Advertentie

Fusiestrijd: minister en Ombudsman te hulp geroepen

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen moeten beiden een onafhankelijk integriteitsonderzoek instellen naar de gevolgde herindelingsprocedure Barneveld en Scherpenzeel. Dat wil het Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig.

22 juli 2021
scherpenzeel-vlag-shutterstock-268894487--002---002-.jpg

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen worden dringend verzocht beiden een onafhankelijk integriteitsonderzoek in te stellen naar de gevolgde herindelingsprocedure Barneveld en Scherpenzeel. Het proces rammelt aan alle kanten en er is sprake van ‘koehandel’, stelt het Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig dat hun hulp heeft ingeroepen.

Serieus nemen

In de brief aan de minister van het Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig wordt ze ‘met klem’ gevraagd een integriteitsonderzoek ‘serieus te nemen’. Een verzoek voor zo’n integriteitsonderzoek van het Burgerinitiatief aan de Gelderse commissaris van de koning John Berends is door de cdk terzijde geschoven. In dat verzoek sprak het Burgerinitiatief van ‘koehandel’ en ‘achterkamertjesgekonkel’. Ook een motie vanuit Provinciale Staten die tot een integriteitsonderzoek opriep, is verworpen. Waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel en het college van Scherpenzeel zijn voorstander van een onafhankelijk integriteitsonderzoek.

 

Loze beloften

Hoewel de minister eerder deze maand heeft aangegeven het tot nu toe gevolgde proces onder de loep te nemen, heeft het Burgerinitiatief er weinig vertrouwen in. ‘We hebben in dit proces te vaak gezien dat mooie beloften in de praktijk loos bleken (van de zeggenschap die ons in het vooruitzicht werd gesteld is ook niks over) en we hebben gezien hoe behendig de provincie is met het verdraaien van woorden en feiten. Ons vertrouwen in de overheid en in een eerlijk proces is gewoon teveel geschaad’, aldus het Burgerinitiatief in zijn brief aan Ollongren. Omdat draagvlak onder Scherpenzelers ontbreekt, is het des te belangrijker dat 'Scherpenzeel op een eerlijk proces moet kunnen vertrouwen'.

 

Doordrukken fusie

Uit voorzorg heeft het Burgerinitiatief ook bij de Nationale Ombudsman om een integriteitsonderzoek gevraagd, nu de provincie een dergelijk onderzoek weigert. Recente gebeurtenissen ‘versterken het beeld dat in Scherpenzeel al langer leeft: namelijk dat de provincie ons gemeentebestuur geen enkele kans geeft, dat er met twee maten gemeten wordt en dat de provincie geen middel onbenut laat om de herindeling erdoor te drukken.’


Doel heiligt middelen

Bij die recente gebeurtenissen doelt het Burgerinitiatief onder meer op de provinciale toestemming aan Barneveld om 2,5 miljoen euro uit te geven aan de verplaatsing van een fietscrossbaan. Een deel van dat bedrag wordt uit de algemene reserves onttrokken. Het college van Scherpenzeel is daarop tegen, maar kreeg vervolgens een dreigement van gedeputeerde Jan Markink aan zijn broek dat dit ‘nee’ gevolgen kon hebben voor investeringsverzoeken van Scherpenzeel. Beide gemeenten staan sinds de start van de herindelingsprocedure onder verscherpt toezicht van de provincie. ‘Voor de provincie is er maar één doel en dat is herindeling. En dat doel heiligt kennelijk alle middelen’, schrijft het Burgerinitiatief aan de Ombudsman.

 

Geen vertrouwen

Daarnaast voert het college van GS een lobby in Den Haag om steun voor de door de provincie opgelegde herindeling te krijgen. Dat deden GS al voor dat Provinciale Staten met de herindeling hadden ingestemd. De gebruikte lobby-informatie deugt bovendien niet, aldus het Burgerinitiatief. ‘Met al dat geweld dat op Den Haag wordt losgelaten, durven we haast niet te vertrouwen op een onbeïnvloede mening van minister Ollongren, die nu aan zet is. We hebben haar namelijk al vijf keer gevraagd om zich in deze zaak te verdiepen, hebben zelfs 1.800 handtekeningen aan haar ambtenaren aangeboden, maar tot nu toe kregen we steeds nul op rekest.’ Het Burgerinitiatief noemt het risico van de Arnhemse lobby te groot en vraagt de Ombudsman een eigen, onafhankelijk onderzoek in te stellen.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Ik snap de provincie niet. Als je niets gedaan hebt, heb je ook niets te vrezen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Bij het clubje plucheplakkers (en enkele trouwe volgelingen) van Scherpenzeel zal de Ombudsman niets hebben te zoeken en als de minister verstandig is zij ook niet..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Groter is beslist niet altijd beter. Meestal niet zelfs blijkt in de praktijk (duurder, logger, meer afstand tot bestuur). En als de Scherpenzelers in grote meerderheid tegen fusie zijn, is doordrukken ook nog eens ondemocratisch. Mensen als Spijker en Rood Hesje zijn kennelijk pas tevreden als heel Nederland uit één gemeente bestaat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan Fonhof / Werkende
Misschien een onderdeel van de “Rutte doctrine”?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Jan. In de huidige complexe digitale wereld is voldoende bestuurskracht voor gemeenten onontbeerlijk. Bestuurskracht heeft een gemeente o.a. als zij het digitaliseringsproces voldoende aan kan, in staat is het complexe 3D-domein en Omgevingswetgeving te beheersen, het totale bestuur over voldoende professionaliteit beschikt, voldoende financiële power op langere termijn heeft e.d. Je wilt toch niet beweren dat gemeenten met ca.10.000 inwoners daartoe op dit moment in staat zijn? Voor deze gemeenten is voor de toekomst fusie gewoon de beste oplossing. Ter geruststelling: er zijn in Nederland nog steeds meer dan 300 gemeenten. Het verbaast mij hogelijk hoe lichtvaardig sommige zgn. deskundigen (De Vries, Voermans) over deze materie denken. Ze weten eigenlijk nauwelijks waar ze het over hebben.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
@Spijker. En ene Spijker heeft de wijsheid in pacht. Kom nou toch. Als een gemeente bepaalde taken niet geheel zelfstandig aankan, kan zij altijd nog een gemeenschappelijke regeling aangaan. Dat zegt niets over bestuurskracht. Een vaag, onmeetbaar begrip trouwens. En als jij je zin krijgt hebben we straks 200 gemeenten en dan 100 en tot slot inderdaad de gemeente Nederland.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Inwoner
Scherpenzeel Zelfstandig is verbaasd over een lobbyist, maar Scherpenzeel zelf heeft lobbyist Dhr. Vermast in de arm genomen om op Provinciaal en in de Tweede Kamer zijn werk te doen. (Staat in het contract.) De fiets crossbaan die al een jarenlang onderdeel van proces is bij de gemeente Barneveld is een mooie troef om te gebruiken, en dat terwijl de gemeente Scherpenzeel zelf ook een flinke eisenlijst had ingediend. Wel heel bijzonder dat SP bij een breed afgewezen motie de publiciteit opzoekt wat overgenomen wordt door dit zelfstandige clubje.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. Janssen / Ambtenaar
Verspilde energie, deze reactie trouwens ook. Er is leven na Scherpenzeel, sterker nog Scherpenzeel blijft gewoon bestaan en de burgers zijn ook straks nog steeds even blij dat ze niet in Limburg wonen met Hoogwater en niet in Ijmuiden wonen onder de rook van Tata-steel en slechts af en toe een fiproniel-eitje uit Barneveld op hun bord krijgen. Tsjah, life goes on!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Ik ben benieuwd wat Van Zutphen gaat doen. Want ook hij realiseert zich dat als hij dit afwijst of tot de conclusie komt dat er geen integriteitsissue is, ook onder een bagger stront wordt bedolven
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie