Advertentie

Gemeente Haaksbergen niet aansprakelijk

De gemeente Haaksbergen is volgende de verleende vergunning niet aansprakelijk voor letsel. De organisatie, het stuntteam en de bezoekers zijn zelf aansprakelijk.

29 september 2014

Haaksbergen is op geen enkele manier aansprakelijk voor letsel of schade, ontstaan door het ongeluk met de monstertruck zondagmiddag. Dat staat in de vergunning die de gemeente vorige week woensdag afgaf voor het evenement. Door het ongeluk kwamen drie mensen om het leven en raakten 23 anderen gewond.

Voldoende maatregelen
In de vergunning staat ook dat de organisatie, het stuntteam en de bezoekers zelf aansprakelijk zijn voor eventuele ongevallen of schade. Haaksbergen verplichtte de organisatie wel om 'voldoende maatregelen ter bevordering van de veiligheid van de bezoekers van de stuntshow' te nemen. Zo moesten er op minstens 10 meter afstand van het stuntterrein dranghekken staan.
 

Voorwaarden
Het onderzoek naar het ongeluk gaat nog zeker een paar dagen duren volgens de politie. Het is een ingewikkeld onderzoek, waarbij niet alleen wordt gezocht naar de oorzaak, maar ook naar de omstandigheden waaronder het kon gebeuren en naar de voorwaarden die waren gesteld in de vergunning. Het Openbaar Ministerie kon maandagmorgen niet zeggen of de chauffeur van de monstertruck nog in de cel zit.
 

Enorme vaart

De enorme pick-uptruck reed na een stunt door in plaats van af te remmen. Met een vaart van ongeveer 30 kilometer per uur reed het gevaarte het publiek in. Daardoor zijn 3 mensen om het leven gekomen.

Tubbergen
De monstertruckshow die voor dinsdag op het programma stond in het Twentse Tubbergen, is afgelast. Dat hebben de gemeente en de organisatie van de show maandagmorgen besloten. Of de shows later in de week in andere Twentse plaatsen wel doorgaan, is nog niet bekend. Het evenement in Haaksbergen was overigens niet georganiseerd door Stunt Movie Productions, die deze week een tournee door Twente maakt. Stunt Movie Productions komt de komende week mogelijk nog in De Lutte, Ommen, Nijverdal en Raalte. (ANP).

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

European Multilateral Law Service Group / Woordvoerder
Ongeluk met monstertruck in Haaksbergen. Nederlandse wetgeving onvoldoende ?Voor het organiseren van een evenement zoals in het Nederlandse dorp Haaksbergen plaats heeft gevonden heeft men een evenementenvergunning nodig. Deze vergunning moet in Nederland bij de gemeente worden aangevraagd.Niet alleen is de vergunningverlening van belang maar meer nog de vergunningaanvraag.

De vergunningsaanvraag moet worden gepubliceerd doch ook de vergunningverlening moet tijdig voor het evenement worden openbaar gemaakt zodat belanghebbenden, omwonenden en anderen des nodig juridische stappen kunnen ondernemen als men het niet eens met het te houden evenement. Een Nederlandse burger moet dus ook de tijd hebben om een bezwaarschrift in te dienen om aan de Nederlandse bestuursrechter om een voorlopige voorziening en/of om schorsing te vragen van de verleende evenementvergunning om aldus meer specifieke voorschriften t.a.v. de veiligheid m.b.t. het te houden evenement af te dwingen en om bijv. een voorzorgs- en ontruimingsplan te eisen enz.De evenementenvergunning in Haaksbergen is op 24 september 2014 (vijf dagen voor datum dat het evenement werd gehouden) verzonden aan de organiserende stichting. Of de aanvrage en de afgifte van de evenementenvergunning is gepubliceerd was steller dezes op moment van schrijven van dit artikel niet bekend.De wettelijke basis in Nederland is veelal de Algemene Plaatselijke Verordening ( APV ) welke in Haaksbergen in 2010 door het gemeentebestuur werd vastgesteld.Het ongeluk tijdens de Love Parade in de Duitse stad Duisburg waarbij 20 doden zijn gevallen en grote aantallen festivalgangers gewond zijn geraakt toen duizenden mensen klem kwamen te zitten in een voetgangerstunnel gaf eens te meer de noodzaak aan van een door de centrale overheid afgegeven evenementenvergunning en ook om zulk soort vergunningen niet te doen laten regelen via plaatselijke verordeningen door het gemeentebestuur.In Nederland laat men het vergeven van evenementenvergunningen en meldingen over aan de 403 gemeenten waarbij veelal de burgemeesters als bevoegd gezag gelden. Doch de plaatselijke lokale bestuursorganen hebben veelal de expertise niet in huis om de risico’s op zijn merites te kunnen beoordelen. De Nederlandse wetgeving is t.a.v. het houden van risicovolle evenementen een grijs gebied. Als een land gebrekkige wet- en regelgeving introduceert en/of laat voortbestaan handelt zij onzorgvuldig en daardoor onrechtmatig.EMLS

=====

Utrecht / Haaksbergen, 30 september 2014Dienstbare ambtenaar / Dienstbare ambtenaar
Het opnemen van deze vergunningsvoorwaarden ontslaat de gemeente niet van (eventuele) aansprakelijkheid. Het zijn slechts voorwaarden voor de vergunninghouder om de vergunning te kunnen benutten.
Kaas !
De gemeente is niet aansprakelijk voor de bestuurder van het voertuig maar kan wel aansprakelijk zijn voor een ondeugdelijke vergunning of gebrekkige handhaving, daar helpt geen beding tegen. Eerst grondig uitzoeken hoe dit kon gebeuren, daarna pas oordelen.
hans wieser / senior project/programmamanager
Hahahahahaha die gemeente Haaksbergen toch. Ik heb een sticker op mijn voorhoofd: ik ben nergens voor aansprakelijk! Gelukkig kom ik en de gemeente H. niet zo makkelijk onder onze aansprakelijk uit. Erg kinderlijke gedachte, idemdito van de redaktie van BB die natuulijk had moeten vermelden dat de vergunning op ondeskundige gronden basis verleende. Oa de10 meter afstand van de dranghekken tot stuntterrein. De hekken stonden op de rand van het terrein waar gestunt werd, terwijl er internationale regels zijn die zeggen dat die afstand tenminste 45 meter dient te zijn! En de mensen stonden direct achter de hekken.

De gemeente zal kansloos zijn in haar verweer bij de rechter. Grove fouten met zeer grote gevolgen worden door de rechters keihard afgestraft en teRECHT
Anjakeesen
Welke idioten geven toestemming om dit soort achterlijke spelletjes midden in de stad te laten plaats vinden!!!!!!!! !

Stelletje onbenullen
Jan M.
''Haaksbergen is op geen enkele manier aansprakelijk voor letsel of schade, ontstaan door het ongeluk met de monstertruck zondagmiddag. Dat staat in de vergunning die de gemeente vorige week woensdag afgaf voor het evenement.''

Dit staat niet in de vergunning, beste redactie van BB....

Ik vrees toch dat de gemeente op z'n minst mede-aansprakelijk is. Te gek voor woorden dat nu slechts de bestuurder is aangehouden voor 'dood door schuld' en niet, zoals de Officier van Justitie gisteren tijdens de persconferentie zei, 'wegens de Wegenverkeerswet'. Deze OvJ kan ook weer terug naar de collegebanken. De ene incompetente blunder na de andere.
ruurd van Eck / advocaat
Het besluit vermeldt inderdaad de aansprakelijkheidsuitsluiting.
Als er bij de vergunningverlening fouten zijn gemaakt kan sprake zijn van aansprakelijkheid bij de gemeente.
Het verdient wel aanbeveling dat slachtoffers die de gemeente aansprakelijk willen stellen, nu of in de toekomst, bezwaar te maken tegen het vergunningverlenend besluit. Als dat niet gebeurt krijgt het formele rechtskracht en wordt het geacht rechtmatig te zijn, zoals de milieuvergunning bij de vuurwerkramp. Dan is er niets meer tegen te ondernemen.
Er is zes weken tijd na bekendmaking, op 24 september volgens mij.
De onzinnige aansprakelijkheidsuitsluiting is dan ook voor de zekrheid direct aan te pakken.
Natuurlijk denkt iemand na een dergelijk ongeluk daar niet direct aan maar juridisch moet de stap wel gezet worden om geen rechten te verliezen. Eigenlijk verjaart de aansprakelijkheid in zes weken.

Uiteraard kunnen ook de organisator en de chauffeur eventueel aansprakelijk zijn maar het is de vraag of die alle schade wel kunnen dragen.
Pierre
Waarschijnlijk zijn zowel de organisator als de gemeente aansprakelijk. Het zou wel wat makkelijk zijn om weer gelijk de partij met de meeste financiele mogelijkheden aan te pakken.

Als beide partijen verstandig zijn wachten ze de aansprakelijkstelling niet af en zoeken ze gezamenlijk contact met slachtoffers en nabestaanden. Een greintje van mededogen en betrokkenheid op zoveel mogelijk het leed te verzachten is denk ik veel belangrijker dan dat het weer juridisch showsteekspel wordt. Daar hebben die mensen niets aan.

Ook wel wat hijgerig van journalisten om op tv als nieuws te vertellen dat de burgemeester zelf niets van de monstertruck-act af wist. Alsof je als bestuurder alles moet weten wat er in vergunningen staat...

Nee, in onze gemeente zal de burgemeester zelf waarschijnlijk ook niet in detail weten wat er op erotiekbeurzen wordt uitgespookt, wat er precies te eten is op een pasar malam en welke kunsten in het circus worden vertoond met tijgers. Maar het is allemaal vergunningplichtig. Beetje goedkoop hoor. Waarschijnlijk omdat er geen nieuws over de oorzaak naar buiten komt? Dan maar een beetje zuigen?
Bruggink (Twente)
Burgemeester Gerritsen zegt niet geweten te hebben van het optreden van de monstertruck in zijn dorp. Dat wil ikbest geloven. Gerritsen weet zelden iets. Hij is een door zijn partij (PvdA) geparachuteerde burgemeester, voorheen gedeputeerde in de provincie Groningen. En in de stad van dezelfde naam verblijft Gerritsen bijkans nog vaker dan in Haaksbergen zelfs. Zo ook afgelopen weekend toen het dramatische ongeluk voorviel.
C. Fijma / gepensioneerd gemeenteambtenaar
De gemeente heeft tot taak de openbare veiligheid te bevorderen. De gemeente kan daarom bepaalde handelingen bij verordening verbieden. Een vergunning is niets anders dan een vrijstelling van een verbod een verboden handeling te verrichten. Niettemin blijft de handhaving van de openbare veiligheid een gemeentelijke taak. De gemeente kan dus ingrijpen tijdens een evenement. Als de gemeente dat niet doet kan daaruit publiekrechtelijke aansprakelijkheid ontstaan, geheel los van hetgeen de vergunning regelt.
Henk Bongers / burger
Ik zou me als mens schamen wanneer ik me eerst zorgen zou maken over de eventueel te verhalen schade en mijn acties gericht zijn op de mogelijke schuld en aansprakelijkheid af te wenden

Volgens mij staat voorop dat er menselijk leed is. Daar richt je jezelf als overheid als eerste op.

Laat het uitzoeken van verantwoordelijkheid, schuld en aansprakelijkheid maar aan de experts over.Ofwel: gemeentelijk verantwoordelijke voor dit artikel conclusie: als mens ongeschikt!
Ed Prins / manager provincie Noord-Holland
Een passage dat de gemeente niet aansprakelijk is snijdt geen hout. Het is zoals bordjes bij de garderobe " de directie stelt zich niet aansprakelijk ". U wordt aansprakelijk gesteld in geval er fouten zijn gemaakt.
K. de Beer / organisatie adviseur
De samenleving wil nu eenmaal dat er wat te beleven valt en genoeg zakenlui die een centje willen verdienen. In de APV is alles verboden maar sommige dingen mogen met een vergunning. De vergunningverlening is vaak een standaardgebeuren. Verkeersjongens worden bevraagd en de politie. En dan wordt via een modelletje vergunning verleend door een administratieve kracht in schaal 4. Dit komt nu eens onder de loep te liggen, maar 20.000 keer per jaar hoor je er niemand over. Het is triest dat zo'n monstertruck uit de bocht schiet en slachtoffers maakt. Hoe ver moet het publiek staan? 10 - 50 - 100 meter? Of mag het alleen in een stadion? Ik denk dat dit aan elke gemeente is om daar beleid op te voeren met aspecten als veiligheid, geluid, rommel, drank & drugs. En dit minimaal 1 maal per collegeperiode te evalueren.
Robin Hoogendijk / adviseur
Het zou goed zijn dat je als gemeente verplicht stelt dat een evenement pas vergund wordt als de organisator aantoont dat een verzekering is afgesloten. De verzekeraar neemt nl. geen risico dat een evenement onveilig is. Dat neemt niet weg dat daarnaast de gemeente een adequaat toezicht, controle en handhavingsysteem heeft dat al wordt ingezet bij de aanvraag van een evenement. Lijkt mij niet dat dit voor ieder evenement nodig is. Dit wel vast laten leggen in beleid met een risicoanalyse dat je gebruikt om evenementen hieraan te toetsen.
Advertentie