarom al gesteld, dat deze dynamiek aan beide kanten, naar onbestuurbaarheid van het land leidt. Dus daar alleen komen we overeen tot nu toe.Onder van Agt en Balkenende kon je CDA nog als centrum partij beschouwen (we buigen niet naar links en niet naar rechts, zoals van Agt nadrukkelijk meldde).

De meer rationele katholieken, die de linkse kerk afwijzen, hebben die partij grotendeels gedag gezegd. CDA scheelt niet veel meer met politiek correct CU en valt onder de stroming van de linkse kerk. Je hebt in elke partij uiteraard meer gematigde mensen, tot en met fanatiekelingen. Die laatste domineren helaas. Van belang is wat in de top van de partij zit en niveau daar t.a.v. eerder genoemde componenten van de linkse kerk.

Na Balkenende is er steeds meer invloed gekomen van de linkse kerk binnen het CDA, vooral vanuit de politieke correcte mastodonten daar.Omschrijving van wat die linkse kerk inhoudt in de praktijk gegeven in eerdere post aan een sneue reageerder, waar u steun bij zoekt kenneliijk en andersom. Die klaagt nu dat ik geen antwoorden geef notabene en tegelijkertijd de lengte ervan bekritiseert.De gesel overigens van deze tijd is die collectieve ADD en denken dat je complexe materie kan duiden in oneliners en ook de oplossingen, om uit de multi-giga-problemen te komen. Geen wonder dat deze hang en drang naar simpelheid en twitter stijl, zo meespeelt bij alle blamages binnen politiek en bestuur en de brede verbanden, oorzaak en gevolgen, uit de hoofden en dus ook systemen verdwijnen.Uw punt 3 en 4:

Antwoorden op die 2 punten zitten hierboven al besloten in de antwoorden.
Keijzer
NB laatste post uiteraard gericht aan @ De Vries op zijn voorlaatste post.M.b.t. de laatste post van @ De Vries.

Dat schepje van u erboven op voegt weer onderwerpen toe en daar weer op reageren gaat neerkomen op een paper, om dat allemaal zorgvuldig in correcte context te gieten.Al zouden uw beweringen zo zijn, dan zou de VVD nu de stemmen hebben in de peilingen van VVD, PVV en FvD tezamen. Ter rechterzijde is dus een substantieel deel van het electoraat het duidelijk niet eens met u heer de Vries en uw percepties. Die mag u hebben en wie het niet eens is eveneens.Uit die impasse komen in het algemeen en Nederland breed, daar zie ik nog geen begin van in elk geval! Deze communicatie is daar eigenlijk een schrijnend voorbeeld van.De hopeloosheid van die impasse jaagt zowel hoog- als laagopgeleid electoraat weg van de politiek. De wal keert het schip dan vroeg of laat en de uitkomst daarna zal voor iedereen een drama gaan betekenen, maar zoals altijd het meest voor de onderste helft van de bevolking.Fortuyn zag wat nu gaande is aan crises (pandemie niet denk ik meteen) al 25 jaar terug aankomen, vanuit zijn sociologisch economisch vakgebied en diens politieke intuïtie en sociologische kennis, zijn talent om oorzaken en gevolgen te voorzien, op middellange- en lange termijn en waarvan hij de voortekenen in het heden, tijdens zijn leven, al rationeel kon zien en duiden. Die ook zijn uitgekomen en mogelijk, nog erger gaan uitkomen! Op al diens speerpunten zijn de zaken alleen maar verergerd!
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Keijzer: U zou mij letterlijk en figuurlijk links laten liggen. En toch hefet u het over "wat die linkse kerk inhoudt in de praktijk gegeven in eerdere post aan een sneue reageerder". Maar beste Keijzer wat doet u nu!? Dat ben ik! Dus het is u niet gelukt. Wat jammer!Overigens is er geen touw vast te knopen aan uw epistel.

Tot slot vroeg ik mij af of u nu zo ontzet was over mijn posts omdat ik wellicht Gods naam naar uw mening oneerbiedig heb gebruikt.@Zipje: ik vind hen beiden even erg
Bernard
Hulde. Je moet nooit partijen van tevoren uitsluiten. Sommige combinaties zullen niet voor de hand liggen maar uitsluiting past niet in een democratie. Forum en PVV zijn partijen die niet anders behandeld dienen te worden als andere partijen.
Hoekstra / Ambtenaar
Wie A zegt moet ook B zeggen. Dat helpt het democratisch proces. Dat betekent ook dat het in helemaal niet raar is voor een partij om vooraf samenwerking met anderen uit te sluiten. Dat maakt ze niet meer of minder democratisch dan partijen die dat niet wensen aan te geven. Democratie wil niet zeggen dat je bereid moet zijn om met iedereen het bed in te duiken. Het houdt wel in dat je de vrijheid hebt om van samenwerking met anderen een politiek punt te maken en om je zodoende van anderen te willen onderscheiden. Veel PVV en FVD stemmers en sympathisanten hebben de neiging het om te draaien, namelijk dat ze er recht op hebben dat iedereen met hen moet willen samenwerken. Ik zou niet weten waar dat verneende recht op gestoeld is. En dat de SGP nietmand wil uitsluiten zegt niets, kijk naar wat ze vinden, stemmen en zeggen. Dat spreekt bijbelboekdelen.
Alex
Bij onderhandelingen zullen er uiteindelijk toch weinig punten van PVV en FVD overblijven op lokaal niveau denk ik. De PVV kan lokaal geen moskeeën sluiten, maar wel haar kiezers omscholen voor een carrière als beveiliger met behoud van bijstandsuitkering in een asielzoekerscentrum bijvoorbeeld als positief uitgangspunt. Het fvd op lokaal niveau valt ook snel uit elkaar omdat rechts radicalen het tegen de instituties zijn als dagtaak zien.en ik denk dat de sgp niet akkoord gaat met het opheffen van het bevoegd gezag dat dan hard nodig zal zijn met de PVV of fvd in een college om mensen in het gareel te houden.
Keijzer
@De VriesEen coalitieakkoord is geen partijprogramma. Het is naar mijn gevoel meer een soort populistisch statement voor de eigen achterban en dus meer een gecalculeerd weerzin-principe-vertoon, t.o.v. een partij en leider, om die partij vooraf uit te sluiten. De factor morele superioriteit zit daar ook in verweven. Lokaal gelden andere zaken dan landelijk en heb je andere type lokale leiders.Wat in Rotterdam is gebeurd, waar veruit de grootste partij is uitgesloten bij de coalitievorming door collectief optrekken van de linkse partijen, is in mijn ogen democratisch gezien de democratie niet respecteren, maar manipuleren. Dit heeft de plaatselijk VVD uiteindelijk mogelijk gemaakt onder de noemer: Rotterdam moet bestuurd worden. Een schaamlapje in mijn beleving. Het vooraf uitsluiten met dat gevolg toont niet bepaald voor mij een zuiver begrip van democratie en dat is toch volkssoevereiniteit, maar blijkbaar volgens uw visie, het ene deel, een ander substantieel deel vooraf, voortdurend uit mag sluiten, zelfs de veruit grootste partij.De federale regering (landelijk niveau dus hier) in BE bestaat uit tal van kleine linkse partijen (een is premier geworden na meer dan 500 dagen trekken en duwen), waarbij aan beide kanten van de taalgrens, veruit de grootste partij aan iedere kant, uit een mogelijke regering is gestoten, omdat die nog een partij nodig hadden. In Vlaanderen niet voorhanden, tenzij Vlaams Belang, wat een no go area is daar (nu veruit de grootste in de peilingen als boemerang effect). Bleef over een linkse partij om aan te sluiten en een van die zag dikke kans; een geweldige opportuniteit, voor een linkse regering en maakte die dus mogelijk!
Keijzer
@De VriesNB: De grootste partij aan Franstalige kant was een linkse partij!Is het gek dat zoveel mensen de politiek de rug toedraaien, hoog- of laag opgeleid. Die voelen die manipulaties ook goed aan en hopeloosheid van het politieke gekonkel, manipulaties en powerplay, waarbij het algemeen belang voelbaar en hoorbaar niet of heel weinig van tel is en hele politieke structuur moeizaam spoort; alleen maar tot versplintering leidt en nog lastiger coalities zijn te maken, met veel meer kans op politieke turbulentie, lokaal, regionaal en landelijk.
Hoekstra / Ambtenaar
@Keijzer. Ik moet eerllijk bekennen dat ik uw redeneringen en stellingnames niet in alle diepgang kan volgen. Een paar opmerkinge van mijn kant:

- het is in Nederland inderdaad waar de de grootste partij niet perse in een regering komt. Meestal wel, maar soms niet. De beroemde overwinningsnederland van de PvdA in 1986 bijvoorbeeld. PvdA veruit de grootste partj maar CDA en VVD vormden het kabinet. Het gaat dus meer om een meerderheid dan om hoe die is samengesteld. Niks ondemocratisch aan en kiezers weten dat ook.

- als samenwerking tussen partijen voor kiezers een belangrijk politiek uitgangspunt is, dan zal de partij die dat hoog in vaandel heeft de verkiezingen winnen. Partijen die een grote afstand houden tot de anderen zullen dan klein blijven. Als samenwerking in de ogen van de kiezers minder belangrijk is dan het vasthouden aan eigen partijstandpunten dan kiezen de kiezers anders, niet voor samenwerking. Dan vindt de grootste partij doorgaans ook dat de anderen maar bij het kruisje moeten tekenen. Er kan dan ook een gelegenheidscoalitie ontstaan die de weerzin tegen de grootste verenigd. Zolang de grootste niet de meerderheid heeft: kan allemaal, niks ondemocratisch aan.

- teleurgestelde keizers omdat hun partij niet in de regering (of een college) komt, zeker als ze tot de grootste partij behoren kunnen twee dingen doen: of er voor zorgen dat ze voor anderen aantrekkelijker worden om mee samen te werken of er voor zorgen dat ze de absolute meerderheid krijgen. Wat niet kan is boos op andere partijen worden en eisen dat die gaan vinden wat ze zelf ook vinden. Er is geen plicht tot samenwerking met de grootste en dat is maar goed ook.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
"Ruim de helft van de plaatselijke SGP-politici noemt het gedachtengeod van D66 kwalijker". Zo dat lijkt wel op het christelijk pro-life-deel dat en masse op Trump heeft gestemd. Blijkbaar voelen deze politci zich meer thuis bij de partijen die discriminatie en racisme niet uit de weg gaan enn niets in Europese samenwerking zien. De Heer zij geloofd en geprezen dat dit deel van de kiezers zo klein is dat zij deze duivelse macht niet aan een meerderheid kunnen helpen. Misschien dat Hij ook een handje met een wonder kan helpen om de opvatting van die SGP-politici bij te stellen.
Keijzer
@De VriesUw openingszin: Ligt het aan de zender of aan de ontvanger, die een tekst niet begrijpen kan/wil. Tenzij u een attention deficit disorder heeft (ADD) is dit een niet zo fraaie debattruc, als ik eerlijk ben op mijn beurt tegen u!Eerste dwarsstreep: het zou (anders dan u meent) om een democratische afspiegeling moeten gaan naar mijn mening en helemaal in crisistijden en zeker met de grootste partij en dat is nu de VVD en ook nu in de peilingen. Dat dient het algemeen belang en enige stabiliteit. Dat het af en toe eens niet lukt met de grootste partij een coalitie te vormen oké. Dat ligt in de regel aan karakterologische botsingen van de politieke leiders en wantrouwen onderling. Nu is het echter een kwalijk patroon, dat ter linkerzijde, opportunistisch geloerd wordt op de kans, om de helft van het electoraat immer volledig te passeren. Daar kijkt u langs.Tweede dwarsstreep: Dat heeft ook te maken met het bovenstaande, dus met het niveau van democratisch besef en een blinde vlek hebbende daarbij, dat dit een boemerang heeft en drang voedt bij een enorm zwevend electoraat aan beide kanten van de politieke middenlijn, steeds de veranderen van keuze, of niet meer naar stembus gaan. Nieuwe partijen bij succes, prompt ter linkerzijde gelabeld wordt als populistisch en dat begrip een enge klank is opgedrongen vanuit links, voor eigen electoraal gewin. Sterk opvallend is het, dat bij alle linkse partijen, never, nooit, dat begrip populistisch is gevallen, terwijl het aan die kant minstens zo populistisch is. Wat eng is, is die claim op morele suprematie ter linkerzijde.Derde dwarsstreep: U zet hier de wereld totaal op zijn kop. Regeren met een of meer linkse partijen geeft altijd druk op coalitie met een rechtse partij, door de linker fanatieke, zogenaamd principiële achterban, die compromissen niet verdragen kunnen en druk zetten op hun eigen politieke leiding. Voor de effectiviteit natuurlijk, via een links blok binnen coalitie, power play daarbij niet schuwen, met indien nodig, hulp van linkse oppositie. Ook in deze kabinetsperiode was het, na een heel lange coalitievorming, alsnog daarna inbreken op coalitieakkoord door D66, CU met hulp van CDA. Mark Rutte heeft enorm politiek moeten jongleren om de afgelopen 10 jaar, de deur bij de koning niet plat te lopen, om ontslag regering aan te bieden van zijn kabinet. Als de komende, onverantwoordelijke verkiezingen en polariserende campagnes doorgezet worden, daarna opnieuw een lange moeizame coalitievorming, i.p.v. alle tijd en energie aan huidige mega crises te besteden, die ingewikkelder aan het worden is om tal van redenen. Dit bovenop al bestaande grote crises.
Keijzer
@Rood HesjeUw - vreedzaam thuis - bijt nogal met inhoud reactie van u.

U dicht in uw reactie aan deze SGP politici boute aannames toe, dat zij zouden gedijen bij partijen, die racisme en discriminatie volgens u hanteren. Daarmee suggereert u wel wat! Wat heeft dat in Hemelsnaam met pro life standpunten te maken in VS? Met Trump?

U sleept er en passant nog een duivelse macht bij, waardoor het naar mijn mening niet eens een suggestie meer is wat u die SGP politici toedicht.Misschien zou u kunnen overwegen uw wens over dat wonder, op uzelf te betrekken?Waarop baseert u dat de SGP niets van Europese samenwerking moet hebben? Nog nimmer iemand gehoord die daar tegen is. Wel met huidige constructie van EU en Euro, omdat de slechte fundering, van meet af aan, continue problemen baart.Algemeen:

Er is niets mis mee, dat een (kleine) partij hun inbreng hebben over kwesties als abortus of euthanasie. Dat gaat over nogal wat! Althans voor mij het eerste.Opmerkelijk is het wel, dat pro life in brede zin, in het kader van gezond leven op een gezonde planeet, met betrekking tot abortus niet meegenomen mag worden. Persoonlijk vind ik het juridisch verschil tussen een buikwand, of niet, ook wel een lastig punt, behalve dan bij verkrachting, incest, of bij gezondheid issues bovenaan, om te beginnen. Idealiter als uiterste, in een heel vroeg stadium in het algemeen genomen.
Petra
@KeijzerFijn dat u nog de moeite neemt om te reageren op Rood Hesje.Tegen zoveel domme linkse agressie en dovigheid is weinig opgewassen.
Andreas Dijk
@De Vries Het was in 1977 dat de PvdA de verkiezingen won en vervolgens CDA en VVD samen het kabinet vormden. In 1986 won CDA met 2 zetels meer dan PvdA.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Petra: Er zit toch weinig agressie in, hooguit grote verbazing en ongerustheid over de keuze van die SGP-politici. Maar voor jou Petra, is alles wat niet in de PVV-en FvD-bubble meedoet, al radicaal links. De keren dat jij hier in onderschriften hebt geroepen dat we in een dictatuur of een soort DDR2.0 leven, is te vaak om jou überhaupt nog serieus te nemen. De heer Bidet was weer lachwekkend gisteren bij Buitenhof.

@Keijzer: U moet wel lezen wat er staat. Ik heb niets gezegd over 'goed gedijen' maar over zich 'thuis voelen'. Dat geldt eveneens voor de Europese samenwrking: ik zeg niet dat de SGP gene Europse samenwerking wil; ik spreek mijn zorg uit over het gegeven dat die [partij blijkbaar geen tegenstander is van samenwerrking met partijen die daar klip en klaar over zijn en een Nexit willen, zodat wij in eenzelfde deplorabele toestand komen als het VK. En wat betreft Trump: iedereen weet dat het orthodox christelijk deel van Amerika niet op hem stemde vanwege een gelijkgezind regelieus besef, maar omdat hij een (opportunistische) pro-life agenda had, waarmee hij hen heeft gepaaid.

Mijn toonzetting kan wellicht aan de scherpe kant zijn, maar dat is die van u ook.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Andreas Dijk: De Vries doelde op de verkiezingsuitslag van 1982 toen de PvdA 47 zetels kreeg en het CDA 45.
Keijzer
@Rood HesjeWie met een soort lastertaal kaatst (en dat was u met uw onacceptabele insinuaties richting die SGP politici) moet de bal verwachten en dient u mij niet op uw niveau te zetten als verdediging voor wat u zelf schrijft!Goed gedijen of thuisvoelen zijn synoniemen. Ga nou niet u eruit worstelen op die manier! En u schreef klip en klaar, dat SGP geen samenwerking wil met Europa.

Glibber daar nou ook niet onderuit.Verder heeft SGP sinds haar bestaan, de hun bekende standpunten en dat stond en staat los van VS en Trump, of waarmee hij gekozen is en 2de keer net niet.U grijpt van alles uit de lucht, balt dat in een kluwen samen in groteske bewoordingen en aantijgingen, kiept dat vervolgens als een koekoeksei in een ander nest, alsof dat niet uw eigen brein-broedsel is.

U heeft dat wonder, die u wenste voor die SGP leden, toch echt hard nodig voor uzelf!
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Keijzer: Een scherpe reactie van u ben ik gewend. En dat mag. Toch raad ik u aan uw leesbril te hanteren. Wanneer ik schrijf dat deze SGP politici zich blijkbaar meer thuis voelen bij partijen die (...) niets zien in Europese samenwerking, dan zeg ik iets over die andere partijen en niet over het SGP-standpunt met betrekking tot Europese samenwerking. Die uitleg is niet glibberig: er staat gewoon wat er staat. Verder insinueer ik niets. Ik hoop alleen op een wonder waarmee men tot bezinning komt over samenwerkng met partijen die naar mijn mening er discriminerende en racistische standpunten op na houden en die standpunten slaonfähig maken. Volgens mij leven we in een vrij land waar anderen het over (de niet bestaande) linkse kerk of (het evenmin bestaande) cultuurmarxisme hebben. Dan staat het mij vrij op daar een mening over te hebben en die ook te uiten zonder daarmee enige wet te overtreden. Toch!?
Keijzer
@Rood HesjeWat heeft dit in Godsnaam met een leesbril van doen ineens, die ik nodig zou hebben? Geen uitvluchten eruit gooien…

U heeft geen woordbegrip of snapt niet wat u zelf schrijft als u nog steeds zo reageert. Er stond wat er staat inderdaad, maar dat was niet gewoon! Dat leunde zeker tegen laster, zoals u het verwoordde in uw eerste post. Zo het al geen laster te noemen was. U komt daar nu van terug, maar ook weer niet. Echter, u draait vervolgens naar - recht hebben op een mening - en verbindt dat ineens met andere begrippen/fenomenen, die volgens u niet bestaan.De linkse kerk, die u aanhaalt en ontkent te bestaan, is een adequaat begrip. Het is geen specifieke partij met ingeschreven leden en een partijgebouw met brievenbus. Als zodanig bestaat het niet nee. Dat was ook zo niet bedoeld vanzelfsprekend voor de goede verstaander. Bestaat het neo liberalisme, waar men ter linkerzijde altijd de mond van vol had en heeft, ook niet? Daar geldt hetzelfde voor.Er is wel degelijk sprake van een dominant geworden, politiek correcte linkse stroming/cultuur, sinds een jaar of 40, die dogmatisch is, niet tolerant, zich al te vaak uit als verbale inquisitie (waar u ook een handje van heeft), imperialistisch (buiten het Westen gaat die stroming subiet niet lukken), claimt de morele suprematie en met name de westerse wereld moet een meltingpot van alle bestaande culturele groepen in de wereld worden, die happy door elkaar en met elkaar, vreedzaam leven hier (land van herkomst/identiteit behouden) en daarmee alle sociologische wetmatigheden rap ook dienen te doorbreken. Dat is de illusie althans. De autochtone bevolking dient grootmoedig een minderheid onder alle minderheden te willen worden op termijn, via een natuurlijk welkom van de jaarlijkse instroom (hoe groot die ook is/wordt), vanuit de hele wereld. Via asiel, of als men illegaal is. Al dan niet na afwijzing asiel. Die mensen niet of nauwelijks terug te zenden zijn.

Dit top down proces, steeds meer gaat drukken op de draagkracht van de samenleving en de kaler wordende Verzorgingsstaat.Het samenvattend begrip van bovenstaande componenten - de linkse kerk - is door Fortuyn bekend geraakt. Nieuw links (de aanjager hiervan) heeft zich destijds in de sociaal democratie genesteld, met dramatische gevolgen helaas voor die partijen en vervolgens nieuwe politiek correcte linkse partijen zijn opkomen (met het ingeslopen neo marxisme of cultuurmarxisme) en die linkse kerk, ook doorgedrongen is CU en CDA. Zij het, dat al die partijen ter linkerzijde incl. CDA, min of meer verschillende populaties huisvesten. Die dominante cultuur zich aan linkerzijde kon versterken, met dank aan "publieke" omroepen in NL en West Europa, gevestigd in hoofdsteden (of dichtbij), als projecties zijnde van die aloude linkse bolwerken in hoofdsteden, sociaal democratisch en ook linksere partijen, maar sinds een 40 jaar, beheerst worden door de linkse kerk met de opkomende massa migratie. Gelijk op met het begrip en gevolgen van neo liberalisme.

Het eerste bestaat niet volgens u, het tweede vast wel in uw beleving, gelet op uw profiel. Tja, als uw oren niet willen horen en ogen niet willen zien houdt het op! De uitgedaagde weerstand, hoe die ook gaat uitpakken, houdt daarmee niet op!
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Keijzer: kunt u even wat specifieker zijn waar u in mijn eerste post iets lasterlijks leest? Er staat een ongezouten mening, maar niets wat zelfs maar neigt naar laster in de zin van 261 Sr.

Maar goed: ook u heeft recht op een mening. Dus die gun ik u van harte, ook al meen ik dat u uitgebreide proza bestaat uit klinkklare onzin.
Advertentie