Advertentie

Opstelten: ‘Lokaal bestuur heeft vernieuwing nodig’

In het interview met Ivo Opstelten pleit hij voor het invoeren van de gekozen burgemeester.

22 december 2019
Ivo-Opstelten---foto-rijksoverheid.jpg

Nederland is mede door de politieke versnippering hard toe aan een gekozen burgemeester. Dat stelt oud-burgemeester en -minister Ivo Opstelten in een interview in Binnenlands Bestuur over zijn bestuurlijke loopbaan.

Nederland heeft volgens hem goede burgemeesters. ‘Toch heeft het lokaal bestuur wel vernieuwing nodig, een nieuwe impuls. Daarom pleit ik met volle overtuiging voor de direct gekozen burgemeester. Als je nu ziet dat na elke lokale verkiezingen de versnippering in de raad en de colleges steeds groter wordt, wees dan verstandig. Geef de belangrijkste persoon in het gemeentebestuur ook een eigen democratische legitimatie.’

Achterkamertjes
Die kan volgens hem alleen maar worden verkregen door direct gekozen te worden door de burgers van de stad. De nieuwe impuls betreft dus niet de kwaliteit van de burgemeesters, maar hun positie. ‘De aanvoerder van het team moet een steviger democratische legitimatie hebben. Nu wordt de burgemeester aangesteld door de raad en dat vind ik geen sterke positie. Daarmee is er een afhankelijkheid van de raad en ik vind de achterkamertjespolitiek bij burgemeestersbenoemingen, zoals die nog steeds plaatsvindt, echt niet meer van deze tijd’, aldus Opstelten.

Afzettingsprocedure
Hij pleit voor een wijziging van het gemeentelijk bestel, met daarin een burgemeester met een programma, die na verkiezingen eigen wethouders kiest en ook weer kan ontslaan. De burgemeester kan eventueel zelf weggestuurd worden via een afzettingsprocedure. Opstelten: ‘De kracht van de media speelt daarbij een rol, ook dat zal blijvend van invloed zijn op het moderne burgemeesterschap en hun functioneren. Daar moet je mee om kunnen gaan en daarom zal ook niet iedereen geschikt zijn voor het ambt van gekozen burgemeester.’

Lees het volledige interview in Binnenlands Bestuur nr. 24 van deze week (inlog)

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

criticus
Ooit was de burgemeester onafhankelijk, maar de gemeenteraad kreeg steeds meer invloed en zeggenschap. Als dat blijkbaar slecht uitpakt, zul je de invloed weer moeten verminderen. Een gekozen burgemeester is echter nog steeds volledig afhankelijk, en misschien zelfs wel meer dan nu, en daarmee wordt het beoogde doel van onafhankelijkheid dus niet gehaald. Overigens een vreemde redenering om, als blijkt dat kiezers enorm verdeeld zijn, als oplossing voor te stellen dat diezelfde verdeelde kiezers een burgemeester te laten kiezen... Opnieuw symptoombestrijding door een ander vormpje of structuur.

De oplossing ligt veel eerder in de aanpak van het probleem: de kwaliteit, of liever gezegd het gebrek daaraan, van het lokaal bestuur.
Paul Vermast / Raadslid
Welk probleem zijn we hiermee aan het oplossen? Want de versplintering van de raad (zo die er al op grote schaal -buiten de Randstad- is) los je daarmee niet op. Daarbij maak je de positie van wethouders afhankelijk van de gunst van de burgemeester. Deze krijgt daarmee als persoon te veel ‘macht’ terwijl deze juist functioneel is als tamelijk neutraal (en daarmee voor iedereen acceptabel) zelfstandig bestuursorgaan. Dus een zeer onwenselijke ontwikkeling.
Criticaster / ambtenaar
Vooral de afzettingsprocedure spreekt mij aan. Kan de burgemeester net zoals de minister worden weggestuurd als hij zijn "bonnetjes" niet op orde heeft
JHAGM Sneuf van Toetellaere / bd
Met een plumeau ruiten zemen? De VVD moet toch eens tijd besteden aan een cursus logisch denken.Wat lost de dwaasheid van de gekozen burgemeester op? Meer toezegginkjes, meer kleine corruptie? Lees het stuk van Jos Wienen in EW eens na. Misschien een commissaris voor de integriteit of een bedrijfsarts die ook geestelijke storingen kan behandelen? Kijk eerst eens naar eigen gelederen: wethouders die naast een fulltime baan ook nog effen het Kamerlidmaatschap erbij doen...
Post
Een gekozen burgemeester lost niets op, sterker nog, je loopt de kans dat een of andere dorpsgek in die functie komt en het achterkamertjes gebeuren, zal slechts toenemen. Er is maar één antwoord en nu eens een goede kiesdrempel in te stellen, want daarmee wordt korte metten gemaakt met de politieke versplintering. Dat geldt zowel voor de Provincies en de Tweede Kamer. We zien nu wat de gevolgen zijn, want het wordt niet gezegd, maar het is wel zo, het besturen en de daaruit voorkomende besluiten, zijn verminkt. Zie nu wat er gebeurt in het Kabinet. Ik herken mijn eigen partij niet meer omdat men gebonden zit aan het gesloten regeerakkoord van de noodzakelijke coalitie In ruil voor steun moet het Kabinet tegemoetkomen aan eisen, waar we als kiezer niet achter staan.
Henk Donkers / medewerker
Ik ben het eens met Paul Vermast. Het is geen oplossing voor het versnipperings probleem wat Opstelten aandraagt. Sterker nog, ik denk dat een niet politieke burgemeester veel meer stabiliteit oplevert omdat hij zelf geen onderdeel is van het politieke spel maar neutraal boven de partijen staaat. Dat geeft positie en overwicht.

Wij hebben in Nederland gelukkig overwegend goede burgemeesters die hun rol prima aankunnen. Wat mij betrteft mogen we gelukkig concluderen dat er helemaal gee probleem is bij de positie van burgemeesters. De politiek komt ruim tot zijn recht via de raad en de wethouders en de stabiele factor is de burgemeester.

Ik ben erg tevereden met het huidige systeem.
H. Wiersma / gepens.
Als Opstelten denkt dat hij er via een gekozen burgemeester al is met de noodzakelijke lokale vernieuwing dan heeft hij het mis. Wat zou je bijvoorbeeld ook nog denken van:

-een drempel voor het aantal politieke partijen

-het overlaten van de bestrijding van criminaliteit en ondermijning aan professionals

-het onderbrengen van gemeenten in regio's i.c. opheffen provincies

-het digitaliseren en automatisch toezenden van de raadsstukken aan belangstellende burgers?

-het via een digitaal platform jaarlijks met belangstellende burgers formeren van investeringsmogelijkheden/investeringsplannen?

Kortom, er is nog wel wat meer te doen! Sinds Thorcke staat Nederland in bestuurlijk opzicht vrijwel stil.

-
Pieter
Typisch dat iemand die op zijn zachtst gezegd creatief met de regels omging hiervoor pleit.
P.Pluim
Schandalig dat hij zich nog zo in het openbaar durft te vertonen. Arrogant!
Advertentie