Advertentie

Weer minder adviezen van Bureau Bibob

Het aantal adviezen van het Landelijk Bureau Bibob daalt. De gemeente Rotterdam deed de meeste aanvragen en dat aantal nam flink toe.

18 mei 2024
geld-witwassen-bibob-ondermijning.jpg

Zowel het aantal adviezen van als het aantal adviesaanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) was in 2023 lager dan in 2022. Het bureau verwacht echter dat het aantal adviesaanvragen in de toekomst weer kan toenemen. Verder is het aantal adviesaanvragen in Rotterdam het hoogst en ook flink hoger dan in 2022.

Teammanagers

gemeente Olst-Wijhe via Rieken & Oomen
Teammanagers

Plaatsvervangend Griffier / Senior Raadsadviseur

Gemeente Emmen
Plaatsvervangend Griffier / Senior Raadsadviseur

Weer minder adviesaanvragen

Dat blijkt uit het Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2023. In dat jaar zijn er minder reguliere adviezen en aanvullende adviezen aangevraagd en uitgebracht door het LBB dan in 2022. Het LBB bracht 200 reguliere adviezen uit tegenover 247 in 2022. Daarnaast heeft het LBB 37 aanvullende adviezen verstrekt tegenover 55 in 2022. Ook het aantal adviesaanvragen door bestuursorganen was lager. In 2023 werden 255 adviesaanvragen ontvangen, tegenover 262 in 2022. Bestuursorganen wijten de daling aan de wetswijzigingen in 2020 en 2022, waarmee zij meer bevoegdheden hebben gekregen om eigen onderzoek te doen. Net als in 2022 wordt ook de arbeidsmarktkrapte als oorzaak genoemd van de dalende aantallen. Het LBB houdt er rekening mee dat het aantal adviesaanvragen weer kan gaan toenemen.

Rotterdam koploper

Het grootste deel van de adviesaanvragen uit 2023 is afkomstig van gemeenten en de meeste uit de vijf grootste steden van het land. Rotterdam gaat (opnieuw) aan kop met 32 adviesaanvragen. Dat zijn er flink meer dan in 2022 toen de havenstad nog 14 adviesaanvragen deed. Eindhoven staat met 17 aanvragen op plek twee. Ook dat is een flinke toename ten opzichte van het voorgaande jaar (11). Hetzelfde geldt voor nummer drie Utrecht: van 12 (2022) naar 17 (2023). Daarna volgen Den Haag (13) en Amsterdam (9).

Het LBB vindt het aantal van 69 geregistreerde gevaarsconclusies door gemeenten nog ‘aan de lage kant’

Meeste adviezen over horeca

Opnieuw werden de meeste adviezen uitgebracht over de horecasector (96). Het zijn er wel minder dan in 2022 (105). Verder werden 52 adviezen uitgebracht over bouwvergunningen (58 in 2022). Op drie staat de sector ‘milieu’. In 2023 is bijna acht van de tien adviezen uitgebracht binnen de wettelijke adviestermijn van twaalf weken. Dit is een daling ten opzichte van 2022. Toen ging het namelijk om 83,7 procent van de adviezen die binnen de wettelijke adviestermijn werd uitgebracht. Door een systeemfout waren deze percentages in de jaarverslagen over 2021 en 2022 verkeerd weergegeven. In 2021 werd nog 63,4 procent van de adviezen tijdig uitgebracht (in plaats van de 82 procent die in het jaarverslag over dat jaar werd vermeld).

Gevaarsconclusies in Bibob-register

In oktober 2022 is het Bibob-register in gebruik genomen. Hiermee kunnen bestuursorganen gevaarsconclusies registreren en via een informatieverzoek opvragen of over een ‘subject’ in het eigen onderzoek eerder een gevaarsconclusie is getrokken door een ander bestuursorgaan. In totaal hebben meer dan 400 verschillende bestuursorganen en organisaties met een overheidstaak toegang tot het register. In 2023 werden 5.657 informatieverzoeken gedaan. Het aantal geregistreerde gevaarsconclusies was aan het einde van het jaar 680. De meeste registraties (604) zijn van het Landelijk Bureau Bibob, gevolgd door gemeenten (69).

Aantal registraties groeit

Het hoge aantal LBB-registraties ten opzichte van die van gemeenten komt doordat het LBB ook met terugwerkende kracht (tot vijf jaar terug) gevaarsconclusies en meldingen van ‘terugtrekkingen’ (over de betrokkene uit de procedure nadat een eigen onderzoek is gestart of nadat advies is gevraagd aan het LBB) registreert in het register. Het LBB vindt het aantal van 69 nog ‘aan de lage kant’. Reden hiervoor kan zijn dat vrijwel alleen de grootste gemeenten de capaciteit en expertise hebben om eigen Bibob-onderzoeken te doen waar echt gevaarsconclusies uit voortkomen die kunnen worden geregistreerd. Het aantal registraties groeit wel en het LBB zegt in haar voorlichting aandacht te blijven besteden aan de registratieplicht voor gemeenten, zodat het register beter wordt gevuld.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie