Advertentie

Gemeentelijke database sekswerkers verboden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft besloten dat gemeente Den Haag de persoonsgegevens van prostituees niet mag registreren. Deze werkwijze van Den Haag is volgens de AP in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. De gemeente vindt echter dat de maatregel mensenhandel bestrijdt en diende een ontheffingsverzoek in, maar deze is door de AP afgewezen.

22 september 2017

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft besloten dat gemeente Den Haag de persoonsgegevens van prostituees niet mag registreren. Deze werkwijze van Den Haag is volgens de AP in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. De gemeente vindt echter dat de maatregel mensenhandel bestrijdt en diende een ontheffingsverzoek in, maar deze is door de AP afgewezen.

Adviezen over signalen mensenhandel
Exploitanten van een seksinrichting kunnen bij gemeente Den Haag een werkadvies aanvragen over een nieuwe prostituee. De gemeentelijke toezichthouders voeren om die reden intakegesprekken met prostituees. Wanneer er signalen zijn van uitbuiting of mensenhandel, dan krijgt de exploitant van de gemeente een negatief advies. Wanneer er geen signalen zijn wordt er een positief advies afgegeven. De gemeente houdt vervolgens de naam, adres en woonplaats van de prostituee bij, met de vermelding van het positieve of negatieve advies. Bij een positief advies wordt er tevens een gespreksverslag vastgelegd.

Opslaan gegevens draagt niets bij
De AP heeft deze werkwijze afgekeurd, omdat gegevens van prostituees niet in een apart register mogen worden vastgelegd. Omdat het uitsluitend om gegevens van prostituees gaat, is er sprake van gegevens over het seksuele leven van een persoon. De AP ziet wel nut in de adviezen die de gemeente aan exploitanten geeft, maar ziet dat niet in het opslaan van persoonsgegevens van de sekswerkers. Er zijn meer onderdelen van de database waar de AP moeite mee heeft; zo geeft de database geen volledig overzicht van alle sekswerkers en er is geen verplichting voor exploitanten om een advies te vragen. Daarnaast bevat de database ook gegevens van sekswerkers bij wie een negatief advies is uitgebracht. De registratie van deze sekswerkers levert geen bijdrage op aan onderzoek naar mensenhanel, omdat er bij deze personen al direct nader onderzoek wordt verricht door de politie.

Bescherming niet passend gewaarborgd
Verwerking van persoonsgegevens over iemands seksuele leven is verboden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. De AP kan geen ontheffing geven omdat Den Haag niet aannemelijk heeft gemaakt dat de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor het bestrijden van misstanden in de prostitutiebranche. Ook zijn er geen passende waarborgen geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gemeente heeft inmiddels beroep aangetekend tegen het besluit. 

De volledige uitspraak is hier te vinden.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jeroen
Bij de gemeenten moeten ze helemaal stoppen met de onbeschofte registratie in de database. Risico, in de toekomst gek/gestoord , jeugdzorg, het is allemaal zo stigmatiserend en voorbarig vooral omdat ze de meesten niet eens persoonlijk kennen.Ook hier moet de autoriteit optreden.Er zijn zoveel personen die inzage hebben.
Advertentie