bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Nederlanders hebben zorgen om mensenrechten

Meeste zorgen om adequate levensstandaard, huisvesting en gezonde leefomgeving.

08 december 2022
protest

I&O Research voerde in de zomer van 2022 onderzoek uit voor het College voor de Rechten van de Mens. Met een online enquête, uitgezet onder ruim 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder, brachten we de houding tegenover mensenrechten en de ervaring met mensenrechten in beeld.

Onderzoek als onderdeel van tienjarig jubileum College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is het mensenrechteninstituut van Nederland. Het College beschermt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland. Dit jaar bestaat het College voor de Rechten van de Mens 10 jaar. Als onderdeel van de viering van dit tienjarig jubileum heeft het College onderzoek laten uitvoeren door I&O Research naar de beleving van mensenrechten in Nederland.

Meeste zorgen om mensenrechten zoals adequate levensstandaard, huisvesting en gezonde leefomgeving

Het College voor de Rechten van de Mens concludeert op basis van de door I&O Research verzamelde data dat de voornaamste zorgen van Nederlanders over mensenrechten gerelateerd zijn aan actuele onderwerpen zoals het klimaat en een gezonde leefomgeving, armoede en huisvesting. Nederlanders met een lager inkomen maken zich vaker zorgen over sociale rechten, zoals het recht op zorg, het recht op een behoorlijke levensstandaard en het recht op arbeid, dan Nederlanders die makkelijk kunnen rondkomen. Tot slot vindt een meerderheid (65%) het belangrijk dat er op internationaal niveau (bijvoorbeeld door de Verenigde Naties) in de gaten wordt gehouden of Nederland mensenrechten naleeft.

Verantwoording

De dataverzameling is uitgevoerd door I&O Research middels een online vragenlijstonderzoek in het I&O Research panel. In totaal vulden 1.042 inwoners van 18 jaar en ouder in augustus 2022 de vragenlijst in. In de vragenlijst is onder andere gevraagd naar de bekendheid en zorgen over mensenrechten, bescherming van mensenrechten en ervaring met schending van mensenrechten. De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.

We vertellen u graag nog veel meer over I&O Research. Neem contact op: 

Roy van der Hoeve
Senior onderzoeker
020-308 48 54
r.vander.hoeve@ioresearch.nl

Carolien Veldkamp
Onderzoeker
020-3084853
c.veldkamp@ioresearch.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.