bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Jeugdhulp en Wmo-ondersteuning in tijden van corona

Jeugdhulp en Wmo-ondersteuning in tijden van corona. Onderzoek naar de effecten van coronamaatregelen.

BMC
06 januari 2022
Wmo-ondersteuning.png

Onderzoek naar de effecten van coronamaatregelen.
Welke invloed hebben coronamaatregelen gehad op de hulp die cliënten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet ontvingen van de gemeente? BMC onderzocht dit onder een aantal gemeenten. Met de onderzoeksinformatie krijgen de gemeenten meer zicht op een doelgroep die in coronatijd wat onzichtbaar dreigde te worden en kunnen ze beter sturen op hun gemeentelijk Wmo- en jeugdbeleid.

Ieder jaar voert BMC cliëntervaringsonderzoeken (CEO’s) uit. Voor zestig gemeenten doet ze dit op het gebied van de Wmo en voor veertig op het gebied van jeugdhulp. Ook in 2021 deed BMC dat, alleen dat jaar met een speciaal door BMC ontwikkelde vragenlijst erbij over de effecten van corona op de ervaren hulp vanuit de gemeente in 2020. Meer dan tien gemeenten waarvoor BMC het CEO uitvoert, hebben van deze vragen gebruikgemaakt. In dit artikel presenteren we de uitkomsten van tien gemeenten met hun ervaringen met ondersteuning vanuit de Wmo en acht gemeenten met hun ervaringen vanuit de Jeugdwet.

Gemeenten hebben hulp zo goed mogelijk op gang gehouden

Net als iedereen kregen ook inwoners die hulp ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet, in 2020-2021 te maken met de coronamaatregelen. Geconfronteerd met de gezondheidsrisico’s die het virus met zich meebracht, de RIVM-richtlijnen en collectieve maatregelen, hebben overheden en zorgaanbieders zich ingezet om de reguliere dienstverlening voor Wmo-cliënten en cliënten jeugdhulp zo goed mogelijk op gang te houden. Bijvoorbeeld door als gemeente samen met partijen af te stemmen wat er in periodes van lockdown nog wel mogelijk is, door met actief contact te leggen te voorkomen dat kwetsbaren uit beeld raken en alert te zijn op het risico van overbelaste mantelzorgers.

Helft jeugdhulp- en kwart Wmo-cliënten ontving minder ondersteuning

Zowel voor jeugdhulp als Wmo hebben cliënten de vraag gekregen of de hoeveelheid ontvangen ondersteuning in 2020 is veranderd als gevolg van de coronamaatregelen. Zowel bij jeugd als bij Wmo gaf een deel van de respondenten aan door corona minder ondersteuning ontvangen te hebben. Van de jeugdhulprespondenten gaf bijna de helft (47%) aan in 2020 (veel) minder ondersteuning te hebben ontvangen. Bij Wmo-respondenten lag dit percentage lager: hier gaf 22% van de respondenten aan (veel) minder ondersteuning te hebben.

Minder hulp was een probleem

Een groot deel van de jeugdhulp- en Wmo-cliënten die minder ondersteuning hebben ontvangen, gaf aan dat dit in meer of mindere mate een probleem was geweest. Van de jeugdhulprespondenten gaf 70% aan dat het minder ontvangen van ondersteuning voor de ouder of het kind een probleem is geweest, waarvan 11% dit heeft ervaren als zeer problematisch. Van de Wmo-respondenten gaf 74% aan dat het minder ontvangen van ondersteuning in zekere mate problematisch was, waarvan in 15% van de gevallen zeer problematisch.

Afbeelding

Lees het hele artikel op bmc.nl >

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.