Advertentie

D66 eist actie kabinet tegen ‘bestuurlijke drukte’

Een commissie van wijze mannen en vrouwen moet met voorstellen komen die een einde maken aan de huidige bestuurlijke drukte in het binnenlands bestuur en waarmee een volgend kabinet aan de slag kan. Dat gaat D66-Kamerlid Gerard Schouw voorstellen tijdens de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken.

20 september 2014

Er moet een einde komen aan de bestuurlijke drukte in het binnenlands bestuur. Tot grote ergernis van D66 blijft het kabinet wat dit betreft op zijn handen zitten. Bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken hoopt de fractie met steun van een Kamermeerderheid het kabinet tot actie te manen.

Knappe koppen

Een commissie van wijze mannen en vrouwen moet zich gaan buigen over het vraagstuk en met voorstellen komen waarmee een volgend kabinet aan de slag kan, vindt D66-Kamerlid Gerard Schouw. Een voorstel hiertoe zal hij bij de begrotingsbehandeling van BZK indienen. ‘De plannen in het regeerakkoord om de bestuurlijke drukte aan te pakken zoals de opschaling van provincies en gemeenten en het schrappen van de waterschappen zijn op niets uitgelopen. De bestuurlijke drukte wordt alleen maar erger, met de enorme toename van het aantal gemeenschappelijke regelingen waar gemeenteraden nauwelijks iets in de melk kunnen brokkelen, verduidelijkt Schouw.

Agenda Stad

Met de plannen van het kabinet voor de Agenda Stad, waarin steden en stedelijke agglomeraties een belangrijke (economische) rol krijgen toegedicht, wordt het voor het kabinet nog urgenter om orde in de groeiende bestuurlijke spaghetti te scheppen, stelt het D66-Kamerlid. ‘Het kabinet zit echter op zijn handen; dat kàn echt niet.’


Superprovincie

Het kabinet wil weliswaar met D66 en GroenLinks opnieuw gaan praten over de vorming van een superprovincie, zo werd deze week tijdens de Algemene Beschouwingen en na de ministerraad duidelijk. Dat is een ‘uitnodiging met een dichte deur’, stelt Schouw. Zowel premier Rutte (VVD) als Plasterk hebben gesteld dat er niets aan het herindelingsvoorstel wordt veranderd, dat het kabinet bij gebrek aan politiek draagvlak in juni van tafel haalde. ‘Ik ga niet praten over een oud plan dat we niet goed vonden.’ De taken die het kabinet aan de eerste superprovincie (Noord-Holland, Utrecht, Flevoland) wilde toebedelen zijn in de ogen van D66 te mager. Bovendien ontbrak het aan een bredere visie over de hervorming van het binnenlands bestuur.

Jammerlijk mislukt

Als het thema opschaling provincies weer uit de la wordt getrokken, hoopt Johan Remkes ‘dat het nu handiger en integraler wordt aangepakt’, zo laat de Noordhollandse Commissaris van de Koning desgevraagd weten. ‘Voor Noord-Holland heeft van begin af aan de inhoud voorop gestaan. Wat heeft die nieuwe ‘superprovincie’ aan taken en verantwoordelijkheden nodig om het beter te kunnen doen dan de huidige drie afzonderlijk. Daar is geen antwoord opgekomen.’ Remkes heeft het kabinet na de formatieperiode geadviseerd de lagere overheden uit te nodigen zelf met voorstellen te komen. ‘Er is anders besloten en het traject is jammerlijk mislukt. We wachten een nieuwe uitnodiging af.’

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Leo / beleidsmedewerker
D'66 heeft geen probleem nodig om met oplossingen te komen. Ze hebben dus weer een kroonjuweel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Singelsma / Ambtenaar
Wat minder drukte van D'66 zou ook welkom zijn. D'66 was toch van de democratie en de burger?

Dan geen wijze mannen maar gekozen burgemeesters. Dwingende en knellende structuren met gekozen mandatarissen zijn juist goed voor het democratische proces.

Van D'66 had ik wel als laatste partij verwacht dat ze efficiency voor de burger en democratie stelt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Over gemeenteraden en gemeenschappelijke regelingen. Raden hebben juist wel wat in de melk te brokkelen als ze maar willen en de moeite nemen om de betreffende regelingen te lezen. Als een raad zelf over alles wil blijven beslissen zonder zich iets te hoeven aantrekken van wat andere raden willen dan moet die raad nee zeggen een gemeenschappelijke regeling. Het is namelijk wel een gemeenschappelijke regeling.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Ik moet me inhouden om niet te beginnen over kiesdrempels en kleine partijen. Maar laat ik Schouw eens een goed advies geven. Niet Plasterk, maar Kamp en Schultz hebben de sleutel liggen (in een la) voor de discussie over de herindeling. Ze hebben allebei een advies gekregen over de inrichting van Nederland, Kamp over de indeling van de Regionale economie (kon wel wat logischer, en met name Noordelijke regio's konden beter op de vervoersnetwerken worden aangesloten) en Schultz over de organisatie van het waterbestuur (van wereldklasse-zorg dat je die voorsprong behoudt).Ik zou zeggen tegen Schouw dat deze adviezen een mooie basis zijn om de drukte in NL kleiner te maken.Oja en met zoveel taken die naar de EU en ge meenten (zijn ge) gaan, kijk ook nog maar eens naar de organisatie van het Rijk en de bemoeizucht van de TK.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico / zzp
De vraag is of er een probleem is. De partijen die 'last' zouden hebben van bestuurlijke drukte hoor ik er niet over. Als gemeenten met elkaar een gemeenschappelijke regeling maken om bijvoorbeeld het sociaal domein met elkaar te regelen moeten ze met elkaar afstemmen. In normaal Nederlands heet dat samenwerken (in den haag heet dat bestuurlijke drukte) . Lastig dat samenwerken, daar moeten we eens maatregelen tegen nemen :-)Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Een volgend kabinet moet dit aanpakken? Ook D'66 is kennelijk nog steeds gecharmeerd van het huidige 'paard met wagen - model'. Er wordt inmiddels al tientallen jaren gesproken over bestuurlijke drukte. Beleid dient nu gewoon binnen 1 jaar volledig in de steigers te staan (zie regeerakkoord). De druk op BZ moet gewoon worden opgevoerd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
D66 bestaat bij de gratie van wilde plannetjes zonder noodzaak. Geen burger zit te wachten op logge grote gemeenten. Objectief is ook vastgesteld dat de burger er ook niets mee opschiet. Integendeel. Laat D66 maar fuseren met de VVD of zo. Scheelt heel wat bestuurlijke drukte.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johanna
D66 komt weer met "het ei van Columbus" uit de kast om kleinere gemeenten op te schalen terwijl uit ervaring en onderzoek blijkt dat samenvoeging duurder is en dat juist kleine gemeenten op grote taken beter zijn voorbereid dankzij hun wendbaarheid en korte lijnen zoals bij de nieuwe decentralisaties. De burgers zijn belangrijk, niet de gemeenteraden!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
a. verbaas / integralist
D66. Bij uitstek de partij van de bestuurlijke drukte sinds 1966. Oftewel: volstrekt ongeloofwaardig. Dat krijg je al s het aanhoudend over structuren hebt en niet over de inhoud. Zelden kon die partij aangeven voor welk probleem men een oplossing aan het bedenken was. Behalve dan dat we met zijn allen weer lekker bezig konden zijn. Gezellig gepolder.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Opvallend dat er nog enkele mensen zijn, die zich no altijd graag met 'een paard en wagen' laten vervoeren. Geef mij maar een in een snelle kwalitatief goede bolide opererende Overheid. Overigens gaat het in het Regeerakkoord vooral over het samenvoegen van Provincies in Landsdelen en het bestuurlijk herinrichten van de Rijksoverheid. Het opschalen van gemeenten dateert al van eerdere datum en is voor kwalitatief goed lokaal bestuur gewoon onmisbaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie