Advertentie

'Gemeentebestuur Schinnen liet integriteitsrapport vervalsen'

Het gemeentebestuur van Schinnen heeft willens en wetens een integriteitsrapport van onderzoeksbureau Capra vervalst om een hoge ambtenaar met strafontslag te kunnen sturen. Dat stelt advocaat Richard Wagemans. De “zogenoemde integriteitsburgemeester” Berry Link (CDA) zou leiding hebben gegeven aan de manipulaties.

13 april 2011
Veranderd
De Maastrichtse rechtbank heeft vorige week in een voorlopige voorziening het ontslagbesluit van de betreffende ambtenaar in de zaak geschorst. Wagemans baseert zich op twee verschillende versies van het rapport die hij na een beroep op de Algemene Wet Bestuursrecht in handen heeft gekregen met daarbij een vertrouwelijke brief waarin bureau Capra aan de gemeentesecretaris zou schrijven dat “op uw verzoek de waarderingen en conclusies zijn veranderd en het onderzoek niet voldoet aan onze eigen standaarden”. Het uiteindelijke rapport is volgens Wagemans onvolledig. ‘De integere Link wilde dat twee pagina’s waarin welgevallige conclusies voor de ambtenaar staan uit het rapport werden gehaald.’

Integer
De hoge ambtenaar werd in februari op staande voet ontslagen vanwege een integriteitskwestie. In afwachting van het integriteitsonderzoek stond de ambtenaar al 10 maanden op non-actief. Hij diende een bezwaarschrift in. Wagemans: ‘De ambtenaar werkte al 42 jaar voor de gemeente Schinnen en wil zijn baan terug. Ik vind hem tienduizend keer meer integer dan Link ooit zal worden.’

Wrang
Hij vindt de zaak belangrijk voor alle ambtenaren in Nederland. ‘Ik vind het wrang, schandalig en ongelooflijk dat zo’n ambtenaar die zich kapot heeft gewerkt voor de gemeente op deze manier brodeloos wordt gemaakt.’ Wie met strafontslag wordt gestuurd, heeft geen recht op WW. ‘U weet wat dit betekent voor deze man die ook kleine kinderen heeft. Die moet zijn huis verkopen en gaat de bijstand in.’

Fuik
Wagemans ziet ook een bredere ontwikkeling rond de “hype” integriteit. Volgens hem heeft het Nederlands justitieapparaat geen geld meer en te weinig hersens om alle zaken te behappen. ‘De overheid laat haar taak verschuiven naar bureaus met oud-rechercheurs die fraude onderzoeken. Dan komt er een rapport en dat kost dan 50.000 tot 200.000 euro. Het is zorgwekkend. Je kunt beter door de recherche worden ondervraagd dan door particuliere onderzoeksbureaus, want in het laatste geval heb je geen rechtsmiddelen. Rechtspositioneel is dit dus heel slecht voor ambtenaren. Zijn komen in een fuik terecht. Een ambtenaar is namelijk verplicht om mee te werken.’

Geldklopperij
‘Er zijn geen koeien zonder vlekjes in het koninkrijk der bananen’, aldus Wagemans, die eerder de voormalige Maastrichtse CDA-fractievoorzitter Gerard van Rens bijstond in een geschil met toenmalig burgemeester Gerd Leers. Volgens hem is integriteitsonderzoek in Nederland “big business” en “pure geldklopperij”. Wagemans twijfelt dan ook ernstig aan hoe integriteitsrapporten tot stand komen. ‘Zij willen hun opdrachtgever niet kwijt en dan wordt het: “wiens brood men eet, diens woord men spreekt”.’ Verder vindt Wagemans bestuurders die zich laten voorstaan op hun integriteit maximaal verdacht. ‘Zij deugen het minst.’

Capra
Namens Capra Advocaten zegt Marc Schoonhoven dat hij eerst met zijn cliënt wil overleggen voor hij een reactie kan geven. ‘Het zou in strijd met de regels zijn als ik dat niet zou doen. Wel kan ik zeggen dat de weergave van de heer Wagemans alleszins suggestief is. Er zit wel wat meer achter.’

Schinnen
De gemeente Schinnen laat weten dat zij in het belang van alle betrokkenen geen inhoudelijke mededelingen doet hangende het proces. Zo is dit ook vastgelegd in het ontslagbesluit. ‘Een motivering van de uitspraak is niet bekend, die volgt over twee weken.’ Verder wijst zij erop dat er geen inhoudelijke uitspraak is gedaan in de bodemprocedure en dat de uitspraak van de rechter geen inhoudelijk oordeel is over het besluit waartegen bezwaar is gemaakt. De behandeling van het bezwaar is binnenkort in een besloten hoorzitting. Mark van de Laar, advocaat van de gemeente Schinnen, zei volgens Dagblad De Limburger tijdens de zitting dat Schinnen niet onreglementair heeft gehandeld.

Link
Burgemeester Berry Link (CDA) won vorig jaar met de Werkgroep Integriteit Limburgse Gemeenten de Philip Brouwers Integriteitsprijs, een prijs die iedere twee jaar wordt uitgeloofd door Binnenlands Bestuur. Hij verwijst zelf ook naar de officiële reactie van de gemeente. ‘We hebben in het ontslagbesluit afgesproken dat we aan deze zaak alleen aandacht besteden gedurende de rechtszitting, dus niet in de media. Dat is in het belang van alle betrokkenen. Ik zal in de rechtszaal via de advocaat enorm goede argumenten blijven geven die het tegendeel zijn van wat de heer Wagemans beweert. Dat is namelijk zijn mening. Na de rechtszaak kunnen we de zaak in de gemeenteraad en de media bespreken. Ik heb wel kennis genomen van publicaties. Wagemans baseert zich op een conceptversie van het rapport en wij op de definitieve versie. Wat hij zegt, is voor zijn rekening.’

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

HMC van Heusen-Smulders / Managementondersteuner Algemeen & Communicatie
Wie hier part of deel, danwel kennis van had dient per onmiddellijke ingang op non-actief worden gesteld! Medewerkers worden voor veel minder ontslagen! Zij hebben een voorbeeldfunctie, dus eigenlijk - nog liever in deze tijd - per direct ontslag zonder enige vergoeding! Wat denken ze wel niet, wat voor beeld geeft dit richting burger. Moet de maatschappij vertrouwen hebben in een dergelijk overheidsbeleid!?!?!?!?
Direct eruit, gevolgen zijn echt te overbruggen met goed en betrouwbaar personeel!
Veel wijsheid toegewenst!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Herman, Enschede / Beleidsmedewerker
Integriteit is te subjectief geworden. De borging van het recht van ambtenaren is niet aanwezig, als private bureautjes bindende adviezen kunnen geven die juridische waarde verkrijgen. De gemeenten in de provincie Limburg, maar ook Noord-Hollandse en andere woningcorporaties, moeten nog veel leren. Ambtenaren moeten bescherming genieten, want er bestaan ook corrupte bestuurders die via vriendjespolitiek regeren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pieter / agoog
In de middeleeuwen werden corrupte bestuurders zoals Link op het marktplein levend gevild...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
Het kan best zijn dat die ontslagen ambtenaar inderdaad corrupt was maar dat het niet waterdicht viel aan te tonen. Of dat er mensen waren die het wel konden aantonen, maar het niet officieel durfden te zeggen uit angst voor represailles van "maatjes" van die ambtenaar. Misschien is het gemeentebestuur is bezweken voor de verleiding om dan maar op een andere manier een eind te maken aan een "corrupt koninkrijkje" binnen de ambtelijke dienst.

Onze politie zoekt ook de randen op van toegestane opsporingsmethodes, en gaat daar soms overheen. Soms wordt de politie dan teruggefloten, maar meestal helaas niet.

Eigenlijk zou er nu een echt onafhankelijk onderzoek moeten plaatsvinden, bijv. door de Ombudsman, naar drie dingen:
- de handelwijze van die ambtenaar;
- de handelwijze van de gemeente;
- de handelwijze van bureau Capra.

En dan zou het mogelijk moeten zijn om op basis van dat onderzoek strafklachten in te dienen. Laat die koppen maar rollen (figuurlijk dan), het is kennelijk de enige manier.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
huisman / gemeente
Welkom in de wereld van de overheid, helaas maar zo werkt het.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet Westland / Geen
Een dergelijke mijnedig handelen herinner ik me ook in deze contreien. De overheid is niet te vertrouwen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niek / jurist
Uit eigen ervaring weet ik dat rapporten van zogeheten deskundigen "te koop" zijn in die zin dat de opdrachtgever invloed kan uitoefenen op de waarderingen van feiten en de conclusie die uiteindelijk getrokken wordt. Als burger of ambtenaar ben je dan de klos op financieel vlak en met een imagoschade van jewelste. En wie profiteert? Vrijwel altijd de diknekken die onder een hoedje spelen met projectontwikkelaars enzovoorts. Het integriteitsdebat is mooi voor de buhne maar er zou wetgeving moeten komen wat wel en niet mag. Net als Ien Dales ooit zei "bijna integer bestaat niet".
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H.A.Decker / adviseur.
..........
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arjan
Wanneer het er zo aan toe gaat in Nederland dan is een extra bescherming van de ambtenaar noodzakelijk. Dus toch die ambtenarenstatus maar behouden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Fred
Reglementair...: maken ze die reglementen zelf, mag de rechter alleen toetsen of het reglement is gevolgd en sinds wanneer zijn zaken goed als het maar ergens staat opgeschreven ? Als stelen reglementair is, blijft het stelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie