Advertentie

Risicoanalyse verplicht voor raadsleden Peel en Maas

Niet alleen wethouders, maar ook raadsleden in Limburg krijgen een integriteitstoets voor de kiezen. Alleen die toets is niet voldoende, vindt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

14 maart 2014

De gemeente Peel en Maas verplicht alle raadsleden tot een integriteitstoets. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is positief over deze maatregel. 

Niet weigeren

In de Limburgse gemeente is de toets opgenomen in het zogeheten Reglement van Orde, zodat geen van de 27 raadsleden de analyse kan weigeren. ‘Het is belangrijk dat we de raadsleden bewust maken van het glazen huis waar zij in zitten’, zegt griffier Ida Joosten.


Maatschappelijk betrokken

Raadsleden zijn vaak maatschappelijk betrokken, bijvoorbeeld als voorzitter van een voetbalclub, verduidelijkt Joosten. Maar dat kan dan weer botsen met het raadswerk. Raadsleden staan daar volgens Joosten vaak niet bij stil. Ook de vermeende functie van belangenbehartiger is, hoe nobel het ook klinkt, gevaarlijk. Ze noemt het voorbeeld van een raadslid dat vanuit een maatschappelijke nevenfunctie ijverde voor een parkeerplaats. Dat botste met zijn werk als raadslid. ‘Aan die belangenbehartiging doen we hier dus niet meer’, zegt Joosten.


Wethouders

Naast Peel en Maas moeten ook raadsleden in Maastricht en Heerlen aan de toets geloven, weet Joosten. De 33 burgemeesters in Limburg hebben met elkaar afgesproken dat alle kandidaat-wethouders zich aan een integriteitstoets moeten laten onderwerpen, zo meldde Binnenlands Bestuur eerder deze week.


Niet afdoende

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden staat positief tegenover een integriteitstoets voor raadsleden. Volgens voorzitter Peter Otten is het ‘goed om alle wegen te bewandelen’. Die ene toets is echter niet voldoende, waarschuwt hij. 'Kern van de zaak is dat je allemaal − dus raad, college en ambtenaren − met elkaar wilt werken aan integriteit. Het klimaat moet daarvoor goed zijn.’ Hij pleit er dan ook voor om meer te doen dan ‘even’ aandacht besteden aan de integriteit van raadsleden. ‘Het zou in een programma gevat moeten worden: hoe gaan we om met integriteit.’

Binnenlands Bestuur besteedt in het nummer van deze week meer aandacht aan het thema integriteit.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie