Alle whitepapers

Hoe financiering het verschil maakt voor de transities

Het financieren van transities verloopt moeizaam. We moeten nu veranderen, om samen de gestelde ambities te bereiken. Effectieve financiering leidt tot versnelling van de transities, aldus Edwin Netjes, Erik Siepelinga en Thomas Ticheloven, adviseurs Financieren bij KplusV. Financiering die zowel benut kan worden door overheden, ondernemers als maatschappelijke organisaties om een innovatie te realiseren, een bedrijf of samenwerking te starten of de bedrijfsvoering te verduurzamen. Het probleem? Het geld is er, maar er worden onvoldoende opties gezien om geld aan uit te geven. En het geld uitgeven is één ding; het moet natuurlijk ook goed worden uitgegeven.

Van energietransitie, overgang naar een circulaire economie, digitalisering en klimaatadaptatie tot de inzet en ontwikkeling van ons human capital. Al deze ontwikkelingen zijn noodzakelijk en hebben financiering nodig. In dit whitepaper geven we onze visie op de huidige ontwikkelingen in transitiefinanciering. Dat doen we door vijf perspectieven te geven waarmee het financieren van transities kan worden verbeterd.

We onderbouwen onze visie met kennis en ervaringen uit de dagelijkse klantprojecten en samenwerkingen met overheden, financiers en ondernemers. Daarmee is deze visie niet allesomvattend. Wel zijn de vijf perspectieven wat ons betreft cruciaal om te komen tot versnelling in de transities. Lees de artikelen in Binnenlands Bestuur waarin we vijf perspectieven geven waarmee we het financieren van transities verbeteren of download onderstaande whitepaper.

Whitepaper aanvragen

Aanhef