Advertentie

Bestuursakkoord nog ver weg

De VNG voert sinds januari gesprekken met het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) over de totstandkoming van een bestuursakkoord. Premier Rutte zei eerder graag 16 februari een bestuursakkoord te willen sluiten met de gemeenten over een omvangrijke overheveling van taken ter waarde van 7 tot 8 miljard euro.

11 februari 2011
Een bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten zit er voorlopig nog niet in. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) denkt zeker nog enkele weken nodig te hebben.

De VNG voert sinds januari gesprekken met het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) over de totstandkoming van een bestuursakkoord. Premier Rutte zei eerder graag 16 februari een bestuursakkoord te willen sluiten met de gemeenten over een omvangrijke overheveling van taken ter waarde van 7 tot 8 miljard euro.

 

Die datum wordt zeker niet gehaald. In een ledenbrief laat de VNG weten dat ‘er een aantal terreinen is waarop nog voortgang moet worden geboekt en waarover nog stevige gesprekken moeten worden gevoerd. In het licht daarvan verwachten wij niet dat op zeer korte termijn een akkoord kan worden gesloten.’

 

Knelpunt voor de gemeenten vormen de financiën, met name de hoogte van het accres - de groei van de algemene uitkering. Verder maakt de VNG bezwaar tegen de korting die in het regeerakkoord is opgenomen in verband met de efficiency op de regionale uitvoeringsdiensten, de RUD’s. Grote onduidelijkheid blijft er verder over de decentralisatie van de jeugdzorg en de Awbz.

 

Wat betreft de decentralisatie van de re-integratie van werkzoekenden blijkt intussen weinig vooruitgang geboekt. Onderhandeld wordt er verder nog over ruimtelijk-economisch beleid, water en de bestuurlijke toekomst van de Randstad. Voor alles hecht de VNG aan duidelijkheid over de financiële middelen en de mate van beleidsvrijheid.

 

De gemeenten zijn bang voor een herhaling van het Wmo-drama: nadat over de decentralisatie van taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning afspraken waren gemaakt, werden gemeenten tijdens de parlementaire behandeling van de Wmo opgezadeld met extra eisen zonder daarvoor financiële compensatie te krijgen. Nu is het standpunt: geen deal zonder extra middelen.

 

Op woensdag 16 februari spreken de voorzitters van VNG, IPO en UvW met een afvaardiging van het Rijk onder leiding van premier Rutte.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie