bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

De VOG als ontbindende voorwaarde

Beëindiging van rechtswege van de arbeidsovereenkomst.

07 juni 2022

De ontbindende voorwaarde

Beëindiging van rechtswege van de arbeidsovereenkomst indien zich in de toekomst een bepaalde gebeurtenis voordoet, kan worden bereikt met een ontbindende voorwaarde. Met het opnemen van een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst wordt beoogd dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op het moment van het verwezenlijken van de ontbindende voorwaarde, zonder dat er dus een beëindigingshandeling (opzegging of ontbinding) nodig is. De Hoge Raad accepteerde de ontbindende voorwaarde in 1992 onder de volgende voorwaarden:

a. de voorwaarde mag niet strijdig zijn met het gesloten stelsel van het ontslagrecht;
b. de vervulling van de ontbindende voorwaarde mag niet te beïnvloeden zijn door een van beide partijen;
c. de arbeidsovereenkomst moet door het intreden van de ontbindende voorwaarde in feite inhoudsloos zijn geworden.

Strijdig met het gesloten stelsel van het ontslagrecht is bijvoorbeeld de voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij bedrijfsbeëindiging of verkoop van het bedrijf. Dat geldt ook voor de bepaling dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt ‘als de musical stopt’ of ‘bij beëindiging van de werkorder’. Het wegvallen van subsidie is een economische reden die alleen als ontbindende voorwaarde is geaccepteerd in het geval dat de betreffende arbeidsplaats uitsluitend was gecreëerd door en voor de duur van die subsidie.

Verklaring Omtrent Gedrag

Een VOG is in verschillende gevallen nodig (verplicht) en in andere gevallen wenselijk. Als een werknemer een functie vervult waarin hij werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen, dan kan een VOG de (toekomstige) werkgever inzicht geven in het strafrechtelijke verleden van de werknemer. Binnen acht weken na ontvangst van de VOG-aanvraag, wordt door Justis een beslissing genomen. Voordat een beslissing wordt genomen, wordt eerst het justitieel verleden van de aanvrager gescreend. Als uit onderzoek van Justis blijkt dat de werknemer in aanraking is geweest met Justitie, dan gaat Justis na of dit relevant is voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. In de praktijk wordt een VOG meestal binnen anderhalve week afgegeven.

Uitspraak Rechtbank Rotterdam

(Locatie Rotterdam), 9 juni 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:5162)
Recent heeft de Rechtbank Rotterdam in dit kader een interessante uitspraak gedaan.

Lees verder op de website van Capra Advocaten.

Contact over dit onderwerp


Esther van Gaal
Advocaat

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.