Advertentie

Kabinet veegt kritiek Raad van State te vaak van tafel

Het kabinet doet nauwelijks iets met de forse kritiek van de Raad van State op de drie grote wetsvoorstellen in het sociaal domein. De roep om eerdere openbaarmaking van de adviezen van het hoogste adviescollege van het kabinet wordt luider.

14 februari 2014

Verrijking debat

Nu worden de adviezen van de Raad van State (RvS) pas wereldkundig gemaakt zodra een minister of staatssecretaris zijn wet naar de Tweede Kamer stuurt. Dat moet eerder, vindt onder meer GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman. En wel op het moment dat het adviescollege zijn advies naar het kabinet stuurt. ‘Dat verrijkt het debat.’ Een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks hiertoe wordt dit jaar door de Kamer behandeld.


Advies aan samenleving

Ook hoogleraar Staatsrecht Douwe Jan Elzinga (Rijksuniversiteit Groningen) pleit voor eerdere openbaarmaking. ‘Al lange jaren is er kritiek op de huidige procedure’, stelt Elzinga. ‘Het zou van waarde zijn als de RvS niet alleen het kabinet adviseert, maar bij wijze van spreken ook de samenleving door openbaarmaking van de adviezen op het moment dat ze naar de regering worden gestuurd. Daar wordt iedereen beter van.’

Vrije heroverweging

De Raad van State is zelf geen voorstander van het direct openbaar maken van zijn adviezen. Het risico bestaat dan dat een ‘weloverwogen reactie van de regering op de adviezen in gevaar komt’, schrijft de RvS in zijn advies op het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks.


Onverantwoorde invoeringsdatum

Vaststaat is dat veel van de forse kritiek op de nieuwe Wmo, Participatiewet en de Jeugdwet door het kabinet terzijde zijn geschoven. Een van de belangrijkste kritiekpunten van de RvS op de Wmo is de invoeringsdatum: onrealistisch en onverantwoord. Samen met de (financiële) gevolgen van het strikte overgangsrecht − waarbij gemeenten de toegekende zorg van huidige Awbz-cliënten in 2015 moeten overnemen terwijl de bezuinigingen wél meteen van kracht worden − is volledige invoering van de wet per 2015 volgens de RvS onverantwoord. Het kabinet blijft erbij dat 2015 wel degelijk haalbaar is. Binnenkort wordt duidelijk of de Tweede Kamer daarin meegaat.


Paradox samenwerking

De verplichte samenwerking tussen gemeenten rondom de Participatiewet, maar ook bij de Wmo en de Jeugdwet, is de Raad een doorn in het oog. Hij wijst in dit licht op een paradox, omdat met de decentralisaties wordt beoogd taken dichter bij de burger te laten uitvoeren, maar dit in de praktijk gepaard gaat met gemeentelijke schaalvergroting. Daardoor wordt de afstand tot de burgers juist groter. Bovendien wordt de regiefunctie van individuele gemeenten beperkter. In zijn reactie negeert het kabinet de geconstateerde paradox.


Kosten onbeheersbaar

Wat betreft de Jeugdwet vreest de RvS dat gemeenten onvoldoende in staat zijn om de toegedachte regiefunctie en financiële verantwoordelijkheid waar te maken. Dit komt onder meer door de verplichting voor gemeenten om verwijzingen door artsen te accepteren. Gemeenten kunnen hierdoor de kosten van deze hulp onvoldoende in de hand houden. Ook deze kritiekpunten wuift het kabinet weg.


Vangnetregeling

Deze week bleek dat de Eerste Kamer hierover ook grote zorgen heeft. Via een motie heeft GroenLinks-senator Ruard Ganzevoort het kabinet om een vangnetregeling gevraagd. Het rijk blijft als stelselverantwoordelijke eindverantwoordelijk voor de decentralisatie van de jeugdzorg, en moet met garanties komen als het financieel mis gaat, vindt GroenLinks. De senaat stemt dinsdag over deze, en andere moties, en over de Jeugdwet. Een meerderheid van de senaat zal met de wet instemmen.

 

Lees het hele artikel deze week in Binnenlands Bestuur 3

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Dit is een typisch geval van bestuurlijke arrogantie om zo respectloos om te springen met constructieve ideeën van de Raad van State
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre
Volgende maand is er in elk geval voor de burger de mogelijkheid om kamikaze-wethouders naar huis sturen. Onbegrijpelijk dat velen zogeaag de zorg naar gemeenten willen toe trekken. Dan heb je niet heel veel verstand van geld. En evenmin gevoel voor verantwoordelijkheid voor echt goede zorg voor je burgers,al hoeft die niet goudgerand te zijn. En het collectief inwoners is straks de klos, lmdat om andere taken bezuinigd moet worden. Van Rijn en zijn partij vindt dat niet erg.. En de VVD pas zodra de OZB omhoog gaat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
O. ten Hove
Dit verbaast mij geenszins... Rutte en Samson zijn geboren in de jaren 60 en opgegroeid in de jaren '70, Jaren waarin de kinderen grenzeloos werden verwend en veel mensen uit die generatie denken de wijsheid in pacht te hebben, denken dat ze uniek zijn en onmisbaar... vergelijk het maar met de Chinezen en hun verwende kinderen...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
erica
Toch vreemd, de reacties bij dit artikel lijken geen enkele relatie te hebben met het artikel zelf...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
Niets nieuws. hetzelfde gebeurde bij o.a. de "normalisatie"van de ambtenaren, het omgaan met "weiger"ambtenaren en zo zijn er nog ene behoorlijk aantal dossiers.

Het Rijk doet trouwens hetzelfde met de overlegpartners gemeenten en provincies.

Wel overleggen, maar het rijk stapt er al in met de mededeling: "als we er niet uitkomen gaan we gewoon door". Democratie? Eerder Dictatuur...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
t. faber / gepensioneerd
Dat de Raad van State op deze wijze door het kabinet geschoffeerd wordt is zo langzamerhand usance geworden , getuige de gang van zaken bij eerdere kabinetten. Partijbelang, en dus eigen belang, dient voor te gaan. Fatsoensnormen zijn daarbij hinderlijke archaische beletselen. Bedenkelijker echter is het feit dat eerste en tweede kamer veelal nauwelijks corrigerend richting kabinet optreden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jwj / gepensioneerd
De respectloosheid waarmee de regering, maar ook de Kamer met adviezen van de RvS omgaat is in de afgelopen decennia normaal gebruik geworden. Er bestaat ook een natuurlijke spanning tussen zuiver technisch-juridische adviezen en de soms chaotische besluitvorming in de TK. Je zou dus verwachten dat met name de senaat zou inhaken op bezwaren die de RvS heeft kenbaar gemaakt, maar dat is niet herkenbaar in de plenaire debatten. En de debatten allemaal volgen vanuit de Handelingen is ook geen doen. Er is dus veel scheef gegroeid in ons bestel, reden om dat complete bestel op de schop te nemen. Want zowel Tweede als Eerste Kamer zijn arrogant en trekken zich weinig aan van de beste stuurlui aan de wal. Ons parlementaire bestel loopt op z'n laatste benen vanwege de archaische constructie en betonrot.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Flip Zolderman
Het probleem lijkt mij vooral dat Rutte cs niet in staat lijken een lange-termijnvisie te ontwikkelen. Alles moet meteen in twee slagen worden opgelost, en als de Raad van State maant tot iets meer bedachtzaamheid of terughoudendheid wordt dat maar al te gemakkelijk weggewoven. Alles gaat nog steeds via het inmiddels al lang achterhaalde marktprincipe, en de rampen die in gang gezet zijn en worden zullen dankzij dit verregaande kortetermijndenken nog lang hun negatieve effect doen voelen, vrees ik.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie