Advertentie

Gemeenten mogen circusdieren niet verbieden

Demissionair staatssecretaris Henk Bleker van EL&I antwoordt op Kamervragen dat gemeenten geen eigen regels over dierenwelzijn mogen opleggen aan circussen.

03 mei 2012

Hoe dieronvriendelijk ze het ook vinden, gemeenten mogen circussen niet verbieden om met wilde dieren op te treden. Demissionair staatssecretaris Henk Bleker van EL&I antwoordt op Kamervragen dat gemeenten geen eigen regels over dierenwelzijn mogen opleggen aan circussen.

Openbare orde en veiligheid

Dat mag alleen in het belang van bijvoorbeeld de openbare orde en veiligheid. Daarbuiten zijn gemeenten gehouden aan de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Dat is in 2009 ook bevestigd in een uitspraak van de Raad van State over de gemeente Winschoten, die ten onrechte een circus weigerde.

Vaker geprobeerd

Meer gemeenten hebben al geprobeerd om het gebruik van wilde dieren in circussen te verbieden. In 2007 vroeg toenmalig burgemeester Job Cohen van Amsterdam het ministerie van LNV om voor een landelijk verbod te zorgen. Dat wilde het ministerie niet. In 2009 probeerde de gemeente Alphen aan den Rijn een circus met wilde dieren buiten de deur te houden. Het circus trad uiteindelijk zonder wilde dieren op.

Geen loslopende olifanten

En in Groningen wilde de Partij voor de Dieren eind vorig jaar een verbod op loslopende olifanten tijdens een circusoptocht in de binnenstad. Onveilig en oneerlijk tegenover hondenbezitters, aldus de partij. Het college gaf aan die oproep geen gehoor.

Dierenverbod in Capelle

Aanleiding voor de Kamervragen van de leden Ormel (CDA) en Houwers (VVD) was het voornemen van wethouder Joost Eerdmans uit Capelle aan den IJssel voor een wilde dierenverbod in de plaatselijke nota Dierenwelzijn. Voor dat plan was vorige maand in de gemeenteraad geen meerderheid. Eerdmans laat het er voorlopig bij zitten, meldt een woordvoerster van de gemeente. ‘Hij heeft het geprobeerd, maar tegen een negatief besluit van de raad, kan hij niet zo veel.’

Hoop gevestigd op Brussel

Dierenminnende gemeentebestuurders kunnen hun hoop nog vestigen op Brussel, laat Bleker weten. Nederland heeft de Europese Commissie gevraagd om te bekijken of er een Europees verbod kan komen op wilde dieren in circussen.

Eigen richtlijnen in circussector

Daarnaast hoopt Bleker dat de circussector de eigen richtlijnen voor het gebruik van dieren verder aanscherpt en goed naleeft. Weliswaar is er geen officiële instantie die controleert of deze richtlijnen worden nageleefd; alleen op de wettelijke voorschriften wordt gecontroleerd. Maar circussen die zich aan de interne gedragsregels houden, kunnen zich daarmee wel onderscheiden van gezelschappen die de richtlijn van de sector niet onderschrijven, aldus Bleker.

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Didier / journalist
Nog een kleine aanvulling op bovenstaand artikel.Waar de schrijfster het onder de tussenkop 'Hoop gevestigd op Brussel' heeft over een mogelijk Europees verbod op wilde dieren in circussen, betreft het in werkelijkheid een mogelijk verbod in de toekomst nog dieren voor dit doel uit het wild te halen.

Dat is wezenlijk iets anders.

Zo kent de circuswereld bijvoorbeeld al generaties lang zelfgefokte leeuwen en tijgers, die in dat verband dan ook geen strobreed in de weg zullen worden gelegd.

Sterker nog: meestal betreft het hier Syberische tijgers, waarvan er in het wild nog maar een paar honderd voorkomen.

En waar bovendien nog dagelijks op wordt gejaagd ten behoeve van de (zogenaamde) Chinese geneesmiddelenindustrie.

Voor de fabricage van potentieverhogende middelen om precies te zijn.....
Dave
Voor de duidelijkheid: een gemeente mag een circus wel verbieden op basis van openbare orde en veiligheid (maar niet op basis van dierenwelzijn).Daarnaast zijn er steeds meer gemeentes die zich uitspreken voor circussen zonder wilde dieren. Dit doen ze door te kiezen voor een voorkeursbeleid, zoals amsterdam, groningen, den haag, heemskerk en sinds kort ook almelo. Ze zeggen hier mee dat ze liever een circus willen zonder wilde dieren.Een positieve ontwikkeling in mijn ogen, hoewel het meer duidelijkheid geeft wanneer er een landelijk verbod op wilde dieren in het circus wordt ingevoerd.
Wilde Dieren de Tent Uit
Gemeenten mogen circusdieren wél verbiedenhttp://www.wildedierendetentuit.nl/nieuws/laatst …Gemeenten die het gebruik van circusdieren dieronvriendelijk vinden, mogen circussen met wilde dieren wél verbieden. Dit zegt demissionair staatssecretaris Henk Bleker in de beantwoording van kamervragen van Ormel (CDA) en Houwers (VVD) over het voornemen van de gemeente Capelle aan den IJssel om circussen met tijgers en olifanten te weren1. Gemeenten zijn niet bevoegd om circussen te weren op basis van dierenwelzijn, maar wel op basis van openbare orde en veiligheid. Ook een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren kan een oplossing zijn om dieronvriendelijke circussen buiten de gemeentegrens te houden.Er zijn twee mogelijkheden als gemeente om circussen met wilde dieren te weren. Vaak komt een gemeente pas in aanraking met het onderwerp 'circusdieren' wanneer er een vergunningsaanvraag is ingediend door een circus mét wilde dieren. Als gemeente kun je dan snel optreden door gebruik te maken van de snelle methode. Kies daarna altijd voor een duurzame oplossing, om ook in de toekomst het dierenwelzijn binnen uw gemeente te waarborgen.Snelle methodes voor gemeentenControleer of minimaal één van de volgende weigeringsgronden uit de evenementenregeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in de APV van uw gemeente voorkomt: openbare orde, veiligheid, zedelijkheid, overlast. Bepaal vervolgens of het evenement in strijd handelt met een van deze weigeringsgronden.Houd hierbij rekening met:- Regelmatige uitbraken van wilde dieren, waaronder olifanten, tijgers, leeuwen, kamelen, giraffen, apen etc. (openbare veiligheid) 2;

- Incidenten waarbij circusdieren schade toebrengen aan personen en goederen (overlast, openbare orde en veiligheid) 2;

- Regelmatige 'wandelingen', voer- en fotosessies met olifanten of grote roofkatten als publiekstrekker (openbare veiligheid en openbare gezondheid wegens risico op overdracht zoönosen) 3;

- Het ontbreken van noodplannen bij o.a. ontsnapping, brand, wateroverlast of noodweer (veiligheid en openbare orde) 3;

- Een weinig respectvolle behandelingswijze van circusdieren, zoals training, onnatuurlijke kunstjes en de aantasting van de intrinsieke waarde (openbare zedelijkheid) 4,5.Indien één van de vragen uit punt 2 met já beantwoord wordt, kan een gemeente de vergunningsaanvraag van een circus met wilde dieren weigerenDuurzame oplossingen voor gemeentenNa en naast een snelle methode om circussen met wilde dieren te weren, is het ook mogelijk om circussen met wilde dieren duurzaam buiten de gemeentegrens te houden. Stel in de APV van de gemeente een beleidsregel vast voor het selecteren van een circus en publiceer deze in een krant. Een voorbeeld hiervan is de gemeente Heemskerk, welke sinds 2009 een toewijzingsbeleid voor circussen hanteert. De gemeente nodigt actief circussen uit die voldoen aan een zorgvuldige bedrijfsvoering m.b.t. gebruik grondstoffen en respect voor natuur en natuurlijke hulpbronnen. Deze circussen passen bij de duurzame ambities van de gemeente. Een uitgenodigd circus krijgt, na het indienen van een aanvraag conform artikel 2.2.3, eerste lid van de APV een evenementenvergunning. De volgorde waarop aanvragen (uitgenodigd en niet uitgenodigd) binnenkomen speelt geen rol. Verder wordt het aantal circussen beperkt om overlast voor de omgeving te beperken en om te voorkomen dat het terrein ongeschikt wordt voor andere evenementen. Noteer de diervriendelijke ambities van uw gemeente in het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid.Wilde Dieren de Tent Uit helpt gemeenten graag in hun keuze voor circussen zonder wilde dieren. Neem contact op voor advies in uw gemeente.

1) 18-04-2012 - Kamervragen circusdieren - dr. Henk Bleker - Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - 266781 - 2012ZZ059972) Incidentenlijst circusdieren Nederland - Wilde Dieren de Tent Uit3) 'Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland', onderzoeksrapport Universiteit van Wageningen4) 'De intrinsieke waarde van performance-dieren" onderzoeksrapport Universiteit van Wageningen, Rijksuniversiteit Groningen5) Kamerbrief Minister Verburg 27-07-2009, TRCDL/2009/1439
Didier / journalist
Beste Dave en andere lezers,Voor alle duidelijkheid: een gemeente kan (bijna) alles verbieden op basis van de openbare orde en veiligheid.

Dat heeft op zich totaal niet specifiek met circussen te maken.Er zijn inderdaad enkele gemeenten die zich (in de gemeenteraad) hebben uitgesproken tegen circussen met zogenaamde wilde dieren. De raad adviseert daar te kiezen voor circussen zonder deze (of in een enkel geval zelfs in het geheel zonder) dieren. Een advies, meer niet.

Een dergelijke opstelling wordt echter niet ondersteund door wat voor wetgeving dan ook en is dan ook niet toepasbaar.

Dat bleek wederom uit de antwoorden van de heer Bleker, vooral wanneer die aandachtig worden gelezen.Van de door Dave genoemde gemeenten is er dan ook geen een die wat voor diersoort dan ook buiten de gemeentegrens heeft gehouden of in de toekomst zal weten te houden!En van uitzicht op een landelijk verbod op dit gebied is al evenmin enige sprake, hoe graag wat voor dierenactivistenorganisatie alsmede de Partij voor de Dieren u dat ook zou willen doen geloven!
Commissie Klassiek Circus / voorzitter
Gemeenten kunnen circussen met dieren niet weigeren en hoeven circussen met dieren ook niet te weigeren.http://www.klassiekcircus.nlIn 2008 is in Nederland onderzoek gedaan naar het welzijn van dieren in circussen. Het rapport van Wageningen Universiteit is in 2009 verschenen. De onderzoekers trekken hierin 13 conclusies en ze doen 5 aanbevelingen aan de opdrachtgevende minister en daarmee indirect ook aan de circusbranche. Geen enkele conclusie of aanbeveling wijst ook maar in de richting van een verbod. Het is zelfs voor de wetenschappers een volslagen raadsel hoe sommige organisaties tot andere conclusies en aanbevelingen komen. Het onderzoek van Hans Hopster e.a. sluit aan op andere onderzoeken uit het buitenland. Onderzoeken waarvan de rapporten openbaar zijn en op internet te lezen. (zie http://www.klassiekcircus.nl/politici/lokaal.html voor de verwijzingen) Dit in tegenstelling tot het rapport dat voor de gemeente Winschoten de aanleiding zou hebben gegeven tot het plaatselijke verbod.Tegenstanders van circusdieren baseren zich vooral op incidenten en onderbuikgevoelens. Dagelijks zijn er vele duizenden circussen die reizen en voorstellingen verzorgen. Het aantal incidenten is verwaarloosbaar klein. Anders zouden de media, inclusief internet, moeten uitpuilen met berichten over rampen met circusdieren. De onderbuikgevoelens - aangevuld met het inboezemen van angst - voeren de boventoon in campagnes met een gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing.Uiteraard kunnen gemeenten wel een bijdrage leveren aan het welzijn van circusdieren. Door het opnemen van bepalingen in de plaatselijke Nota Dierenwelzijn. Bepalingen waaraan de beschikbaar te stellen evenemententerreinen moeten voldoen en bepalingen dat circussen de bestaande wetgeving dienen op te volgen. Ook die informatie kunt u vinden op http://www.klassiekcircus.nl/politici/lokaal.html
Willem Kamps
Henkie Bleker in een kooi lijkt me wel wat. Al dan niet op (of onder) een van z'n paardjes.
gerrie
En hoe zit het met al die honden, katten, vogels slangen etc etc. in kooitjes bij burgers??? Daar hoor je nou nooit niks van. Dat is pas dierenmishandeling.
Sjoerd Visser
Aan het omgaan met het leven van mensen, dieren en natuur kun je de normen en waarden van de

beschaving ter plekke herkennen.

-Wijlen Ghandi zei ooit zoiets.-

Dat leven wordt steeds meer aan de kant geschoven voor de hebzucht naar snel veel geld of

prestigegewin. De levenskwaliteit-prioriteit van sommige groepen mensen en dieren wordt in tijden van financiële tekorten verschoven of zelfs verminderd voor later...als alles “beter” is.

Zo te merken gaat daardoor het leven inmiddels richting normenloos en waardeloos.
Commissie Klassiek Circus / voorzitter
Aanvulling/correctie: Staatssecretaris Bleker vraagt aan de Europese Commissie geen verbod op "wilde" dieren in circussen maar een verbod om dieren uit de wildernis te vangen. Een verbod dat in principe al bestaat voor bedreigde diersoorten (CITES).
True
PvdD; loslopende olifanten oneerlijk tegenover hondenbezitters...een wonderlijke mix van gelijkheidswaanzin en een chronisch b12 tekort.
Didier / journalist
De waarheid volgens Bleker in tegenstelling tot de onwaarheid van Wilde Dieren de Tent Uit!Die laatste instantie grijpt werkelijk iedere uitspraak van wie dan ook aan om het eigen gelijk te 'bewijzen' en zo in den lande voor ophef en reuring te zorgen.

Uitspraken en publicaties van verwante organisaties worden als waarheden gepubliceerd in eigen persberichten, die (helaas) ook nog eens klakkeloos door veel media worden overgenomen.

Dat daardoor een onwaar en eenzijdig beeld ontstaat is juist de opzet!

Dat laatste blijkt wederom uit de hier eerder op 7 mei geplaatste 'handleiding tot het weren van circussen met dieren', naar aanleiding van de beantwoording van kamervragen door de heer Bleker.

Gelukkig kunnen de meeste ambtenaren en bestuurders zèlf goed lezen.

Wanneer de antwoorden van Bleker aandachtig worden bestudeerd (de link daarheen vindt u in de bijdrage van WDdTU) kan de conclusie niet anders zijn dan dat die in flagrante tegenstelling is met wat de zogenaamde dierenbeschermingsorganisatie er uit op meent te moeten maken!
Advertentie