Advertentie

'Falende bestuurder krijgt alle ruimte'

Bestuurders van woningcorporaties hebben jarenlang te veel ruimte gekregen van de politiek en toezichthouders. Dat bevorderde de grootheidswaanzin.

11 augustus 2014

Bestuurders van woningcorporaties hebben jarenlang te veel ruimte gekregen van de politiek en toezichthouders. Dat bevorderde de grootheidswaanzin van bestuurders, met allerlei incidenten als gevolg.

Omgeving keek toe
Dat blijkt uit onderzoek van bestuurskundigen van de TU Delft, GenP Governance en Vrije Universiteit Amsterdam. Zij analyseerden zes gevallen van falend leiderschap bij woningcorporaties. Volgens hen is het falen niet alleen te verklaren vanuit de persoonlijke autoritaire leiderschapsstijl van de bestuurders. Personen in de omgeving van de bestuurders keken toe en lieten het gebeuren.

Gemeentelijk gedogen
"Vanuit de organisaties kwam geen afdoende correctie en de toezichthouders bogen in de meeste gevallen mee. Gemeentepolitici traden niet op vanwege hun belangen bij de omvangrijke investeringen van de corporaties", aldus de onderzoekers. Daarmee doelen zij overigens niet op persoonlijk gewin, maar om het belang van de investeringen voor de ontwikkeling van de gemeenten.

Lef en lof
Aan het falend leiderschap van bestuurders ging vaak een lange periode vooraf. "De bestuurders verkregen langzaam maar zeker een autonome positie, waarbij gedurfde prestaties tot veel steun binnen en buiten de corporatie leidden en tegelijkertijd het gevoel versterkten 'onaantastbaar' te zijn. Deze overmoed werd niet getemperd en het falen werd niet opgemerkt. Zo konden de bestuurders een traject van lef en lof naar schade en schande doormaken."

Parlementaire enquête
De uitkomsten van het onderzoek van de bestuurskundigen lopen vooruit op de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar woningcorporaties. Deze commissie presenteert op 30 oktober haar eindrapport.

Reacties: 17

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nick / concerncontroller
Gauw weer gemeentelijke woningbedrijven invoeren (en gemeentelijke vervoersbedrijven en gemeentelijke nutsbedrijven etc.).

Bedrijven die winst moeten maken voor de aandeelhouders blijken het (in ieder geval financieel) echt niet beter te doen dan overheidsbedrijven. Er worden wel meer mensen rijk van....... En de overheid is in ieder geval veel transparanter dan commerciele bedrijven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
En de huuders mogen het gelag betalen. Menig interim-bestuurder verdient er over de rug van de huurder weer een dik belegde boterham met dure lease-auto aan. De huurprijzen in de vrije sector liggen veel te hoog in Nederland. Het is een door corruptie verziekte markt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Seikokiller / Tijddoder
Is het dus de schuld van de controleur ? Is dat met zwartrijden ook zo ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rie Schenkelaars / info@stapcoach.nl
Een paar statements:

- Dit zijn de gevolgen van marktwerking.

- Dit zijn de gevolgen van de wens tot winstgroei.

- Dit zijn de gevolgen van het "old boys netwerk", ben benieuwd waar al die falende bestuurders nu besturen.

- Dit zijn de gevolgen van onvoldoende leiderschap: het weten te creëren van je eigen tegengeluid in de organisatie.

- Dit zijn de gevolgen van enkel economisch sturen en niet sturen op de doelstelling.

- Dit zijn de gevolgen van enkel waardering hebben voor economisch sturen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jan van den broek
De bestuurders van een woning corporatie zijn helaas geen ondernemers.

Ze moeten allemaal in de tang , en geen mm ruimte krijgen om wat anders te bedenken dan wat nodig is voor de corporatie. Veel kan intern geautomatiseerd dus personeel vaak teveel. Ook hierop controleren.

Met hedendaagse rente kan er sociale woningen gebouwd worden, echter hun plan door gemeente raden door laten rekenen,tot 6 cijfers achter de Komma.En vriendendienst met aannemers controleren.Dus er is nog een boel te doen met de staf van woning corporaties . Bij alle bestaande corporaties een nieuw bewind aanstellen is waarschijnlijk het beste, de bestaande zijn verziekt , door omstandigheden die dit veroorzaakt hebben door vertrouwen , echter als mensen dit vertrouwen niet kunnen accepteren vervangen door wel betrouwbare ,mensen en nogmaals controle..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gert
En maar generaliseren...!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens / Bestuurder wet- en regelgeving, ervaringsdeskundige gedrag en moraal
De meesten van u zeggen maar wat en slaan de plank helemaal mis.Het essentiële probleem is dat gedrag én toezicht altijd uit de hand lopen bij nieuwe producten en bij nieuwe bestuursvormen.Dat is niet alleen een probleem bij de overheid, maar ook in het bedrijfsleven.Alle daagse activiteiten en bestuursvormen, neem een auto fabriek, die stevig ingebedde bestuurs- en toezichtstructuren kennen, doen hun ding zonder dat er van excessen sprake is.

De markt van financiële producten staat in groot contrast daarmee.De valkuil is dat de uitvoerders en bedenkers van nieuwe producten en structuren toezicht- en handhavingsmechanismen ver van zich houden. Dat gaat namelijk 'ten koste van hun speelruimte voor vernieuwing'.De les is dat iedere vernieuwing ex ante en niet ex post goed ingekaderd moet worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@ Toine Goossens: Ik weet ook een moeilijk woord: Viaduct.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Ik moet wel lachen om de moraalridder die andere respondenten met de leegheid van woord en gedachte de les leest.De calvinsiten zijn in een nieuwe verpakking nog steeds onder ons. Bij ons thuis noemen we het gedrag zoals bij de woningbouwcorporaties overigens gewoon corruptie of nepotisme, en daarmee slaan we zeker de plank niet mis. Iedereen begrijpt ons prima. Geen last van misverstanden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bob Bennewitz / Casemanager
Falende bestuurder, het lijkt ondertussen wel een pleonasme.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
burger / gepensioneerd ambtenaar
Er zijn slechte voorbeelden, maar er zijn in mijn ervaring bij de gemeente Schagen ook hele goede voorbeelden te noemen. Dus we moeten uitkijken voor generaliserend gedrag en proberen de rotte appels tussen de goede te verwijderen. Dit is mijn boodschap en daar moet u het mee doen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K. de Beer / organisatie adviseur
Ik kan het niet los zien van de ontwikkeling dat het er in Nederland niet toe doet hoe je aan je geld komt maar belangrijker is dat je het hebt, oftewel de graaicultuur. En waar voorheen eerlijkheid, openheid en integriteit, tot iemands voordeel pleitte, is het tegenwoordig een kwestie van ontkennen, een ander de schuld geven en dat je van een kale kikker geen veren kunt plukken. Dit kost de maatschappij vele miljarden. Ik denk dat er eigenlijk helemaal geen bezuinigingen nodig zijn als we met zijn allen wat normaler gaan doen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Roffa
Laten wemaarbeginnen bij de overheid zelve: Falende bewindslieden kunnen zomaar burgemeester worden van grote steden (Van Aartsen bv.), waar ze hun onbekwaamheid kunnen blijven etaleren. En dat geldt evenzeer de bestuurders van onderwijs, woningbouw en zorginstellingen. Vaak betreft dit oud-politici die zonder enige kunde voor ondernemertje gaan zitten spelen. Inclusief het bijhohorende salaris, maar zonder enig risico. Allemaal gevolg van de baantjescarrousel diescheting en inslag is bij de grote politieke partijen (m.n. PvdA).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Menno van der Velde / directeur onderzoekbureau
Wij hebben in ons werk de ontwikkelingen in de corporatiesector van nabij mee mogen maken, waaronder voorbeelden van bestuurders die nu het predicaat 'falend' krijgen toegevoegd. Onderzoek naar het hoe en waarom van falend bestuur is zinvol en kan waardevolle lessen voor de toekomst leveren, Onderzoek focust op een probleem en kan daarom - onbedoeld - de indruk wekken dat alle bestuurders in Nederland fout en verdacht zijn (de reactie waarin wordt gezegd dat falende bestuurder wel een pleonasme lijkt, spreekt voor zich). Wij zouden het betreuren dat die indruk ontstaat, omdat zij geen recht doet aan de integere bestuurders die op alle niveaus ook te vinden zijn. Daarom zijn we een actie gestart om daar tegenwicht aan te bieden. Ik nodig u hierbij van harte uit: http://www.noordamdevries.nl/2014/08/meldpunt-de …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens / Bestuurder wet- en regelgeving, ervaringsdeskundige gedrag en moraal
Wie niet van te voren nadenkt over de gevolgen van de veranderingen die hij/zij in gang heeft gezet heeft het niet begrepen.Dat is een keiharde wet voor zowel het bedrijfsleven als voor de overheid.Er is wel een essentieel verschil. Veranderingen die door de landelijke overheid worden geïnitieerd voor lokale toepassing hebben of allemaal dezelfde systeemfout of niet.Het collectief falen van woningcorporaties en de fraude in HBO/MBO zijn het gevolg van systeemfouten. Toezicht en handhaving zijn niet adequaat georganiseerd. Dan slaan zelf- en hebzucht genadeloos toe.Dat gebeurt ook in het bedrijfsleven. Het verschil is dat de invulling van het toezicht daar sterk afhankelijk is van de individuele invulling door commissarissen.Met een grote uitzondering; de financiële sector. Daar is het nog steeds mogelijk dat handige verkopers en handelaren producten op de markt brengen die niemand begrijpt.Stelt u zich de fietswinkel voor die niet een fiets, maar een kleuterdriewielertje levert. Toezichthouders beschikken dan over een adequaat instrumentarium om kopers te beschermen.

De Nederlandse Bank en andere centrale banken blijven daar zeer ernstig in gebreke.; De politiek durft de financiële sector nog steeds niet aan te pakken.Broadcaster?, ook voor jou duidelijk?Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@ Toine Goossens: "en de grote smurf heeft gezegd...".
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bas Hoft / Overheid en bedrijf
Men had net zo goed het woord "woningcorporatie" kunnen vervangen door "gemeente" of "bank" of "beursgenoteerd bedrijf".Deze organisaties worden allen bestuurd door mensen in loondienst. Deze bestuurders nemen dus risico's met geld van anderen zonder dat het henzelf raakt. Sommigen stijgen door hun positie ook nog eens op, worden niet geremd door hun omgeving (terwijl je juist van "gemeenteraden" en "commissarissen" een tegenwicht mag verwachten) waardoor dit soort situaties ontstaan.D'r zijn vele voorbeelden waar het niet goed is gegaan maar er zijn waarschijnlijk net zoveel - zo niet meer - voorbeelden waarbij het wel goed gaat maar waar je niks van hoort.De andere kant is overigens dat als elk risicomijdend gedrag wordt geëlimineerd geen enkel overheidsproject, verandering of groei van een bedrijf tot stand kan komen.Moeilijke materie...

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie