Advertentie

Burgemeesters vertrekken in groten getale

Halverwege het jaar zijn er al bijna evenveel burgemeesterswisselingen als in heel 2016. Waren er vorig jaar in totaal 36 vacatures, op 31 juli 2017 stond de teller al op 35. Dat blijkt uit een inventarisatie van Binnenlands Bestuur.

18 augustus 2017

Halverwege het jaar zijn er al bijna evenveel burgemeesterswisselingen als in heel 2016. Waren er vorig jaar in totaal 36 vacatures, op 31 juli 2017 stond de teller al op 35. Wat is er aan de hand in burgemeestersland?

Begin dit jaar meldde de gemeente Zaanstad zich aan de poort van Binnenlands Bestuur. Of de redactie alsjeblieft een artikel wilde wijden aan de boeiende en ambitieuze gemeente die Zaanstad was. Waarnemend burgemeester Ruud Vreeman wilde graag een promo-praatje over de stad houden. De bedoeling: daarmee voldoende gegadigden lokken voor de opnieuw opengestelde burgemeestersvacature. De gemeente was als de dood dat er wederom te weinig geschikte kandidaten op de post zouden solliciteren – of zich voortijdig zouden terugtrekken. Bovendien, de concurrentie werd wel erg groot met veel vrijkomende burgemeestersposten in andere 100.000-plus gemeenten als Arnhem, Den Bosch, Dordrecht, Ede en Tilburg.

Anders dan andere landelijke bladen ging de redactie van Binnenlands Bestuur destijds niet op het Zaanse verzoek in, maar besloot wel om halverwege het jaar een inventarisatie te maken van het aantal burgemeestersvacatures. Dat blijken er – stand 31 juli 2017 – inmiddels 35 te zijn. Ter vergelijking vorig jaar waren het er in totaal 36, in 2015 32.

Timing

Er is dus wat aan de hand in burgemeestersland. In zowel grote, kleine als middelgrote gemeenten houden opvallend veel burgemeesters het voor gezien. De vergrijzing van het korps is slechts één van de oorzaken. De gemiddelde leeftijd bedraagt 57,5 jaar. Doorgaan tot hun 70e mag sinds een paar jaar. Maar lang niet iedereen doet dat, zo constateert ook Ruud van Bennekom, directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB).

Gevoel voor timing is volgens hem de belangrijkste reden om juist dit jaar te stoppen – in het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nogal wat burgemeesters die om wat voor redenen dan ook een vertrek overwogen, gaven aan dat ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 te willen doen. Van Bennekom: ‘Door ruim voor die tijd je vertrek aan te kondigen, voorkom je dat een ‘oude’ raad de profielschets voor de nieuwe burgemeester opstelt en de nieuwe raad de procedure moet afmaken. Het is beter dat die procedure in één hand ligt.’

Verkoop woning

Wat ook meeweegt, is dat de opvolger op die manier de tijd krijgt om zich in te werken voordat er een nieuwe raad en wethoudersploeg aantreedt. Dat was in elk geval voor Ton Rombouts (Den Bosch), Peter Noordanus (Tilburg) en Ruud Severijns (Oirschot) het argument om in oktober dit jaar te stoppen, dat wil zeggen voor het officiële leeftijdsontslag of het einde van hun ambtstermijn.

Volgens Van Bennekom is er nog een andere verklaring voor de toegenomen mobiliteit. ‘Een aantal jaren was de doorstroming onder zittende burgemeesters juist gering. Er was een kentering zichtbaar in het overstappen van de ene naar de andere gemeente’, zegt hij. Dat had volgens hem mede te maken met de huisvestingsproblematiek: net als andere burgers hadden burgemeesters moeite hun woning te verkopen in de gemeente die ze verlieten. Sinds anderhalf jaar bespeurt Van Bennekom weer een geleidelijke toename van de mobiliteit onder burgemeesters, min of meer gelijk oplopend met de aantrekkende woningmarkt. Wat overstappen bovendien minder eng maakt, is de mogelijkheid die de commissaris van de koning heeft een nieuwe burgemeester tot twee keer toe een jaar uitstel te verlenen om zich in zijn of haar nieuwe gemeente te vestigen.

Beide factoren ziet de NGB-directeur als extra verklaringen voor de toegenomen mobiliteit onder burgemeesters en de groei aan vacatures. ‘Gaat een burgemeester naar een andere gemeente, dan leidt dat automatisch ook weer tot een vervangingsvraag’, zegt hij. Overigens verwacht hij dat het aantal nieuwe burgemeestersvacatures richting gemeenteraadsverkiezingen afvlakt. Gebruik is immers dat de commissaris van de koning dan even geen nieuwe benoemingsprocedures start. En om nog op Zaanstad terug te komen: die gemeente heeft inmiddels in Jan Hamming (PvdA) een nieuwe burgemeester gevonden.


Huisvestingsproblematiek
Anton van Aert (PvdA) stopt als burgemeester van Best omdat hij niet in die gemeente, maar volledig in buurgemeente Boxtel wil wonen. De gemeenteraad van Best wil echter dat de burgemeester van Best ook in Best woont. Beide standpunten zijn niet verenigbaar. ‘Ik heb daarom besloten om niet voor herbenoeming als burgemeester van Best in aanmerking te willen komen’, aldus Van Aert. {zie ook pagina 11]


CDA op kop
19 van de 35 opvolgers zijn inmiddels bekend. 12 van hen zijn mannen, 7 vrouwen. Het CDA sleepte tot nu toe verreweg de meeste burgemeestersposten in de wacht (7), op afstand gevolgd door de PvdA (3), D66 en VVD (2). 

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P.C. Meijer / raadslid
Mogelijk ontstaat er meer betrokkenheid en waardering bij de burgers als er een gekozen burgemeester komt.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Och ja, in elk normaal democratisch land wordt een burgemeester gekozen. ooit maakte Hans van Mierlo zich hier sterk voor, zijn opvolger Pechtold kom niet verder dan kibbelend zeveren over het levenseinde. Je moet er toch niet aan denken dat je voor je levenseinde nog langs een ambtelijke commissie moet gaan?? En niemand die op het idee komt dat een flexibel minderheidskabinet wel eens het beste voor ons land zou kunnen zijn. En die burgemeestersbenoemingen en de baantjesjagerij zijn toch wanstaltig?
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Het is natuurlijk geen pretje meer om benoemd te worden als Burgemeester. Een uitzondering lijkt mij het eiland Vlieland met 974 bewoners waar oud GL-kamerlid Ineke van Gent een onevenredig riante plek als burgemeester op dit zeer dunbevolkte strandeiland heeft gekregen. Totaal anders is het natuurlijk in de steeds meer overbevolkte overige gemeenten die steeds meer onbestuurbaar dreigen te worden voor een (onverkozen) maar dankzij het baantjescarrousel van Den Haag het toch maar weer moeten opknappen als hoofd van een steeds meer overbelast politiekorps. Dit lijkt mij nou niet bepaald een prettige act in een 'swiebertje serie', zoals het vroeger was
Rik / journalist
De provincie NH wil herindelingen in het Gooi. Logisch dat twee van de zeven burgemeesters de laatste paar maanden al terecht elders onderdak hebben gezocht. Wie volgt? De laatste zal het licht uit doen hoop ik.
H. Karelsen / belastingdeurwaarder
Ze kunnen mij bellen !
Insider / ...
Gewoon riante wachtgeld- en pensioenopbouw regelingen afschaffen en dezelfde rechten als ambtenaren geven. Houdt het vanzelf op.
H. Keuken / wethouder
Ik heb al een paar keer gebeld maar ze nemen niet op. 't Zal wel niks worden denk ik.Maar nu serieus: wie wil er nog in het openbaar bestuur en zeker lokaal? Ze zeiken tegen je aan, schijten over je heen, social media is gruwelijk wat er over komt. Wie waagt zichzelf, zijn partner en gezin eraan? De verhoudingen in de samenleving zijn zo verziekt dat de aardigheid eraf is. Oorzaak? Gezagscrisis en vertrouwen.
a.borgart / ambtenaar
Worden de Burgemeesters die vertrekken uit eigen beweging, doorbetaald en tot wanneer?
Advertentie