Advertentie

Platform G1000.nu wil democratie versterken

Het platform G1000.nu is er niet op uit om de lokale democratie te verdrijven, het wil die juist versterken.

24 november 2014

Na de succesvolle G1000 van Amersfoort, in maart van dit jaar, besloot initiatiefnemer Harm van Dijk tot oprichting van het landelijke platform G1000.nu. 'Ik maakte me zorgen om de afnemende betrokkenheid bij het democratisch systeem.'

Versterken
Het platform G1000.nu is er niet op uit om de lokale democratie te verdrijven, het wil die juist versterken. 'We erkennen de kracht van het bestaande systeem, maar zoeken naar een aanvulling', zegt Van Dijk. 'Die is nodig omdat de legitimiteit onder druk staat. Door een dialoog te organiseren – met bewoners, maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en de gemeente – hopen we dat een gezamenlijk besef ontstaat van wat ons bindt en wat belangrijk is voor de gemeenschap.'

Dialoog
Van Dijk vindt dat het huidige stelsel, waarin het debat centraal staat, juist het tegenovergestelde veroorzaakt. 'De manier waarop politieke partijen nu met elkaar omgaan leidt tot het uitvergroten van tegenstellingen en meningsverschillen. Mijn overtuiging is dat dit bijdraagt aan de desintegratie van de lokale samenleving. Wij willen daar de dialoog naast plaatsen. Een G1000 vermijdt juist discussie en zoekt naar gemeenschappelijkheid. We herontdekken wat iedereen belangrijk vindt. Om daar vervolgens samen mee aan de slag te gaan.'

Loting
Naast de dialoog is loting essentieel uitgangspunt van de G1000. Door loting heeft iedereen evenveel kans om te worden uitgenodigd. Bij de G1000 van Amersfoort had de helft van de aanwezigen nog nooit iets gedaan voor de stad. Juist doordat ze persoonlijk waren gevraagd, raakten ze betrokken. 'Er gaat dus een enorm mobiliserende werking vanuit', zegt Van Dijk.

Open agenda
Het derde principe van de G1000 is de open agenda: bij binnenkomst weet niemand waarover het zal gaan. Dat bepalen de aanwezigen ter plekke. Met behulp van een uitgekiend programma en moderne ICT is het mogelijk om met duizend mensen steeds verder in te zoomen op wat iedereen belangrijk vindt. 'Veel gemeenten die burgerparticipatie organiseren, hebben moeite met het ontbreken van een agenda. Als ze iets organiseren, dan kunnen ze het niet laten om er vooraf toch een op te stellen.'

Gemeentelijke agenda
Dat loopt vaak niet goed af, zegt Van Dijk. 'Mensen geven hun mening, waarna de gemeente belooft er iets mee te gaan doen. Diezelfde mensen zijn een half jaar later zwaar teleurgesteld, omdat ze geen herkenbaar resultaat hebben gezien van hun inbreng. Er heeft geen dialoog plaatsgevonden maar een raadpleging, op basis van de gemeentelijke agenda. Zoiets draagt bij aan teleurstelling in het bestaande systeem.'

Actief houden
In Amersfoort zijn ook nu nog zo'n vijftig mensen actief om concreet vorm te geven aan de in maart geformuleerde agenda, daarbij gesteund door ambtenaren. Van Dijk vindt dat bemoedigend, maar hij zoekt ook naar nieuwe manieren om meer mensen actief te houden. Het enthousiasme leeft nog. 'Ik word op straat nog steeds aangesproken op de bijeenkomst in maart. Mensen willen laten weten dat ze erbij waren. Ze praten er nog steeds over.'

Het hele artikel is te lezen in Binnenlands Bestuur nr. 23 van deze week. (inlog)

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie