Advertentie

Het belang van governance

Wat zijn volgens gemeenteambtenaren de ergste jeukwoorden van 2023? AenO fonds Gemeenten verzamelde ze. Op 5: governance.

10 augustus 2023
Governance
Shutterstock

Woorden als ‘houtskoolschetsen’, ‘organisch veranderen’, 'doorontwikkelen' en 'aanvliegen' zijn natuurlijk vreselijk en staan niet voor niets in de lijst met gemeentelijke jeukwoorden die het A & O fonds gemeenten heeft samengesteld. Maar nog erger zijn alle Engelstalige termen die hun intrede hebben gedaan in het gemeentelijk beleid, van proces mining tot operational excellence en van multidisciplinaire growth teams tot governance.

Programmamanager Digitaal

JS Consultancy
Programmamanager Digitaal

Beleidsmedewerker Jeugd

JS Consultancy
Beleidsmedewerker Jeugd

Vooral die laatste is in zwang in het gemeentelijk beleid. Een kleine zoektocht in gemeentelijke stukken levert talloze resultaten op. ‘De gemeente wil een goede governance structuur inrichten voor de uitvoering van de verordening.’ ‘De gemeente is zich ervan bewust dat een goede governance structuur essentieel is voor het realiseren van haar duurzaamheidsambities.’ ‘De governance van de gemeentelijke investeringsagenda is gebaseerd op de principes transparantie, verantwoording en participatie.’

Governance is belangrijk. Maar wat is het precies? De letterlijke betekenis is bestuur. Maar governance is meer. Het is zo’n woord waarbij iedereen ongeveer een gevoel heeft van wat het zou moeten betekenen, maar niet precies kan duiden wat het nu eigenlijk is.

Governance is niet alleen bestuur, het heeft ook te maken met de wijze van besturen en met beheersing van de macht. Grofweg kan je zeggen dat het gaat om het uitvoeren van beleid, controle, macht, regels en dat binnen de kaders van de principes van een organisatie. En veelal wordt er ook mee geduid in welke netwerken en met welke maatschappelijke partners dat gebeurt. Governance is een van de weinige woorden in de lijst van het A & O fonds Gemeenten die de gemiddelde ambtenaar weliswaar jeuk bezorgt, maar waarvoor ook niet snel een Nederlands alternatief gevonden kan worden. Het dichtst in de buurt komt: controleerbaar en toetsbaar bestuur.  

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie