Advertentie

Minister: ‘drillrap’ aangewend om geweld te plegen

Het is moeilijk voor politie en gemeenten goed inzicht te krijgen op jeugdgroepen. Vanwege de steeds wisselende interacties is het lastig deze jongeren als groep te identificeren en in kaart te brengen. Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. ‘We zien nu dat bestaande min of meer criminele (jeugd)netwerkverbanden ‘drillrap’ aanwenden om zich nadrukkelijker te profileren en gewelddadige incidenten te plegen en te ontlokken.’

28 september 2020
Drillrap.jpg

Het is moeilijk voor politie en gemeenten om goed inzicht te krijgen op jeugdgroepen. Vanwege de steeds wisselende interacties  is het lastig deze jongeren als groep te identificeren en in kaart te brengen. Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. ‘We zien nu dat bestaande min of meer criminele (jeugd)netwerkverbanden ‘drillrap’ aanwenden om zich nadrukkelijker te profileren en gewelddadige incidenten te plegen en te ontlokken.’

Actieplan in november
Vanwege het zorgelijke karakter van het wapenbezit en bendevorming wordt nu een actieplan opgesteld om het wapenbezit en -gebruik onder jongeren tegen te gaan. Dat actieplan moet in november gereed zijn, schrijft de minister in antwoord op vragen van CDA-Kamerleden Chris van Dam en Harry van der Molen. Bij het opstellen van het actieplan wordt samengewerkt tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Openbaar Ministerie, politie, jeugdreclassering, Halt, jongerenwerk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en diverse gemeenten.

Uitwisseling informatie
Bij de politie is het onderwerp drillrap en (mes)steekincidenten landelijk geagendeerd. Uitwisseling van actuele, operationele informatie tussen eenheden vindt plaats bij incidenten en/of problematiek die de betrokken eenheden overlapt, schrijft de minister. ‘De politie kan op basis van haar informatie het lokale bestuur informeren. Deze informatie kan voor de burgemeester de basis vormen voor het inzetten van bevoegdheden om de openbare orde te beschermen op grond van de Gemeentewet, bijvoorbeeld als het gaat om overlast op straat. Dan bieden Algemene Plaatselijke Verordeningen vaak verschillende handvatten voor (strafrechtelijk) optreden.’ Het gaat dan bijvoorbeeld om samenscholingsverboden, tijdelijke gebiedsontzeggingen wegens overlastgevend gedrag, en alcoholverboden. ‘Dergelijk optreden vindt plaats naast eventueel strafrechtelijk ingrijpen.’

Opties burgemeester
Bij (dreiging van) rellen kan een burgemeester relschoppers bestuurlijk een gebiedsverbod opleggen, eventueel in combinatie met een meldplicht of groepsverbod, schrijft Grapperhaus. Bij schending van het gebiedsverbod, pleegt de betrokkene een misdrijf en kan hij direct worden aangehouden. Ook kan de burgemeester een bevel geven aan de gezagvoerder over een minderjarige jonger dan 12, als die minderjarige herhaaldelijk in groepsverband de openbare orde heeft verstoord. Zo’n bevel kan inhouden dat de minderjarige niet in een bepaald deel van de gemeente is. Bij (ernstige vrees voor) verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens kan een burgemeester een veiligheidsrisicogebied aanwijzen waarbinnen (preventief) fouilleren en doorzoeken van voertuigen en bagage naar wapens mogelijk wordt. Ook kan een burgemeester gebieden aanwijzen voor cameratoezicht in de openbare ruimte, uiteraard alleen als de gemeenteraad die bevoegdheid aan de burgemeester heeft gegeven.

Onderzoek
De Kamerleden willen weten of Grapperhaus bereid is om nationaal onderzoek te doen naar of er een causaal verband is tussen drillrap en de toename van steekincidenten. Zij wijzen op onderzoek naar het messengeweld in Rotterdam en de relatie met drillrap van de rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit in opdracht van de gemeente Rotterdam. Deze gemeente en het ministerie van Justitie en Veiligheid overleggen geregeld over de aard van wapenproblematiek en de maatregelen om dit tegen te gaan, ook met andere gemeenten, verzekert Grapperhaus. Bij de totstandkoming van het actieplan worden volgens hem alle beschikbare inzichten benut, ‘zowel de wetenschappelijke als de praktijkervaringen van de betrokken organisaties’.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie