Advertentie

Minister geeft gemeenteraad Westland laatste kans

De gemeente Westland moet alsnog instemmen met de komst van een islamitische basisschool. Anders schuift minister Arie Slob de gemeenteraad opzij en geeft de minister de school zelf toestemming, dreigt hij.

11 juli 2019
Arie-Slob-1.4.jpg

De gemeente Westland moet alsnog instemmen met de komst van een islamitische basisschool. Anders schuift minister Arie Slob de gemeenteraad opzij en geeft de minister de school zelf toestemming, dreigt hij.

Raakt grondslagen rechtsstaat

De Raad van State heeft bepaald dat schoolbestuur Yunus Emre een school mag stichten in de gemeente. Maar de gemeenteraad stemde tegen. Dat kan niet, vindt Slob. 'Dit raakt aan de grondslagen van de rechtsstaat.'

Besluit tot indeplaatsstelling
Hij geeft de raad 'een laatste kans om zich aan de uitspraak van de Raad van State te houden'. Grijpt de raad die kans niet, dan neemt Slob een zogeheten besluit tot indeplaatsstelling. De school krijgt dan alsnog geld en kan in het schooljaar 2020-2021 van start.

'Islamitische school bevordert integratie niet'

Peter Duijsens van Westland Verstandig, een van de partijen die tegen de komst van de school stemde, zegt dat er weinig draagvlak voor is. 'We zien dat er onder de Westlanders weinig animo is voor de school. Verder gaat het maar om een kleine groep islamitische leerlingen die ernaartoe wil. De meesten hebben het al naar hun zin op de bestaande scholen, zij vinden het prima.' Volgens Westland Verstandig bevordert de komst van een islamitische school de integratie niet.

Scholenplan dinsdag agenderen

Burgemeester Bouke Arends van Westland heeft donderdag met Slob en met de fractievoorzitters in de gemeenteraad gesproken. Hij heeft ze gevraagd of het scholenplan voor een vergadering aankomende dinsdag (16 juli) kan worden geagendeerd. (ANP)

Reacties: 22

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Twijn
Wat nou, grondslagen rechtstaat. Toevallig is de gemeenteraad het democratisch orgaan, dat in deze beslist. het is van de gekke dat een minister namens de regering denkt dit te kunnen overrulen.Van alle 4 coalitiepartijen in de regering van de ChristenUnie nog het meest tegen. landbouwminister Schouten heeft ruzie met de boeren, de vissers en de natuurbeschermers. En onderwijsminister Slob vertoont dictatoriale trekjes.Eng clubje zeloten, heel die CU.
Alex Bentvelzen / Invalide
Ik wist al dat ze bij de Regering doorgeslagen waren. Helaas blijkt steeds vaker dat de Regeringsleden steeds meer dezelfde trekken krijgen dan hun Amerikaanse ambtsgenoten. Dus in plaats van een normaal debat te voeren met de plaatselijke bestuurders, blijken de Nederlandse ministers meer op de Amerikaanse Donald Trump te lijken. In de gemeente Westland hebben de locale overheden dus niets meer te vertellen. Dat vele burgers zo'n Islamitische basisschool niet zien zitten is heel begrijpelijk. Hoeveel Islamitische jongeren zijn al geradicaliseerd en hoeveel geradicaliseerde jongeren wil deze Regering nog kweken. Terecht dat minister van onderwijs Arie Slob als dictator word aangemerkt.
Piet Hendriksen
Alex en Twijn hebben de mond vol van 'dictatoriale trekjes' van CU ministers. Nu is de ChristenUnie niet mijn partij, maar de gang van zaken is pijnlijk maar terecht. Als we in een democratisch bestel leven, respecteren we toch uitspraken van de Raad van State die dit besluit van de gemeenteraad ongrondwettelijk heeft verklaard (in strijd met art. 23)?

Als een minister uitvoering geeft aan handhaving van de uitspraak dan is hij per direct een dictator?

Lijkt mij niet.Desondanks is het een pijnlijk moment voor de gemeenteraad Westland.
Alex Bentvelzen / Invalide
Dus al is de burger in meerderheid ergens op tegen, zoals islamitische scholen, dan word het dus toch gewoon door onze strot gedrukt, en hebben de burgers en gemeenten het nakijken. Zo kweek je wel een burger oorlog, die zijn weerga niet kent. Hersens zitten er blijkbaar niet in de Regering, anders zouden ze niet zo maar hun zin over dit onderwerp willen doorvoeren. Er word door vele organisaties juist voor gewaarschuwd dat islamitische kinderen niet aan de Nederlandse samenleving deelnemen, omdat dat niet van hun ouders en van de moskee mag. De moskeeën zijn bij uitstek plekken waar dit soort kinderen radicaliseren, maar ook de islamitische scholen in Nederland laten ook dit gedrag zien. De Nederlandse samenleving word steeds vaker het kind van de rekening, en er vallen steeds meer gewonden en helaas ook doden te betreuren, omdat geradicaliseerde jongeren geleerd is alles wat anders is dan islamitisch te vermoorden.
criticus
De gemeenteraad staat gelukkig niet boven de wet en heeft zich dus te houden aan de regels. Ook al lijken sommige gemeenteraden cq raadsleden er anders over te denken... Terecht dus dat de Minister ingrijpt.
doeterniettoe / -
@Alex: we hebben hier vrijheid van godsdienst. En ook zoiets als scholen die op basis van een levensovertuiging onderwijs mogen geven. Aangezien dit gewoon in onze wetten zit, is 'de burger' (uw burger) hier voor.

Voor excessen hebben we ook al bestaande systemen zoals politie en justitie en volgens 'de media' doen die redelijk goed hun best.

Als u het daar niet mee eens bent: begin een politieke partij. Maar aub niet door dit soort veralgemeniserende berichten die enkel gericht zijn op uw eigen beleving (waarbij die berichten ook nog eens niet kloppen).
Alex Bentvelzen / Invalide
@doeterniettoe Hoewel wij vrijheid van godsdienst hebben is het niet toegestaan te pas en te onpas gebruik te maken van de regel vrijheid van godsdienst. Laats liep er een meisje over straat, een geradicaliseerde jongen wilde sex met haar waarop zij weigerde, toen heeft hij haar met een mes om het leven gebracht. Zij had maar moeten gehoorzamen werd verteld, omdat de dader moslim was. En van Allah mocht hij haar dus dood steken was zijn commentaar. In Amsterdam liep een man over straat, en kreeg vanuit het niets een mes in zijn lichaam gestoken. Had hij daar maar niet moeten lopen zei de dader, en Allah is groot. De dader is aangehouden. Zo zijn er al veel Nederlanders bedreigt en vermoord of gewond geraakt, zonder dat deze mensen Allah of wie dan ook beledigd hadden. Gelieve de politie rapporten te lezen, dan leer je de werkelijkheid omtrent de geradicaliseerde moslim jongeren. Dus ga niet iets roepen wat als een tang op een varken slaat. Vrijheid van godsdienst prima, maar integreren is ook iets waar deze jongeren nog nooit van gehoord hebben, dat word van ouders zowel als moskeeën niet toegestaan. Als moslim jongeren met een Nederlands meisje willen trouwen, en zij dat ook wil, dan is alles koek en ei, en mag alles. Maar als een moslim meisje met een Nederlandse jongen wil trouwen word zij afgemaakt omdat zij de eer van haar ouders zou hebben geschonden. Inburgeren wat betekend dat?
Hendrik
Raadsleden verklaring, beloven of zweren zich aan de wet te houden. In Westland blijkbaar niet.De argumenten van de Westlanders deel ik overigens. Maar de rechter heeft gesproken. De minister kan niet anders dan ingrijpen.
Jan
Een reden temeer om nu eindelijk eens al die bijzondere scholen om te zetten in openbare scholen. Welk ander land heeft zo'n achterhaald onderwijssysteem? Wie godsdienstonderwijs aan zijn kinderen wil laten geven, laat dat maar buiten schooltijd doen. Het zou ook een enorme kostenbesparing opleveren.
criticus
@ Alex @ doeterniettoe

Het gaat hier niet om godsdienstvrijheid maar om de vrijheid van onderwijs. Een groot goed, gezien de vele niet-openbare scholen, christelijk, jenaplan, dalton, montessorie, rooms, evangelisch, vrije tijd scholen etc.
Alex Bentvelzen / Invalide
@criticus

Het gaat er juist om dat integratie van mensen in onze samenleving moet worden bevordert, ongeacht ras en of afkomst. Helaas gebeurt dit dus niet of nauwelijks met veel moslim jongeren. Ook islamitische scholen dragen er niet toe bij dat jongeren niet radicaliseren. Het blijkt zelfs dat sommige islamitische scholen de sharia als heerlijkheid verkondigen, terwijl juist moslim jongeren daar vatbaar voor zijn. Vooral de Marokkaanse jeugd is daar enorm vatbaar voor. De meeste geradicaliseerde jongeren zijn helaas van deze afkomst. Om verdere radicalisering tegen te gaan zouden alle scholen openbare scholen moeten worden om inburgering te bevorderen, maar ook kerken en moskeeën moeten van elkaar leren en gewoontes over nemen, om een leefbare samenleving te creëren. Nu raken steeds meer moslim jongeren verstrikt in het verkeerde geloof en radicaliseren. Vrijheid van onderwijs kan alleen als alle scholen openbare scholen worden, en het geloof buiten de scholen gehouden word. Dan pas zal integratie bevorderd worden, maar niet zoals Arie Slob doet door maar eigen plannetjes door te duwen. ZO HOORT HET NIET.
criticus
@Alex

Uw betoog kan waar zijn of niet, op dit moment is dat volstrekt irrelevant. De wet zoals die nu geldt, geldt ook voor de gemeenteraad van Westland. En die mag en kan zich niet boven de wet stellen. Zo hoort dat niet. Ingrijpen van de Minister is dus terecht.
Alex Bentvelzen / Invalide
Geachte @alex ik begrijp dat u te laf bent om uw eigen naam te gebruiken, en daarom maar mijn naam hebt gebruikt. Alleen hersenloze wezens praten over wetgeving als ze zelf niets kunnen verzinnen. Juist om aan te geven dat er veranderingen dienen plaats te vinden in de wetgeving, praat ik erover dat we in de eerste plaats toe moeten naar totale inburgering. Zolang Arie Slob alleen maar roept dat hij er iets door heen wil drukken waar de gehele bevolking nee tegen zegt gaat hij zich misschien realiseren verkeerd bezig te zijn. Ongeacht of de wet aan zijn zijde staat. Volgend jaar zal afgerekend worden met deze Regering, en dat beseft hij zich terdege. Arie Slob weet dat hij na volgend jaar niet meer in de Regering terug komt, daarom probeert hij alsnog een ideetje waar de bevolking niet achter staat alsnog op een vieze manier er door te drukken. Een ding: DE WET IS NIET HEILIG.
Alex Bentvelzen / Invalide
Wat is de wet. De wetten die ooit zijn ingevoerd, zijn in de loop de eeuwen steeds weer aangepast aan de nukken van zittende regeringen. De burger heeft daar nooit wat over te vertellen. Wanneer een minister weer een idioot plannetje bedenkt, wat door de wetgeving zou kunnen worden tegen gehouden, dan veranderen ze de wetgeving op zo'n manier dat de Regering altijd gelijk krijgt. Dit is al heel vaak voorgekomen, en deze regering maakt daar altijd graag gebruik van. De burger heeft dus altijd het nakijken.
criticus
@Alex

Excuus, blijkbaar heb ik bij het typen inderdaad ten onrechte uw naam gebruikt. Dat had ik niet gezien. Uiteraard kan de wet veranderd worden. In dit geval is gaat echter om de Grondwet. Niet zomaar een wet dus. Het geeft te denken dat dit in de Grondwet staat. Dat zegt iets over het fundamentele karakter. Aanpassen kost dan veel tijd en zou zeker niet gebaseerd moeten worden op een incident of een onderbuikgevoel. Uiteraard is het uw recht deze grondwettelijke bepaling ter discussie te stellen. Maar als gemeenteraad of individu de Grondwet of andere wetten negeren is vanzelfsprekend niet toegestaan. Dat zou wat worden, als iedereen naar willekeur als het hem uitkomt de wet opzij kan schuiven...
Alex Bentvelzen / Invalide
De Grondwet is de grootste leugen die er bestaat. De echte grondwet is door de loop der jaren al zo vaak verandert, dat van een eerlijke Grondwet geen sprake meer is, De grondwet is er alleen maar voor om eigenzinnige plannetjes er door te drukken en de burger buiten spel te zetten. Als u de grondwet zo goed kent dan weet u ook dat de burger gewoon de mond word gesnoerd zodra hij of zij ergens tegen protesteert. De grondwet word te pas en te onpas door Regeringen op zodanige wijze aangepast dat gewone burgers buiten spel gezet worden wat er ook gebeurt. De Regering heeft gelijk en daar waar ze geen gelijk hebben komt de grondwet om de hoek kijken en heeft de Regering dus gewoon gelijk en de burger moet zijn of haar mond houden op straffe van gevangenis straf of een zware geld boete. Zelfs gemeenten hebben het nakijken. Als u dit nu nog een eerlijke Regering vind dan zeg ik tegen u, kijk eerst eens naar de burgers in plaats van de grondwet. Een burger oorlog word sneller door de Regering op poten gezet als door de burger beëindigd kan worden. Deze Regering zet juist de burgers tegen elkaar op, en daar beschuldig ik de Regering van.
René / bel.adv.
Om de Nederlandse Grondwet te wijzigen, moet een vrij zware procedure worden doorlopen. Er zijn twee lezingen in het parlement nodig en bij de stemming in de tweede lezing is in beide Kamers een tweederde meerderheid vereist. In 1848 is vastgelegd dat vóór de tweede lezing plaatsvindt, verkiezingen moeten worden gehouden. Kiezers moeten zich zo over de wijziging(en) kunnen uitspreken.Reden voor die verzwaarde procedure is dat de Grondwet de belangrijkste beginselen van ons staatsbestel bevat. Herziening van de Grondwet mag daarom niet aan de 'waan van de dag' onderhevig zijn en een herziening mag alleen plaatsvinden als daarvoor brede steun is.

Dus Alex, de regering kan de grondwet niet zomaar wijzigen. Daar mag jij als roeptoeter ook nog iets van vinden, hoewel ik vrees dat je alleen maar wat roept en geen enkel benul hebt hoe ons staatsbestel in elkaar zit en hoe een democratie functioneert.
Alex Bentvelzen / Invalide
Beste René. Ik weet wel dat het een stuk moeilijker is om de Grondwet te wijzigen dan de gewone wetten. Maar het is altijd de burger die buitenspel gezet word alleen maar omdat we te kust en te keur de Grondwet er bij halen, in plaats van gezond verstand te gebruiken. Ik mag dan wel een roeptoeter zijn, maar als wij er niet zijn, dan zal de Regering alleen maar doen wat ze zelf willen. Ik vind dat de Burger in dit geval boven de Grondwet behoort te staan, daar de burger in meerderheid zegt dat de islamitische school er niet moet komen. Dus staan wij dus tegenover elkaar in dit proces. De Grondwet moet er nooit toe leiden dat burgers tegen elkaar op gezet moet worden alleen maar om een burgeroorlog uit te lokken.
Alex Bentvelzen / Invalide
Beste René. Daar u zo goed bent om te vertellen hoe moeilijk het is om de Grondwet te veranderen, kunt u mij misschien ook vertellen of de Regel Kerk en Staat moeten gescheiden blijven uit de Grondwet is gehaald? Mijns inziens heeft de Kerk de Staat al volledig over genomen.
criticus
@Alex

U verlegt het onderwerp van de discussie. Het gaat hier om de vrijheid van onderwijs. Verder is Nederland een rechtsstaat. Dat wil zeggen dat iedereen, burgers bedrijven verenigingen etc etc en de overheid ook, gebonden is aan wet en regelgeving. Ook de gemeenteraad van Westland. Als wetten gewijzigd moeten worden, gebeurt dat op democratische wijze. Niet door ze te negeren of te overtreden.
René / bel.adv.
@Alex, de burger wordt juist niet bij een wijziging van de grondwet buitenspel gezet. Er moeten juist (tussentijdse) verkiezingen plaatsvinden tussen de 1e en de 2e lezing en dan heeft de burger invloed door op die partij te stemmen die heeft meest dichtbij zijn of haar gedachtengoed zit.

In artikel 6 van de grondwet is de vrijheid van godsdienst geregeld en in artikel 23 de vrijheid van onderwijs. Er staat nergens in de grondwet iets vermeld over de regel Kerk en Staat.

De scheiding van kerk en staat betekent eenvoudig dat de kerk niet mag regeren en dat de overheid geen geloof mag dicteren. De vrijheid van onderwijs is iets heel anders.

doeterniettoe / -
@Alex Bentvelzen op 12 juli 2019 16:29:

Nederland is een land waar voor alles wat bekend is regeltjes zijn. Voor onderwijs is er ook zo'n regel, namelijk dat als je aan de eisen voldoet je een school mag beginnen op basis van een bepaalde levensovertuiging. Nu zijn er mensen die een school willen beginnen en voldoen aan de regels, dus kunnen ze doorgaan. En dan blijken er mensen in de gemeenteraad van Westerland te zitten die denken dat ze de regels mogen gebruiken naar eigen goeddunken. Dat de vrijheden in dit land enkel van toepassing zijn als zij daar toestemming voor geven.

Zo werkt het natuurlijk niet in een democratie en een rechtsstaat.

De minister heeft dat goed in de gaten, de gemeenteraad van Westerland en een klein groepje volgelingen niet.Oh ja, inburgeren? Geldt dat ook voor raadsleden en hun medestanders die de Nederlandse wet niet kennen, ook al zijn zij buiten hun schuld om in Nederland geboren?
Advertentie