Advertentie

Fouten bij vrijgeven dubbele nationaliteit PVV-Statenlid

De provincie Gelderland en de gemeente Arnhem maken procedurefouten bij de benoeming van nieuwe Statenleden.

25 september 2012

De provincie Gelderland en de gemeente Arnhem maken procedurefouten bij de benoeming van nieuwe Statenleden. Belangrijkste slachtoffer tot nu toe is een Statenlid van de PVV, wiens dubbele nationaliteit ten onrechte – en zonder dat zij het wist – bekend werd gemaakt.

Fouten aan het licht
De fouten zijn aan het licht gekomen bij onderzoek van hoogleraar bestuurskunde Douwe Jan Elzinga. Hij bericht daarover in Binnenlands Bestuur van deze week. Het Gelders parlement debatteert woensdag over de kwestie.

Provincie Gelderland

Een PVV-Statenlid merkte tot haar verbazing dat zij zowel de Nederlandse als de Turkse nationaliteit bezat. Een pijnlijk gegeven, omdat het vraagstuk van dubbele nationaliteit bij de PVV gevoelig ligt. Uit een reconstructie blijkt volgens Elzinga dat bij het geloofsbrievenonderzoek in de Staten van Gelderland op ‘bijzondere en enigszins onorthodoxe wijze’ is geopereerd. Statenleden moeten ten behoeve van het geloofsbrievenonderzoek gegevens verstrekken over het Nederlanderschap en over hun woonplaats. Andere gegevens zijn volgens de Kieswet niet nodig en overbodig. ‘Om die reden moet het aankomende Statenlid zelf het uittreksel opvragen, want dan kan het Statenlid er zelf voor waken dat overige gegevens niet worden verstrekt’, aldus Elzinga.

Gemeente Arnhem

Hij ontdekte dat de gemeente Arnhem er de gewoonte van heeft gemaakt om geheel zelfstandig GBA-uittreksels aan de provincie te verstrekken in het kader van de benoeming van Statenleden. ‘Men beschouwt dit als een soort serviceverlening aan de Provinciale Staten. Een speciaal verzoek daartoe werd niet gedaan’, schrijft Elzinga. Door zo te handelen bestaat het risico dat gegevens worden vertrekt die niet per se noodzakelijk zijn, zoals gebeurde met de dubbele nationaliteit van het PVV-Statenlid.

GBA-uittreksel

Binnenlandse Zaken wees gemeenten er onlangs nog op uiterst zorgvuldig om te gaan met het vermelden van dubbele nationaliteit op GBA-uittreksels, omdat vermelding schadelijk kan zijn voor betrokkenen. Ook werkgevers zouden bijvoorbeeld door de vermelding van dat gegeven beïnvloed kunnen worden. De gemeente Arnhem kan door deze richtlijn van BZK volgens Elzinga niet betogen dat ze van de gevoeligheid van dit aspect niet op de hoogte was. ‘Door spontaan een uittreksel te verschaffen, ontnam de gemeente de mogelijkheid aan betrokkene om de gegevens gecorrigeerd te krijgen en die handelwijze staat op uiterst gespannen voet met de strikte wettelijke regelingen op dit punt’, aldus de hoogleraar.

Lees de hele column van Douwe Jan Elzinga deze week in Binnenlands Bestuur

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Niek / jurist
Hoe dan ook, als deze PVV-mevrouw via de gemeente Arnhem de gegevens over dubbele nationaliteit had gekregen voor haar geloofsbrieven, was de discussie dan anders geweest. Ik denk van niet. De PVV zoekt het in symboolpolitiek. Dat zie je weer bij de verkiezing van de voorzitter van de 2e Kamer. En dat de eigen leden regelmatig niet brandschoon zijn, zelfs verre van dat, wordt weggewoven. Voor mij is deze partij allang niet geloofwaardig meer gelet op alle misperen die hun politieke vertegenwoordigers hebben gemaakt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
Dubbele nationaliteit tegen wil en dank dus, goed dat de PVV blijft hameren op dit dossier.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.G.A.M. Mulder / ambtenaar
Er is gelukkig nog het spreekwoord "hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen". In de redenatie van Nobby zou Samson onmiddellijk uit de politiek moeten stappen omdat hij als voormalig actievoerder van GP regelmatig diverse wetten die onze rechtsstaat heeft, met voeten heeft getreden.

In de discussie over de dubbele nationaliteit gaat het om de loyaliteit. Dat sommige landen automatisch de nationaliteit toekennen is een feit. Hoe loyaal je bent richting de tweede nationaliteit bepaalt iemand zelf. Je kan openlijk verklaren geen enkele waarde te hechten aan de tweede nationaliteit en ook geen paspoort te zullen aanvragen. Onze wetgever zou het ook mogelijk kunnen maken dat iemand kan verzoeken om de "opgelegde" tweede nationaliteit niet op te nemen in het GBA.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie