Advertentie

Kabinet maakt werk van jongereninspraak

Jongeren moeten meer inspraak krijgen, vindt het kabinet. In 2022 moet hiertoe een ‘duurzame infrastructuur’ worden ontwikkeld. Het rijk ziet hierin een rol voor gemeenten weggelegd.

21 september 2021
Kloof-shutterstock-670730968.jpg

Jongeren moeten meer inspraak krijgen. Zij worden onvoldoende betrokken bij en gehoord door de politiek. Terwijl ze door de coronacrisis wel grote offers moeten brengen. In 2022 moet hiertoe een ‘duurzame infrastructuur’ worden ontwikkeld. Het rijk ziet hierin een rol voor gemeenten weggelegd. Voor vernieuwing van het verkiezingsproces heeft het demissionaire kabinet 6,5 miljoen euro vrijgemaakt.

Kloof

Gemeenten moeten, samen met bestaande jongerenorganisaties en jongereninitiatieven, de basis gaan leggen voor die duurzame infrastructuur voor jongereninspraak. Het is een van de plannen van het demissionaire kabinet om de kloof tussen overheid en burger te dichten en het wantrouwen in de overheid weg te nemen. Deze is door onder meer de toeslagenaffaire vergroot. ‘Het is belangrijk de democratie en het openbaar bestuur levendig te houden en te vernieuwen’, zo staat in de woensdag gepresenteerde begroting van Binnenlandse Zaken (BZK). ‘Het vernieuwen van de democratie begint bij mensen een stem geven.’

 

Toegankelijk stemmen

De 6,5 miljoen euro moet onder meer, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart komend jaar, worden gestoken in het Actieplan Toegankelijk Stemmen. Daarnaast werkt het kabinet aan de verbetering in het proces van kandidaatstelling en aan uitbreiding van taken en bevoegdheden van de Kiesraad. Dit alles maakt onderdeel uit van de zogeheten Verkiezingsagenda.  

 

Democratische legitimiteit

Komend jaar wordt gewerkt aan betere ondersteuning van gemeenteraads- en Statenleden. Dit gebeurt samen met beroeps- en belangenverenigingen. Voor versterking van de decentrale rekenkamers, ligt nu een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Komend jaar moeten ook knopen worden doorgehakt over de democratische legitimiteit van regionale samenwerkingsverbanden.

 

Ondersteuning burgemeesters

Daarnaast wordt werk gemaakt van een betere ondersteuning van burgemeesters, via onder meer de ‘agenda burgemeester’. De meningen over een eventuele andere rol of positie van burgemeesters lopen echter uiteen, zo bleek uit reacties op het eerder dit jaar verschenen onderzoek naar de staat van het burgemeestersambt dat in opdracht van minister Ollongren is uitgevoerd. De onderzoekers van verschillende universiteiten stelden dat sleutelen aan het ambt noodzakelijk is, waarbij aan het schrappen van taken kan worden gedacht. De door hen gepresenteerde opties zouden als bouwstenen voor die agenda burgemeester gebruikt kunnen worden. Veel burgemeesters voelen er niets voor om het roer helemaal om te gooien.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie