Advertentie

Enkhuizen in verzet tegen besluit GS

De raad van Enkhuizen wil minder kosten betalen voor de ambtelijke samenwerking met Stede Broec en Drechterland.

08 februari 2022
Samenwerking
Pixabay

De gemeenteraad van Enkhuizen blijft strijden voor een eerlijker verdeling van de kosten van de ambtelijke samenwerking met Stede Broec en Drechterland. De raad gaat bezwaar aantekenen tegen het besluit van Gedeputeerde Staten.

De raad van Enkhuizen wil maar een derde van de kosten betalen van de ambtelijke samenwerking met Stede Broec en Drechterland. Nu betaalt de gemeente 37 procent van de kosten. Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben onlangs een streep gezet door die wens. De Enkhuizer gemeenteraad legt zich daar niet bij neer en gaat bezwaar tegen het GS-besluit aantekenen, zo heeft de raad recent besloten.

Bestuursrechter

Het sluitstuk van de slepende discussie over een andere verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke regeling is dus nog niet in zicht. Als ook de bezwaarprocedure tegen het besluit van GS voor Enkhuizen niet goed uitpakt, wordt mogelijk beroep aangetekend bij de bestuursrechter. De raad van Enkhuizen benadrukt dat het een zakelijk geschil is over de verdeelsleutel van de kosten van de ambtelijke samenwerking. Over de inhoudelijke samenwerking in de ambtelijke werkorganisatie (de SED-organisatie) is de raad tevreden.

Verdeelsleutel

De ambtelijke samenwerking tussen de drie gemeenten is in 2015 gestart. Vanaf dat moment betaalt Enkhuizen met 37 procent het meest van allemaal. In 2021 ging het voor Enkhuizen om een bedrag van 12,7 miljoen euro. Stede Broec neemt 32 procent en Drechterland 31 procent van de begroting van de ambtelijke samenwerking voor hun rekening. ‘Terwijl Enkhuizen wat betreft inwonersaantal, begrotingstotaal en bijdrage uit het gemeentefonds kleiner is dan de twee samenwerkingspartners’, stelt de Enkhuizer raad. Bij de start van de SED-organisatie werd afgesproken om de verdeelsleutel in 2021 tegen het licht te houden.

Impasse

Dat is gebeurd, maar de drie gemeenten konden het onderling niet eens worden over een andere verdeelsleutel. Daarop vroegen zij een onafhankelijke externe commissie advies uit te brengen. Het advies werd wel door de drie colleges overgenomen, maar de raad van Enkhuizen kon er niet mee leven. Want Enkhuizen zou pas na een paar jaar een lager percentage hoeven te gaan bijdragen. Om de twee andere gemeenten – die meer moeten gaan bijdragen – aan de hogere kosten te laten wennen, zou Enkhuizen de komende jaren nog altijd het meeste moeten bijdragen. ‘Daarbij verschillen de kosten die wel of niet uit de SED-organisatie worden betaald per gemeente. Zo betaalt Enkhuizen mee aan de kosten voor onderhoud van nieuwe wijken in de partnergemeenten, terwijl Enkhuizen deze kosten uit eigen middelen betaalt’, stelt de raad van Enkhuizen. De raad vroeg GS eind vorig jaar de impasse te doorbreken. Het oordeel van GS pakte ongunstig uit voor Enkhuizen: zij moest haar eerder afgesproken deel van de rekening moet blijven betalen.

Investeringen

De raad van Enkhuizen kan dat niet aan haar inwoners verkopen, stelt zij. ‘De hogere bijdrage aan de SED-organisatie werkt jaarlijks door in de gemeentelijke begroting en beperkt de financiële ruimte om andere maatschappelijk noodzakelijke investeringen te doen.’ GS zijn in hun besluit daarnaast niet inhoudelijk ingegaan op de bezwaren van de raad van Enkhuizen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het lijkt inderdaad de moeite waard voor Enkhuizen om met de partners nog 'een juridisch/financieel robbertje' uit te vechten.
Advertentie