Advertentie

Hoorzitting Kamer over tijdgebrek raadsleden

De Tweede Kamer gaat een hoorzitting houden over de positie, en met name het tijdgebrek, van raadsleden. Een voorstel hiertoe van GroenLinks kreeg vandaag de steun van de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken.

07 december 2017

De Tweede Kamer gaat een hoorzitting houden over de positie, en met name het tijdgebrek, van raadsleden. Een voorstel hiertoe van GroenLinks kreeg vandaag de steun van de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken. De hoorzitting zal waarschijnlijk in februari worden gehouden. Raadsleden, burgemeester en griffiers zullen hiervoor worden uitgenodigd.

Onder druk

‘De positie van raadsleden komt steeds meer onder druk te staan. Door de decentralisatie van het vorige kabinet hebben gemeenten meer taken gekregen en door fusies ontstaan steeds grotere gemeenten. En laten we niet vergeten dat de meeste raadsleden hun werk naast een baan doen. We moeten zorgen dat hun positie versterkt wordt zodat ze hun controlerende taak effectief uit kunnen oefenen. Dat is noodzakelijk voor de werking van onze democratie’, aldus initiatiefnemer Nevin Özütok (GroenLinks).

Verlichten

Eerder deze week trok tijdens het vragenuurtje D66-Kamerlid Monica den Boer bij minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de bel. Den Boer wilde van de minister weten wat zij kan doen het werk van raadsleden te verlichten zodat zij voldoende tijd houden om hun taken goed uit te voeren. Zij stelde dat de overheid opleidingen en bijeenkomsten verzorgt om raadsleden de juiste competenties mee te geven. Ollongren gaf tevens aan te gaan kijken naar de vergoeding van raadsleden in met name kleine gemeenten.


Kamerzorgen

Directe aanleiding voor de zorgen van de Kamer over de positie, en met name de tijdsdruk van raadsleden, is de Overall rapportage Sociaal Domein 2016 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daaruit blijkt onder meer dat raadsleden gebrek aan tijd, kennis en vaardigheden hebben over de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De uitkomsten sluiten aan bij eerder onderzoek door Binnenlands Bestuur en de NOS, naar de grip van raadsleden op de jeugdzorg.


Lees morgen meer over het gebrek aan tijd, kennis en vaardigheden van raadsleden in Binnenlands Bestuur nr 23 (inlog) en op de website.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

R.J. Westerhoff-Dijkinga / Raadslid Zuidhorn
Ik zou graag mijn mening willen geven. Ik ben ruim 10 jaar raadslid in een kleine plattelandsgemeente en zou graag mijn ervaringen t.a.v. werkdruk willen delen. Het raadswerk is naast en fulltime baan haast niet meer te doen en de publieke waardering voor mijn 'vrijwilligerswerk' is nagenoeg nihil. Een raadslid werkt in het beleidsveld 'het is nooit goed, of het deugd niet'.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
De enige remedie voor raadsleden is 'besturen op hoofdlijnen en niet op details'. Voor raadsleden in

kleine(re) gemeenten is de oplossing fuseren met één of meer andere gemeenten. Kenners hebben daar geen hoorzittingen voor nodig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hendrik
Kleine gemeenteraden hebben de neiging te sturen op details. Daarom hebben de raadsleden in die gemeenten het zo druk.De fusie ambtelijke fusie tussen Hardenberg (grotere gemeente) en Ommen (kleine gemeente) is mede daarom mislukt: “Voor wat betreft financiën, beleid en controle heeft de gemeenteraad van Ommen altijd dicht op de huid van de ambtelijke organisatie gezeten. Terwijl de gemeenteraad Hardenberg vooral op hoofdlijnen wil sturen. Daardoor raakte de gezamenlijke ambtelijke organisatie in de knel. Ook hebben de twee gemeenten elk heel andere doelen. Gemeente Hardenberg heeft een streekfunctie en heeft te maken met andere soorten uitdagingen en opgaven dan de gemeente Ommen, zowel qua aard als inhoud.” Aldus het commentaar in De Stentor.

@
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
@Arjan ja,ja kleine gemeentes kleine zorgen, grote gemeentes grote zorgen?Als je dat zo doortrekt zou één gemeente in NL het meest efficiënte zijn...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Teunbis Reedijk / Raadslid
Beetje flauwe reacties op dit artikel. Ik ben raadslid geweest in een heel kleine gemeente (2.200 inwoners), in een iets grotere gemeente (7.500) en in een middelgrote gemeente (49.000) inwoners.Probleem van te weinig tijd voor een goede uitoefening van de taak als raadslid ligt op zich niet in de fysiek grote of kleine gemeente, maar in de mogelijkheden. In een kleine gemeente kost het raadslidmaatschap je bijna evenveel tijd als in een grotere gemeente. In beide gevallen is het raadslidmaatschap een baan die je (bijna altijd) naast je hoofdbaan erbij doet. Alleen is de vergoeding in kleine gemeenten zo laag dat je geen tijd kunt "bijkopen". Dus als je dan toch je taak goed wil doen moet je onbetaald verlof opnemen, waar geen raadsvergoeding of een andere vergoeding tegenover staat. Raadskleden in kleine gemeneten zijn daarmee dus voor een deel afhankelijk van hun werkgever in die hoofdfunctie, terwijl in mijn beleving een raadslid geheel onafhankelijk moet kunnen functioneren. dat vraagt de wet ook trouwens. Raadsleden in (middel)groter gemeenten hebben het voordeel dat zij met hun ruimere vergoeding gemakkelijker' tijd kunnen kopen' van hun werkgever. Aan die ongelijkheid moet een einde komen.Probleem daarbij blijft dat Raadsleden die hun raadvergoeding daarvoor inzetten wel pensioenrechten en andere rechten inleveren. Goed dat hier eens een ruim aandacht aan wordt besteed.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie