Advertentie

‘Er zal geen hond gaan stemmen’

De mogelijkheid die minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil geven om tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen te houden, wordt niet door iedereen met open armen ontvangen.

12 oktober 2018

De mogelijkheid die minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil geven om tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen te houden, oogst zowel lof als kritiek.

Intern gedoe

‘Er zal geen hond gaan stemmen’, stelt Marcel Boogers, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit Twente. Colleges vallen meestal over ‘intern gedoe’, waar de inwoners geen boodschap aan hebben, aldus Boogers. ‘Het verdeelt de samenleving niet.’ Hij is dan ook geen voorstander van tussentijds verkiezingen, of dat nu op landelijk of gemeentelijk niveau is. ‘Kijk eerst of je kunt lijmen.’ ‘Bestuurlijke crisis worden meestal in het gemeentehuis opgelost. Het is niet verkeerd als de burger daar ook iets over mag zeggen’, vindt Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, daarentegen.

Problemen oplossen

‘Lichtvaardig maar steeds verkiezingen uitschrijven helpt niemand. Maar het kan wel degelijk problemen oplossen’, vindt Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. ‘Nu hebben we te maken met gefixeerde verkiezingen én een gedualiseerd stelsel. Als er grote onoverkomelijke problemen tussen gemeenteraad en B en W ontstaan is het misschien toch wel goed dat de twee organen de kiezer op kunnen zoeken.’

Bemiddelen

Bij bestuurlijk hoog oplopende conflicten zou de commissaris van de koning eerst kunnen proberen te bemiddelen, oppert Voermans. Als dat niet lukt, zou de minister van BZK een wetsvoorstel kunnen indienen om tussentijdse verkiezingen toe te staan. ‘De gemeenten die het aangaat komen dan in een verkiezingsritme terecht waar heringedeelde gemeenten al gewend zijn mee te werken.’ Als tussentijdse verkiezingen te dicht op reguliere verkiezingen zitten, kan er een ‘rondje worden overgeslagen’, aldus Voermans. Dat gebeurt nu ook na herindelingsverkiezingen. Het idee is ‘helemaal zo gek nog en werkbaar; mits voorzien van goede voorwaarden en waarborgen.’

Politieke weerstand

‘Het siert de minister dat ze hier weer naar wil gaan kijken’, vindt bestuurskundige Julien van Ostaaijen (Universiteit van Tilburg). ‘Dit is iets wat heel lang speelt, maar het botst altijd op politieke weerstand.’ Dat stelt ook Arno Korsten, emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Maastricht, die tussentijdse verkiezingen een ‘interessante gedachte’ vindt. ‘Eerder is het idee van tussentijdse verkiezingen voor gemeenteraden afgewezen, althans er was geen meerderheid voor.’ Er moet wel op worden doorgedacht, vindt Korsten, want ‘wat je doet voor raden zou je ook voor Provinciale Staten moeten doen.’ Tussentijdse Statenverkiezingen raakt weer aan de keuze van Eerste Kamerleden. ‘Lastig’, oordeelt Korsten, Maar tussentijdse raadsverkiezingen wel toestaan en tussentijdse Statenverkiezingen niet, zou inconsistent zijn.

In de vingers

Den Boer vindt tussentijdse raadsverkiezingen niet ‘bevorderlijk voor de continuïteit van de raad. Je hebt een paar jaar nodig om het ambt goed in de vingers te krijgen. We moeten raadsleden die tijd gunnen. Als er om de haverklap verkiezingen zijn, gebeurt dat niet.’ Hij vreest dat het ook gevolgen zal hebben voor de kandidaatstelling. ‘Kandidaat-raadsleden weten nu dat ze voor een periode van vier jaar gekozen worden. Dat geeft duidelijkheid.’        

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Opa / IC
De bomen groeien weer tot de hemel. Er wordt weer niet nagedacht over hoeveel gemeenschapsgeld dit kost en hoeveel ambtelijke inzet dit vergt. Als het op betalen aankomt geeft de minister niet thuis. Luchtfietserij.
H. Wiersma / gepens.
1. het gaat weer veel publiek geld en bureaucratie kosten.

2. het gaat extra politieke onrust in gemeenten brengen.

3. er is een staatscommissie voor een heroriëntatie op de bestuurlijke inrichting.

Dat een kamerlid met een dergelijke suggestie zou kunnen komen is tot daar aan toe, maar dat een minister in deze situatie aan luchtfietserij meedoet is van de gekke.

Hans / afdelingsmanager
Alsof iemand er nog ene moer om geeft wie er in het college van B&W of in de gemeenteraad zit!? The tune is gekend: his masters voice!
Van den Berg C.
Dat de minister maar tussentijdse verkiezingen houdt voor de tweede kamer, maar met dat voorstel komt ze omdat ze zelf dan haar biezen kon pakken. Nee de regering zorgt vooral goed voor zich zelf qua salaris etc maar komt met een bliksemafleider als dit voorstel om de gemeenteraad op kiepen te zetten. Is dit alles wat ze kan bedenken, zit Nederland hier nu echt op te wachten?
Advertentie