bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

De inclusieve gemeente

De inclusieve gemeente. Inclusiviteit- en diversiteitsbeleid op de agenda

BMC
16 november 2021
De-inclusieve-gemeente.jpg

In gemeenten in het hele land staan inclusiviteit- en diversiteitsbeleid op de bestuurlijke, politieke en maatschappelijke agenda. Maar hoe ziet dit er concreet uit? En hoe breng je het succesvol in de praktijk? De adviseurs van BMC helpen u bij het ontwikkelen, toepassen en evalueren van inclusiviteit- en diversiteitsbeleid. Zo ontstaat beleid dat werkt voor uw inwoners en uw organisatie.

De Nederlandse bevolking is divers, met een rijk palet aan inwoners met verschillende sociale en culturele achtergronden, seksuele oriëntaties, genders en (geloofs)overtuigingen. Een inclusieve overheid omarmt de diversiteit van haar inwoners en vertaalt die in inclusiviteit: alle inwoners mogen er zijn en moeten mee kunnen doen. Dat is belangrijk omdat verschillen in achtergrond ook leiden tot ongelijke kansen. De coronapandemie maakt de effecten van sociale ongelijkheid extra zichtbaar. Zo is het absolute sterftecijfer groter onder mensen met een laag inkomen. Een diverse en inclusieve samenleving zorgt voor zoveel mogelijk kansengelijkheid, gelijkwaardigheid en vrijheid. En dat is ook nodig. Want uit het rapport  ‘Bevolking 2050 in beeld’ van het CBS en NIDI blijkt dat Nederland de komende dertig jaar drukker, grijzer en diverser wordt. 


Meer winst, meer innovatie, meer creativiteit

Ethische en morele overwegingen zijn zeker niet de enige argumenten om divers en inclusief bestuur na te streven. Er is veel onderzoek gedaan naar de waarde van diversiteit en inclusie voor het financiële resultaat van organisaties[1]. Samengevat is de conclusie van deze onderzoeken dat organisaties met een hoge etnische en genderdiversiteit gemiddeld een beter (financieel) rendement halen én meer innovatiekracht bezitten dan minder diverse organisaties. Onderzoek toont bovendien aan dat een inclusieve cultuur essentieel is voor de persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing van werknemers: creativiteit en effectiviteit krijgen een stimulans in een inclusieve organisatie met een open cultuur. Deze onderzoeken illustreren dat een diverse en inclusieve organisatie niet alleen wenselijk is om principiële of ethische redenen, maar dat deze organisaties ook beter presteren.


De inclusieve gemeente

Ook veel gemeenten zijn overtuigd van de noodzaak van divers en inclusief beleid. Ze bestempelen zich als regenbooggemeente, gaan aan de slag met het inclusieve VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap of spreken zich uit als anti-discriminatiegemeente. De vervolgstap naar een concrete vertaling in tastbaar beleid ontbreekt echter vaak. Bij BMC hebben we niet alleen een duidelijke visie op diversiteit en inclusie maar weten we ook hoe gemeenten hierop succesvol beleid ontwikkelen. Grofweg bieden we een tweetal vormen van ondersteuning: Van doelgroepen naar inclusie en Investeren in inclusief werkgeverschap.


Van doelgroepen naar inclusie

Door beleid integraal en inclusief te benaderen, een diversiteitsnetwerk op te zetten of te versterken en te werken met sleutelfiguren heeft beleid de juiste impact en worden inwoners beter geholpen. Dit bereiken we in vier stappen:

  • Nulmeting: een QuickScan voor het inclusiebeleid. Allereerst nemen we alle facetten van het huidige beleid onder de loep. Zijn alle inwoners in beeld? Welke (verschillende) behoeften hebben ze? Worden alle groepen in de samenleving voldoende bereikt en betrokken bij beleid?
  • Niet praten over, maar praten met… Onze adviseurs helpen bij het opzetten van een diversiteitsnetwerk dat inwoners hoort en sleutelfiguren betrekt bij beleidsontwikkeling. Wat missen deze groepen in het beleid van de gemeente? Hoe kan de gemeente haar bereik vergroten? Door (sleutelfiguren uit) doelgroepen te betrekken ontstaat beleid dat beter aansluit bij de behoefte van inwoners.
  • Zet de inclusiebril op. Welke verschillende culturen kent de gemeente? Wat zijn de normen en waarden van deze inwoners? We bieden sensitiviteitstrainingen en workshops aan om de bewustwording van de leefwereld van alle inwoners te vergroten. Daarnaast werken we aan de preventie van digitale en fysieke uitsluiting.
  • Implementeren, monitoren en evalueren. Wij gaan een stap verder dan de meeste anderen. Onze adviseurs implementeren het ontwikkelde inclusiebeleid namelijk ook. We monitoren en evalueren het ingezette inclusiebeleid onder andere door het afnemen van enquêtes en diepte-interviews.

 

Lees verder

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Aan deze advertorial van BMC zien we dat dit onderwerp totaal niet leeft. Het is slechts een business modelletje van een klein ons kent ons groepje waar de dure consultants achter aan komen om te cashen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.