bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Perspectief op duurzaam werk

Perspectief op duurzaam werk. De achthonderd ligt op koers!

22 februari 2021

De achthonderd ligt op koers!

KplusV heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan ca. 25 publiek-private samenwerkingsprojecten die door het regionaal investeringsfonds mbo (RIF) succesvol zijn gehonoreerd. Maar is de uitvoering van deze projecten ook succesvol en welke lessen zijn er te leren voor nieuwe startende PPS-projecten? Tom van de Schoot, partner bij KplusV, spreekt erover met Regine van Lieshout, directeur bij Summa College in Eindhoven.

Wat was de aanleiding voor de samenwerking binnen De achthonderd?

Regine: “De aanleiding voor dit project was tweeledig. Enerzijds zagen we dat de Brainport regio economisch succesvol is en dat werkgevers grote moeite hebben om voldoende geschoold personeel te vinden. Gelijktijdig zagen we nog een grote mensen langs de zijlijn staan. Veel organisaties zijn erop gericht om deze mensen zo snel mogelijk aan werk te helpen. Wij richten ons in dit project op het ontwikkelen van deze mensen zodat ze perspectief hebben op duurzaam werk. Met De achthonderd richten wij ons op het opleiden van volwassenen. Denk daarbij aan mensen die geen startkwalificatie hebben maar wel de persoonlijke drive en het talent hebben om zich te ontwikkelen op het gebied van techniek, logistiek of zorg & dienstverlening.”

 

Wat zijn de resultaten en ligt het project op koers?

“We zijn bijna twee jaar onderweg en ondanks de coronacrisis zijn we tevreden over de ontwikkeling en voortgang: er is veel samenwerkingsbereidheid tussen alle partijen en we hebben veel instroom van gemotiveerde mensen vanuit de diverse partijen zoals UWV, sociale wijkteams, gemeenten, werkbedrijven en dergelijken. We hebben een opleiding voor volwassenen ontwikkeld waarbij elke twee weken nieuwe kandidaten kunnen instromen. Studenten zijn tevreden over de genoten opleiding en een groot aantal gaat door naar een niveau 2 opleiding en/of heeft een betaalde baan. We hebben inmiddels meer dan 60 geslaagde kandidaten en 88 kandidaten die nu in opleiding zitten. Steeds meer nieuwe bedrijven sluiten zich aan bij het samenwerkingsverband.”


Over de achthonderd
De achthonderd is gestart als Programma Duurzame Inzetbaarheid. Dit programma is opgezet als opleidingstraject in samenwerking met partners en bedrijven. Het doel van dit programma is om in 2023 tenminste 800 mensen van 18 jaar en ouder met een maatwerk opleidingstraject te hebben begeleid naar duurzame arbeidsrelaties. We zijn geen organisatie; De achthonderd is een werkwijze, waarvan we met partners en bedrijven hebben afgesproken deze gezamenlijk te hanteren en verder te ontwikkelen. We richten ons op mensen die extra ondersteuning nodig hebben. 


Welke impact heeft corona op het project?

“Gelukkig valt de impact tot nu toe mee. Het is wel veel lastiger om studenten te koppelen aan een (leerwerk)baan. Ook zien we dat baankansen zijn verschoven. Daarom gaan we het project nu bijvoorbeeld uitbreiden naar de bouwsector. Ondanks corona liggen we redelijk op koers.”


Welke tips heb je voor nieuwe en startende PPS-projecten?

  • “Het is belangrijk om in de ontwikkelfase samen met docenten en de partners het plan te ontwikkelen zodat gedeeld eigenaarschap ontstaat. Door aan de voorkant veel tijd te investeren hebben we al veel knelpunten kunnen bespreken en oplossen. De kritische blik van KplusV  heeft hierbij geholpen. daar plukken we nu de vruchten van.”
  • “Wij hebben in de ontwikkeling van het onderwijs intensief docenten, bedrijven, UWV, gemeenten en ook studenten betrokken. In een co-creatie traject hebben we het onderwijs samen ontwikkeld. Dit zorgt voor draagvlak bij docenten en partners maar ook voor aansluiting op de behoeften van studenten.”
  • “Het is cruciaal om een goede programmamanager aan te stellen. Ik adviseer om een programmamanager aan te stellen die niet alleen de inhoud kent maar ook processen kan inrichten rondom monitoring van voortgang en verantwoording.”

 

Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben ook de komende jaren mogelijkheden om plannen in te dienen voor het RIF. De eerstvolgende aanvraagperiode is juni 2021. Wil jij ook een succesvol samenwerkingsverband ontwikkelen, zoals House of Digital of De achthonderd? Of heb je hiervoor nog slechts een idee? We denken graag met je mee! Neem gerust contact op met mij (Tom van de Schoot) of Amber Passtoors.

 

Contact

Drs. Tom van de Schoot

06-27 08 55 11

vandeschoot@kplusv.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.