Advertentie

Minder festivals zaak van gemeenten

Het is aan de lokale driehoek om afspraken te maken over de benodigde politie-inzet bij evenementen en gemeenten bepalen zelf welke eisen zij stellen aan festivalorganisatoren. Dat schrijft minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid na vragen van D66-Kamerleden Vera Bergkamp en Monica den Boer naar aanleiding van een interview, waarin hij erop hintte minder festivals te organiseren.

20 augustus 2019
festival---publiek.jpg

Gemeenten bepalen zelf welke eisen zij stellen aan de organisatoren van festivals en het is aan de lokale driehoek om afspraken te maken over de benodigde politie-inzet bij evenementen. Dat antwoordt minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op vragen van D66-Kamerleden Vera Bergkamp en Monica den Boer naar aanleiding van een recent interview, waarin de minister erop hintte minder festivals te organiseren.

Lokale afweging
Grapperhaus schrijft dat hij niet pleit voor een afname van het aantal festivals als zodanig. ‘In het artikel heb ik gezegd dat we met elkaar kritisch moeten zijn op de vraag of we de handhaving van het verbod op het bezit van harddrugs tijdens festivals aan kunnen. Daar sta ik nog steeds volledig achter.’ Volgens de minister kan zelfs zero tolerancebeleid op festivals ten opzichte van harddrugs niet verhinderen dat het gebruik ervan hoog is. De mate waarin politiecapaciteit kan worden ingezet om strafrechtelijk op te treden tegen wetsovertredende bezoekers  verschilt per festival, maar is niet onbegrensd en daarom zou voor het festival de vraag gesteld moeten worden of wel effectief kan worden gehandhaafd. ‘Dit is echter een afweging die lokaal moet worden gemaakt.’

Minister in gesprek met gemeenten
Eveneens beaamt Grapperhaus dat het aan de lokale driehoek is om afspraken te maken over de benodigde politie-inzet bij evenementen en gemeenten zelf bepalen welke eisen zij stellen aan de organisatoren van festivals. ‘Ik ga met al deze partijen het gesprek voeren over de wijze waarop tot een meer eenduidig en effectief beleid ten aanzien van de aanpak van drugs op festivals kan worden gekomen.’ Verder wil Grapperhaus wel mee met de opmerking van de D66-Kamerleden dat festivals ‘positieve en gezellige uitingen van cultuur zijn, waar mensen naartoe komen om van hun favoriete muziek te genieten en te ontspannen met gelijkgestemden’. ‘Dat kunnen festivals zijn, waarbij ik opmerk dat het gebruik van illegale drugs geen voorwaarde is om van een festival te kunnen genieten.’

Grotere underground scene
De Kamerleden wijzen vervolgens op het inzicht van experts dat het organiseren van minder festivals kan leiden tot een grotere underground scene, waar nog minder controle is op het gebruik van drugs en op de gezondheid van aanwezigen. Zij vragen de minister of hij de mening deelt dat het minder organiseren van festivals om drugsgebruik te voorkomen zijn doel voorbij schiet. ‘Net zoals wij mensen ook niet oproepen minder de weg op te gaan om inzet van de verkeerspolitie te beperken.’ Op het beantwoorden van deze vragen is de minister minder happig. Hij herhaalt dat hij niet pleit voor een afname van het aantal festivals, maar de vraag stelt af te wegen of effectief handhaven op harddrugs op festivals wel mogelijk is.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bertus / Observant
Gezien het afval dat de productie van XTC pilletjes met zich meebrengt, wordt het tijd dat eenieder die met die pilletjes wordt gepakt een enorme milieuheffing aan z'n broek krijgt. Dat zal D66 toch als muziek in de oren klinken?
Advertentie