Advertentie

Kamer stemt in met alle herindelingen

Het parlement heeft dinsdag ingestemd met alle voorstellen tot herindeling van in totaal 37 gemeenten. Dit betekent dat, als de Eerste Kamer later dit jaar ook instemt, Nederland per 2019 nog 355 gemeenten telt.

25 april 2018

De Tweede Kamer heeft ingestemd met alle voorstellen tot herindeling van in totaal 37 gemeenten. Dit geldt dus ook voor de twee omstreden herindelingen van Groningen, Ten Boer en Haren en de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard. Dit betekent dat, als de Eerste Kamer later dit jaar ook instemt, Nederland per 2019 nog 355 gemeenten telt.

Burgerpeiling

De motie van SP-Kamerlid Ronald van Raak om alle herindelingen aan te houden tot dat het kabinet komt met een integrale visie op het lokale bestuur heeft het niet gehaald. Ook wordt bij herindelingen een representatieve burgerpeiling niet verplicht gesteld. Een motie hiertoe, eveneens ingediend door Van Raak, is verworpen. Een motie om de versterkte rol van de provincie te evalueren als er een nieuw beleidskader gemeentelijke herindeling komt (van 50Plus) heeft het eveneens niet gehaald. Volgens Henk Krol (50Plus) is de rol van de provincie Groningen bepalend geweest in het proces tot samenvoeging Groningen, Ten Boer en Haren.

Centrumfunctie

De Kamer heeft wel een motie aangenomen van het CDA rondom de herindeling van Leerdam, Vianen en Zederik. Het gevolg van de samenvoeging van deze drie gemeenten is dat Gorinchem – die in regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een centrumfunctie heeft – als kleinste gemeente overblijft. De regering moet onderzoeken hoe de centrumfunctie na deze herindeling behouden kan blijven.

Grenscorrectie

Ook heeft de Kamer ingestemd met een motie van de VVD of, na de samenvoeging van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer, het dorp Spaarnwoude via een grenscorrectie tot Haarlem kan gaan behoren. Het dorp ligt nu deels in Haarlem en deels in Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Deze optie moet worden verkend door de provincie Noord-Holland samen met de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, Haarlem en de inwoners van Spaarndam.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

C.F. de Graaf / directeur/eigenaar Consultancy De Graaf
Het CDA is z'n geloofwaardigheid helemaal kwijt. Het begon al in de Statenfractie van Zuid-Holland. Daar heeft het CDA kennelijk dealtjes gesloten met de VVD gedeputeerde en mag Meindert Stolk nu "amice" zeggen tegen gedeputeerde Van der Sande. En de vele duizenden CDA kiezers en stemmers die meededen met de burgerpeiling in drie gemeenten, bij een opkomst van 80%, waarvan 7 op de 10 inwoners en CDA kiezers TEGEN herindeling stemden, worden gewoon aan de kant geschoven. Straks bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente in november 2018 zullen de kiezers het CDA keihard in de kou laten staan en een jaar later bij de Provinciale verkiezingen zal er actie worden gevoerd om NIET op het Provinciale CDA te stemmen. Het morele christelijke en democratische kompas van het CDA is ernstig defect.
Petra
Niet alleen de leden van de CDA-fractie gedragen zich niet als volksvertegenwoordigers, dit is ook van toepassing op alle leden van de 2e Kamer die vóór deze herindelingen hebben gestemd. Als puntje bij paaltje komt wil geen enkele gemeente gedwongen fuseren.

K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
En dit alles weer onder het oude PvdA adagium "groot is mooi en veel is lekker".
Heukers
Herindeling moet van onderop komen, aldus het CDA in haar programma. O ja, en waarom heeft het CDA dan ingestemd met Haren bij Groningen en 1 grote Hoekse Waard gemeente? Daar waren de inwoners en hun Raden fel tegen fusie gekant. Buma en zijn mensen draaien weer als vanouds. Want het pluche, dat zit zo lekker.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Hoppa, daar worden met een pennenstreek 37 gemeenten, zonder inspraak of lokale referenda, om zeep geholpen. Haren was bijvoorbeeld jarenlang de meest leefbare gemeente van Nederland. Alle groenstroken van deze gemeente kunnen nu volgebouwd worden.
H. Wiersma / gepens.
Prima besluitvorming op weg naar de volgende stap: regiovorming en opheffing provincies en (mogelijk)waterschappen.
Advertentie