Advertentie

Flevoland wil geen prullenbak van superprovincie worden

Flevoland is tegen de fusie van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland. Doordat Flevoland de kleinste is, vreest ze voor een achtergestelde positie.

12 februari 2013

Flevoland wil geen prullenbak van Noord-Holland worden en ziet mede daarom niets in een superprovincie bestaande uit Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Dat zei de Flevolandse commissaris van de Koningin Leen Verbeek maandag na een gesprek met minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Beperkte stem
Verbeek vreest dat Flevoland gezien het kleine inwoneraantal maar een beperkte stem zal hebben als het daadwerkelijk wordt samengevoegd met Utrecht en Noord-Holland. Het 'grote' Noord-Holland zou ongewenste projecten dan in de polder kunnen dumpen.
 
Windmolenkwestie 

,,Denk daarbij bijvoorbeeld aan de windmolenkwestie. Noord-Holland heeft al aangegeven er niet meer te willen, terwijl Flevoland al 25 procent van de totale windenergie in Nederland levert. Wij willen niet in een prullenbaksituatie komen."
 
Geen nieuwe argumenten 

Plasterk sprak maandagavond met het dagelijks bestuur van Flevoland over de plannen voor een Randstadprovincie, maar kwam volgens Verbeek niet met nieuwe argumenten die tot een ander inzicht leidden. Flevoland gaf eerder al aan weinig brood te zien in een fusie.

Op 27 februari spreekt de minister met Provinciale Staten van Flevoland. Die dag komt ook een eventueel referendum over de Randstadprovincie ter sprake.
 
Tegenstand 

Plasterk ondervindt vooralsnog veel scepsis over zijn plannen voor de megaprovincie. Vorige week begon hij aan zijn ronde langs de betrokken provincies. Noord-Holland heeft gezegd onder voorwaarden akkoord te kunnen gaan met een superprovincie, maar de Commissaris van de Koningin Johan Remkes is ook kritisch. Vraagtekens heeft Noord-Holland onder meer bij het tempo van de fusie en de onderbouwing van het plan.
 
Referendum 

Provinciale Staten van Utrecht wil dat er een referendum over de vorming van de megaprovincie wordt gehouden. Plasterk raadt een volksraadpleging over dit onderwerp zeer af, maar de provincie Utrecht zegt nog geen goede argumenten voor provinciaal samengaan te hebben gehoord.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

O. ten Hove
Het is nog erger... ik weet niet waar Plasterk mee bezig is, maar op de Utrechtse tv liet hij weten dat er in Haarlem ook een mooi gebouwd staat waat de Provinciale Staten in kunnen veragderen. Kortom, Utrecht fuseert niet maar wordt opgeheven en gaat op in Noord-Holland...En wat is de ratio om provincies op te heffen. Het is een deel van de Nederlandse identiteit, maar daar heeft Plasterk waarschijnlijk geen feeling mee als (klein)kind van immigranten, En buiten dat, er zijn voor de pvda wel belangrijkere zaken dan deze zogenaamde naar de vvd en d'66-achtige vernieuwingszucht. Zoals de huurplannen waarbij zijn doelgroep de dupe wordt, ontslagrecht en verkorting waarvan zijn doelgroep het slachtoffer wordt, en de door de vvd afgeschoten zieknefonds naar draagkracht...Dus Flevoland, mijn steun hebben jullie
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Die superprovincies hebben geen enkele zin. Nederland is op zich al een provincie van Europa, niet groter dan een gemiddelde Duitse deelstaat. In plaats van grotere provincies zou hij beter aan kleinere provincies (regio's) kunnen werken. Dan kunnen al die onduidelijke samenwerkingsverbanden worden opgeheven en hoeven al die inefficiente samenvoegingen van gemeenten niet door te gaan. Maar het het net als met Europa, een bestuurlijke elite probeert ons tegen wil en dank een aantal zaken op te dringen (door de strot te duwen) waar vrijwel geen inwoner op zit te wachten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie