Advertentie

Geen fusie in Duin- en Bollenstreek

De kogel is door de kerk. Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen gaan niet fuseren tot één gemeente. Ze gaan wel nauw en niet-vrijblijvend samenwerken in een gemeenschappelijke regeling. Deze moet uiterlijk eind volgend jaar een feit zijn.

18 september 2013

De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek gaan niet fuseren. De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen gaan wel nauw samenwerken in een gemeenschappelijke regeling. Deze moet uiterlijk eind volgend jaar een feit zijn.

Geen draagvlak

Er is te weinig politiek draagvlak voor een gemeentelijke herindeling; een van de opties die de afgelopen maanden nadrukkelijk is onderzocht en bediscussieerd. Nu dat fusiepad definitief is verlaten, wordt de komende tijd ingezet op de vorming van een gemeenschappelijke regeling.


Bestuurlijke ‘spaghetti’

De colleges van de vijf gemeenten stellen dat  één gemeenschappelijke regeling (GR) voor de Duin- en Bollenstreek een einde kan maken aan de bestuurlijke ‘spaghetti’ en de regio een steviger positie geeft waardoor zij (toekomstige) complexe vraagstukken aankan. De gemeenteraden van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen nemen op 30 september een besluit over het voorstel.


Vijf beleidsterrreinen

Binnen de gemeenschappelijke regeling worden besluiten genomen over strategische opgaven op vijf beleidsterreinen: het sociale domein (jeugd, zorg, werk), economische zaken en toerisme, openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening en infrastructuur. De GR krijgt eigen budgetten en bevoegdheden. Een vertegenwoordiging van raadsleden uit de deelnemende gemeenten zal het Algemeen Bestuur gaan vormen. Collegeleden gaan het Dagelijks Bestuur (DB) vormen. Omvang en samenstelling van het bestuur van de GR liggen overigens nog niet vast.


Ambtelijke samenvoeging

Op de vijf beleidsterreinen waar de niet vrijblijvende samenwerking zich op gaat toespitsen, worden de ambtenaren van de deelnemende gemeenten samengevoegd. Dit omdat zeer wordt gehecht  ‘aan de samenhang in het beleid en aan een reductie van de bestuurlijke drukte’.


Katwijk

De komende periode tijd wordt bekeken worden of en  in hoeverre bestaande regelingen tussen de vijf gemeenten geleidelijk op kunnen gaan in de nieuwe gemeenschappelijke regeling. De op te richten GR kan zelf weer nieuwe aangaan, bijvoorbeeld met Katwijk. Deze gemeente wil op onderdelen met de ‘Bollenvijf’ samenwerken, maar niet opgaan in een nieuw bestuurlijk construct.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie