bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Veiligheidsmonitor 2023 in de startblokken!

Wij nodigen gemeenten uit om (weer) deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor.

15 december 2022
politievrouw

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt sinds 2012 uitgevoerd door I&O Research, in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en in nauwe samenwerking met het CBS. Het onderzoek bestaat uit een landelijke steekproef (n=65.000). Daarnaast kunnen individuele gemeenten kiezen voor een oversampling: meer enquêtes onder […]

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt sinds 2012 uitgevoerd door I&O Research, in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en in nauwe samenwerking met het CBS. Het onderzoek bestaat uit een landelijke steekproef (n=65.000). Daarnaast kunnen individuele gemeenten kiezen voor een oversampling: meer enquêtes onder inwoners van hun gemeente zodat ook voor dit gebied betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden. De voorbereidingen van de Veiligheidsmonitor starten begin 2023!

Wij nodigen gemeenten uit om (weer) deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor! Voor veel gemeenten is de Veiligheidsmonitor hét instrument voor belevingscijfers over leefbaarheid, veiligheid, overlast en slachtofferschap en dient het o.a. als input voor het veiligheidsplan, monitoring en wijkscans. In de afgelopen jaren hebben ruim 300 gemeenten deelgenomen.

Gemeenten kunnen deelnemen door bovenop het landelijke onderzoek aanvullend veldwerk te laten doen. Zo ontstaat ook op het niveau van kernen, wijken en/of buurten betrouwbare informatie over de veiligheidsbeleving. Deelnemers hebben verder de mogelijkheid eigen vragen aan de enquête toe te voegen. I&O Research ontzorgt de deelnemers volledig en voert alle onderdelen van het veldwerk uit. Verder stellen wij voor deelnemende gemeenten een rapportage op maat samen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door respondenten te vragen een online vragenlijst in te vullen. Nu het slachtofferschap van traditionele criminaliteit in Nederland afneemt, wordt nu (extra) aandacht besteed aan cybercrime. De gemiddelde respons bedraagt ongeveer 30 procent. Het veldwerk wordt uitgevoerd in de periode augustus-november 2023. Voorbereidingen (zoals keuze voor eigen vragen en steekproefomvang) worden in het voorjaar afgestemd.

Aanmelden kan tot 1 maart 2023 via:

Klik hier voor Deelnemersinformatie:

Klik hier voor meer informatie over de Veiligheidsmonitor.

We vertellen u graag nog veel meer over I&O Research. Neem contact op:

Frank ten Doeschot
Senior onderzoeker
053-200 52 21
f.ten.doeschot@ioresearch.nl

Michael Brandt
Senior onderzoeker
020-308 48 11
m.brandt@ioresearch.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.