Advertentie

Gemeente beschermt lesbische pleegmoeders met Turks kind

Twee pleegmoeders en hun Turkse pleegkind uit Den Haag zijn ondergedoken nadat er kritiek uit Turkije en de Turkse gemeenschap is gekomen op het lesbische koppel dat het jongetje opvoedt.

15 maart 2013
Het 9-jarige Turkse jongetje Yunus is samen met zijn pleegouders, een lesbisch stel uit Den Haag, op een geheim adres ondergebracht. Dat meldde Bureau Jeugdzorg Haaglanden vrijdag. De actie komt voort uit commotie die in Turkije is ontstaan over het onderbrengen van islamitische pleegkinderen bij homogezinnen. Jeugdzorg vraagt het kind en de twee vrouwen met rust te laten.

Turkse premier
De biologische moeder van Yunus wil hem terug. Ze vindt het maar niets dat de jongen in een pleeggezin van een lesbisch stel zit. De vrouw heeft de Turkse premier Tayyip Erdogan om hulp gevraagd. Die brengt volgende week een officieel bezoek aan ons land, op uitnodiging van premier Mark Rutte. Dat bezoek staat in het teken van de diplomatieke en economische betrekkingen tussen Turkije en Nederland. Mogelijk zal de Turkse premier in Nederland de kwestie van de Turkse kinderen bij christelijke en homoseksuele pleeggezinnen aan de orde stellen.

Huis beveiligd

,,Alle aandacht in de Turkse media doet de zaak geen goed. Ze geven geen genuanceerd beeld. Het kind zit niet voor niets in een pleeggezin en daar gaat het al jaren erg goed'', aldus een woordvoerster van jeugdzorg. ,,We vinden het belangrijk dat iedereen weet wat een impact dit heeft op Yunus en zijn pleegmoeders. Het huis van het stel werd al beveiligd.'' Over de maatregelen die zijn genomen, wil ze verder niets zeggen. ,,Dat is iets van de burgemeester en de politie.''

 

'Volstrekt ongepast'

Vicepremier Asscher heeft inmiddels laten weten bemoeienis van Turkije met het 9-jarige Turkse jongetje Yunus ''volstrekt ongepast" te vinden. Hij zei dat vrijdag na afloop van de ministerraad. Asscher verving premier Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie. Hij noemde het ,,aanmatigend" als een buitenlandse mogendheid een oordeel heeft over het onderbrengen van een kind bij deze ouders.

Geen selectie op ras of religie

Hij benadrukte dat de selectie van een pleeggezin in Nederland heel zorgvuldig gebeurt. Daarbij wordt gekeken naar ouders die goed passen bij het kind en ook wordt er rekening houden met de overtuigingen van het kind. Maar er vindt geen selectie plaats op ras of religie bij de pleegouders. ,,Dat past niet in Nederland", zei Asscher. Hij noemde het ,,bijzonder triest" dat het pleeggezin nu moet onderduiken. ,,Zij verdienen onze bewondering."

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Robert Bleeker / geëngageerd burger en dito ouder.!
1. Omdat het dossier Yunus - met het zeer recentelijke bekend worden van een aantal aanvullende, extreem belastende feiten ten aanzien van de rol van bijvoorbeeld, De kinderrechter en Bureau Jeugdzorg c.q. de Raad voor de Kinderbescherming in dezen - vandaag een volstrekt nieuwe contextuele dimensie aan zich heeft getrokken, dient BB op zeer korte termijn een nieuw artikel aan deze kwestie te wijden.2. Dit - in bijzonderheid - niet in de laatste plaats, omdat (vorming van) de NL-se publieke opinie - mede door toedoen van de eerdere BB publicaties over deze complexe en controversiële casuïstiek - en zeker in het zicht van het zeer nakende, officiële bezoek van Erdogan aan NL,, de facto op het verkeerde been lijkt te zijn gezet.3. Ik verwijs voor mijn eerdere commentaar op deze kwestie - waarin ik (op basis van de alsdan beschikbaar gestelde informatie) al aangaf, ernstige bedenkingen te hebben over de handelswijze van primair betrokken instanties in deze precaire aangelegenheid - kortheidshalve naar mijn bijdrage 15 maart 2013 23:24 elders op deze pagina.!Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
rijndert doting / secrretariaatsvoorzitter SP bos en L
Als ik deze casus overzie, dan valt toch vooral het

getouwtrek rond dit kind op. een kind heeft recht op zijn of haar eigen ouders. een pleeggezin lijkt toch een tijdelijke oplossing. ook al zijn de natuurlijke ouders van Yunus capabel om hun kind op te voeden dan nog hebben zij recht op hun eigen mening.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Leen de Jong / Ouder
De bal ligt straks bij de gemeente. De vraag is of de gemeente wel in staat is om de rechten van ouders en kinderen te respecteren waar de Kinderbescherming en jeugdhulpverleners nu de vrije hand hebben om op subjectieve gronden maatregelen af te dwingen die het rechtsgevoel en de rechten van ouders en kinderen schenden. In plaats van al die workshopjes Kindermishandeling zou ik willen pleiten voor workshopjes ambtelijke integriteit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True


Ze duiken niet onder vanwege een ongenuanceerd beeld in de Turkse pers, waarschijnlijk speelt er meer dan dit artikel loslaat.Overigens laat de mening van Erdogan me koud, die man heeft hier niks te vertellen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
D. van der Stelt / sr beleidsmedewerker
kan me voorstellen dat dan ook het antisemitisme onder turkse jongeren in nederland aan bod komt. heeft erdogan ook nog iets om thuis uit te leggen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bond / Adviseur
En niet alleen antisemitisme, Erdogan laat zich wel kennen met zijn houding ten opzichte van homo's en christenen. Het beste antwoord van Rutte is hier; "Welkom in Nederland".
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mene Tekel
Laten we het maar niet over de fabriek Jeugdzorg hebben hé? De toelichting en verontwaardiging hier is, zoals al een hele poos, zeer eenzijdig.

Het ultimum van onze beschaving is de nieuwe Oecumene van de Homo en lesbo medemens, evenals onze Christen broeders en zusters. Het seculiere blijkt daarbij afgezworen. De Staat zou dat juist in alle opzichten moeten bewaken.

Die verpatsing is niet alleen op geloofskwesties van toepassing hoor.

Het algemeen gangbare rolmodel van Papa en Mama is al tijden in het verdomhoekje. In het publieke domein hebben kinderen nog zelden een vader en jongetjes op school fnuiken een meester.

Dat Turkse jongetje heeft recht op een seculiere opvoeding en dat recht wordt hem onthouden omdat men de dwang van de waardige homoseksueel maar wil doordrukken. Je flikkert er de saus van de wetgeving over en dan maar denken dat het mag, zo niet moet. Homoseksualiteit is een keuze, een lifestyle en dat hoort m.i. strikt persoonlijk. Het belang van het kind speelt in het geheel geen rol, ook in dit artikel niet.

Je doet voorkomen alsof hier sprake is van gevaar terwijl het gaat om bezwaar. Bezwaar van zijn biologische moeder, bezwaar van de Turkse overheid. Zolang het dubbele paspoort geen problemen geeft moet je ook niet zeuren over de bemoeizucht van die vreemde overheid.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kritikus / Geen Hagenees
"Jeugdzorg vraagt het kind en de twee vrouwen met rust te laten".

En wanneer gaat Jeugdzorg de kinderen eens met rust laten ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Robert Bleeker / geëngageerd burger en dito ouder.!
1. Hoewel ons op dit moment in deze casus waarschijnlijk meer details worden onthouden, dan gegeven - en een evenwichtig oordeel over deze materie, voor de geïnteresseerde buitenstaander sowieso al moeilijk is - zou ik mij evenwel kunnen voorstellen, dat de biologische ouders mogelijk (en mogelijk op heel integere gronden), vanuit hun gezichtspunt terecht bezwaar zouden kunnen hebben tegen de situatie, waarbij hun biologische kind, (al dan niet voor langere tijd) bij homoseksuele pleegouders is ondergebracht.2. Niet alleen zou ik mij dat bezwaar an sich kunnen voorstellen, maar hebben de biologische ouders in deze casus mogelijk zelfs volledig het recht en de wet aan hun zijde, om daartegen bezwaar te maken.3. Immers - zo meen ik ooit gelezen te hebben - hebben kinderen die uit huis worden geplaatst, een wettelijk recht op een culturele leef- en woonomgeving, die (zo veel mogelijk) in overeenstemming is, met de culturele woon- en leefomgeving van het oorspronkelijke gezin.4. Omdat ik voorts heb begrepen, dat de biologische ouders niet uit de ouderlijke macht zijn ontzet, komen hen van rechtswege sowieso een aantal basisrechten toe, zoals het recht op informatie over de ontwikkeling van hun kind en/of een vorm van omgang met het kind, dat mogelijk zou kunnen uitmonden in bezoekrecht.5. Voorts heb ik begrepen, dat de ouders al sinds jaren proberen, om hun kind in hun eigen gezin teruggeplaatst te krijgen c.q. uit het huidige gezin weggeplaatst te krijgen en evenzeer (en met kennelijk succes) bezwaar hebben aangetekend, tegen het klaarblijkelijke voornemen van Jeugdzorg, om (enkele jaren geleden) ook de beide andere broers van de jongen (Yunus) bij het betreffende pleeggezin geplaatst te krijgen.6. Mag ik de aanwezigen wellicht ten overvloede nog even wijzen op het feit, dat in veel orthodoxe kringen binnen tal van religieuze denominaties (orthodoxe Joden, orthodoxe Protestanten, orthodoxe Katholieken etc.) diepgaande principiële bezwaren bestaan tegen homoseksualiteit in zijn algemeenheid en tegen homoseksueel ouderschap in bijzonderheid en dat ouders uit voormelde orthodoxe geloofs-kringen hoogstwaarschijnlijk eveneens ernstig bezwaar zouden hebben aangetekend tegen de plaatsing van hun kind(eren) in de context van een homoseksueel ouderpaar.7. Al met al mogen wij ons in rede afvragen, of Bureau Jeugdzorg c.q. De Kinderbescherming - gedurende het hele juridische besluitvormingstraject, dat aan uithuisplaatsing vooraf is gegaan - indertijd de belangen van het kind wel zo zorgvuldig hebben afgewogen, als nu wordt gesteld.8. Speculerender-wijze zou men zelfs de vraag kunnen stellen, of Jeugdzorg toentertijd niet mogelijk te veel rekening heeft willen houden met de secundaire / tertiaire overweging, om de mogelijke kinderwens van een homoseksueel ouderpaar te willen honoreren, boven de primaire vraag naar het lange termijn belang en de basisrechten van het kind.N.B. Voor de goede orde : Ikzelf heb geen enkel bezwaar tegen de homoseksuele medemens en/of tegen een homoseksueel ouderpaar en o ja, Turkije is een volwaardige NAVO-verdragspartner.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Eppo Burger
En het vervelende is, dat ondanks dit alles, Turkije denkt dat het een Europees land is en dat van druk vanuit de Turkse gemeenschap in Europese landen onze politici knikkende knieeen krijgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
De Graaf / manager
Tja, onze jeugdzorg... Een orgaan van veel zorgen. Wellicht is hier sprake van een laatste redmiddel van een hopeloze ouders, misschien ook niet. Daar kan ik niets zinnigs over vinden.
Los van hiervan is en blijft het ongepast van Erdogan om zich met onze binnenlandse aangelegenheden te bemoeien. Ik druk mij nu nog heel zachtjes uit.
Erdogan is echt niet de man die wij moeten toestaan om ons de les te lezen!! Hij is een religieus fanaat (altijd fout in politieke context) en hij stelt Turkije als een soort van heilstaat met superieur mensenras voor.
Jammer dat onze politici hem nog toegang tot ons land gunnen. En die boze Turken, die zo graag Turk willen blijven? Nederlands paspoort intrekken.
Dubbele paspoorten blijken altijd weer tot problemen te leiden.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
junior maffia
Turkije heeft macht,, en nederland gaan ten onder,,

Nederland heeft niet veel te vertelen meer..

Ze zijn blij als ze van turkije geld kunnen lenen..om nederland nog een beetje op orde te krijgen..

gaan jullie allemaal maar is bij rutte vragen,, hoe het zit met jullie geld in griekland,,? stelletje jankers..

over griekland hoor ju niks meer he,, vreemd he ?

gaan jullie eerst maar is uit zoeken hoe de wereld en het leven er uit ziet.. jullie hebben de aarde niet uitgevonden,, stelletje jankers..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jozef Langezwaal / jurist
Met het richten van de aandacht op 'het zorgvuldig selecteren van pleeggezinnen' wordt ten onrechte de aandacht afgeleid van de kwestie rond het op ondeugdelijke gronden opleggen van ingrijpende maatregelen, het niet herstellen van evidente fouten (zoals ook in de zaak Yunus) en het in de jeugd'bescherming' stelselmatig schenden van de nationale wet en internationale verdragen door (NB)Nederland.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie