Advertentie

Oppositie Maastricht wil openheid over mailonderzoek

Het college van Maastricht moet ‘alles op alles’ zetten om volstrekte openheid te geven over het speuren in mails van gemeenteambtenaren. Oppositiepartijen in de raad vinden de beantwoording van hun vragen onvoldoende en willen duidelijkheid nu de legitimiteit van het onderzoek onder druk staat. ‘Gelet op de ernst van de situatie willen wij op korte termijn in debat met het college.’

28 januari 2019

Oppositiepartijen in de Maastrichtse gemeenteraad vinden dat het college ‘alles op alles’ moet zetten om volstrekte openheid te geven over het speuren in de mails van gemeenteambtenaren. De beantwoording van hun vragen vinden zij onvoldoende. ‘Gelet op de ernst van de situatie willen wij op korte termijn in debat met het college.’

Ernstige twijfels
De vraag om een debat komt voort uit ernstige twijfels die juristen het afgelopen weekend hebben geuit over de legitimiteit van het speuren in de mails van ambtenaren die tevens kritische kaderleden zijn van CNV Overheid en waarvan een lid is van de ondernemingsraad. ‘Het recht op privacy is geschaad’, stellen juristen in dagblad De Limburger.

Onderzoek past binnen interne regels
Wethouder Jim Janssen gaf donderdag toe dat Hoffmann Bedrijfsrecherche toegang had gekregen tot e-mailverkeer van ambtenaren, zonder dat die daarvan op de hoogte waren. In dat mailverkeer zaten ook vertrouwelijke mails met het hoofdkantoor van de vakbond, de arbeidsinspectie en advocaten. Maar Janssen stelde dat de mails alleen zijn onderzocht aan de hand van een beperkt aantal zoektermen en dat de zoektocht puur gericht was op het onderzoeksdoel. Volgens hem past het inzien van een beperkt aantal mails van medewerkers binnen de interne regels.

Onderzoek melden bij OR
Daar denken juristen anders over. Zo moet de mogelijkheid om mails in te zien door de werkgever vooraf worden gemeld in het personeelsreglement, moeten er zwaarwegende redenen zijn om in de correspondentie te kijken en is de instemming van de ondernemingsraad wettelijk vereist. Helga Krepels, voorzitter van de ondernemingsraad, zegt in De Limburger dat ze niet van vooraf op de hoogte is gebracht. Ze noemt het inzien van mails niet alleen een inbreuk op de privacy, maar ook ‘een inbreuk op het vertrouwen van onze achterban’. Ze neemt de zaak hoog op. ‘Personeel moet vertrouwelijk kunnen mailen met OR-leden. We voelen ons nu heel onveilig, wie weet wie er mee kan kijken.’

Geen onderbouwing
Gelet op de ernst van de beschuldigingen aan het adres van het college wil de oppositie dat het college alles op alles zet om volstrekte openheid te betrachten. ‘Wij missen de onderbouwing van het handelen van het college, terwijl we er toch vanuit mogen gaan dat al die stukken er zijn.’ De zeven partijen wijzen erop dat bij beantwoording van de eerdere vragen geen enkel stuk ter onderbouwing is meegestuurd.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

BELASTINGGELD DUS....OPENBAREN / TEVEEL BELASTINGGELD BETALENDE
Wettelijk zijn overheden/gemeenten verplicht van alle e-mail berichten een kopie te bewaren, dus vraag dit op en je hebt bewijs.

Bovendien als het simpel kan mag het de burger niets extra kosten!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jacob Schotten / Beleidsadviseur erfgoed/archeoloog
Hoe smerig wil je het hebben ? De heren zijn bang dat hun vuile was naar buiten komt en gooien het op “integriteitsschending” en “lekken”. Je reinste machtsmisbruik, dat bewijst dat de bananenrepubliek dichter bij is dan je denkt ! Vuile was moet juist goed buiten wapperen om schoon te worden. Alle lof dus voor de dappere klokkenluiders.

En één ding is wel helder: exit gemeentesecretaris en wethouder(s). Voor die conclusie heb je geen Hoffmann Bedrijfsrecherche nodig…Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sterre / ambtenaar
Huh? Een verslag van GR, met daarin de vraag of de lastige vakbondsleden A, B, en C kunnen worden ontslagen, lekt uit binnen M, en bij het integriteitsmeldpunt van M komt over het lekken een melding binnen (niet over de wens vakbondsleden te ontslaan, maar dit terzijde).Hoe kan dit? Het integriteitsmeldpunt van M neemt immers alleen meldingen aan van medewerkers van M. Het verslag is uitgelekt binnen M. Het moet dus binnen M in kleine kring hebben gecirculeerd, en alleen uit die kring kan die melding vandaan komen. Anders gezegd: de ene directie heeft het verslag met namen en al aan de andere gestuurd, en die heeft het meldpunt integriteit voor zijn karretje gespannen om A, B en C aan te pakken. Foute boel!GR en M zijn allebei zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke voor de AVG. Er is geen enkele wettelijke grond voor GR om persoonsinformatie over A, B en C ter inzage te geven aan M. Dat mag gewoon niet! Het verslag hoorde helemaal niet bekend te raken bij M. GR heeft onrechtmatig en op zeer negatieve wijze persoonsinformatie over A, B en C verstrekt aan M, daar is het verder verspreid, en er is op geacteerd. Dát is het lek.Institutioneel misbruik van onrechtmatig verkregen persoonsinformatie is een grotere integriteitsschending dan laten uitlekken dat men je wil ontslaan omdat je lastig bent. Kan een medewerker van M dit even melden bij zijn fijne integriteitsmeldpunt?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Caroline Raat / jurist en onderzoeker
"Lekken" mag natuurlijk niet, maar de vraag of dat een integriteitsschending oplevert, hangt er helemaal van af hoe 'geheim' het stuk was dat zou zijn gelekt. Vervolgens is de vraag naar wie het stuk is verstuurd. Het ging hier om een concept-verslag van een bestuur van een Shared Service Center. Dat hoeft op grond van de Wob niet algemeen openbaar te worden gemaakt ('intern beraad'), maar of dat nu 'geheim' is? De manier waarop de gemeente vervolgens middels een recherchebureau is gaan zoeken, is buitenproportioneel. Er is gezocht op zoektermen, maar als je dan uitkomt bij correspondentie met een advocaat of een vakbond, dan is kennisname daarvan door de werkgever in strijd met de privacy en het recht op vertrouwelijk overleg met de advocaat. Als je het als werkgever niet met je werknemer eens bent, verzin dan iets anders!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie