Advertentie

Wachtlijsten jeugdzorg krimpen opnieuw

Het aantal kinderen op de wachtlijsten van de jeugdzorg daalt. Er staan nog maar 1983 wachtenden – peildatum 1 juli 2014 – op de lijst. Dat zijn er ruim 500 minder dan vorig jaar.

09 december 2014

Het aantal kinderen op de wachtlijsten van de jeugdzorg daalt. Er staan nog maar 1983 wachtenden – peildatum 1 juli 2014 – op de lijst. Dat zijn er ruim 500 minder dan vorig jaar.

Gemeenten verantwoordelijk vanaf 2015

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Het is de laatste rapportage van de wachtlijsten in de provinciale geïndiceerde jeugdzorg, want met ingang van 2015 zijn de provincies en de drie stadsregio’s niet langer verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Per 1 januari ligt die taak op het bordje van de gemeenten.

De inzet die de provincies de laatste jaren hebben gepleegd om de wachtlijsten terug te dringen, is succesvol gebleken. In 2008 stonden er nog meer dan 6600 jeugdigen op de bruto wachtlijst. Dat is in zes jaar teruggedrongen naar minder dan 2000 wachtenden. Van Rijn noemt dat ‘een zeer goede prestatie.’

 

In enkele provincie stijging

Het totaalbeeld voor Nederland is dat de wachtlijst daalt ten opzichte van 1 juli 2013. Dat betekent volgens Van Rijn dat provincies er goed in slagen om de directe zorgverlening te blijven bieden, ondanks de voorbereidingen op de decentralisatie. Wel is er volgens hem in een enkele provincie ‘vanwege regionale omstandigheden’ sprake van een beperkte toename van de wachtlijst. Zo nemen in Zeeland de wachtlijsten voor jeugdhulp toe als gevolg van een ontslaggolf bij jeugdhulporganisatie Juvent. Volgens de provincie verdwijnen er veertig tot vijftig fulltime-banen – dat zijn tachtig mensen. Het gevolg is volgens de verantwoordelijk gedeputeerde dat jongeren langer moeten wachten op jeugdhulp, met name die jongeren die na 29 oktober jeugdhulp hebben aangevraagd.

 

Van Rijn: onverantwoord wachten niet aan de orde

In alle provincies is het volgens Van Rijn zo dat als de veiligheid van de jeugdige in het geding is, er onmiddellijk zorg wordt geboden. De provincies geven volgens de staatssecretaris aan dat alle kinderen op de wachtlijst in beeld zijn. ‘Onverantwoord wachten is daarmee niet meer aan de orde’, aldus Van Rijn. Daarover zijn door provincies in 2013 afspraken gemaakt met de door hen gefinancierde bureaus jeugdzorg en jeugdzorgaanbieders.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Opa / IC
Reken maar, dat de jeugd op deze wachtlijst niet is begrepen in de budgetten, die aan de gemeenten zijn toegedacht. Daarnaast zal wel heel snel de kritiek komen, dat gemeenten "er maar niet in slagen de wachtlijsten weg te werken" en daarmee een aan hen toebedeelde taak "verwaarlozen".
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
Ouders en jeugd die nu vrijwillige hulp zoeken lopen tegen tekort van personeel aan in december 2014. Bureaus Jeugdzorg zitten in de afbouw van hun personeel en hier zitten agenda's nu al vaak vol tot 31 december, omdat alle vakantiedagen opgemaakt moeten worden. De gemeenten zijn nog bezig met het aannemen van personeel en het op poten zetten van de oprationele organisatie. De gemeenten kunnen pas starten op 1 januari 2015. Praktisch gezien op 5 januari, zij starten met een wachtlijst van minstens 4 weken en zij moeten gelijk de wijken in en de nieuwe werkwijze leren kennen. Snelle actie betreffende een overgangsfase lijkt me op z'n plaats.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Linda
Provincies hebben hun taak prima verricht, zegt Staatssecretaris van Rijn. Wat stom dan van de regering om die taak van hen af te pakken en de gemeenten daarmee op te zadelen. Die kunnen het dus alleen maar slechter doen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Geen wonder dat de wachtlijst daalt ten opzichte van 1 juli 2013. De aanmelding wordt niet meer gedaan, omdat men afhoudt, doorverwijst, niet bereikbaar is, etc.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janicos / Onderzoeker
Er staat een muur in Nederland. Daar gooien wij als hulpverlening zoveel mogelijk zaken overheen. Achter die muur zit de gemeente, kennisloos en ongeinspireerd. Een vrijwilliger die op bezoek gaat bij een schizofrene moeder en lastige zoon van 17. Die mantelzorger sluit rap zoveel mogelijk zaken af. Zie je wel dat het kan en iedereen tevreden. En bestuurlijk Nederland klopt zich op d eborst. maar over 2 jaar zijn die weer vertrokken en blijft de waan dat ze het zo goed hebben gedaan. Ik ben er voorstander van bestuurders genadeloos af te rekenen op fouten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
Door janicos (Onderzoeker AMK): "de gemeente, kennisloos en ongeinspireerd"

Het kan zijn dat je voor je eigen gemeente praat en niet verder onderzocht hebt, maar er zijn, gelukkig, gemeenten die zich zeer goed hebben voorbereid. Deze gemeenten zijn al vanaf 2011 de transitie aan het voorbereiden. Zij hebben de hogere kosten, logisch als je preventief wilt werken, al klaarliggen voor de eerste jaren en gaan door goed beleid automatisch later minder uitgeven. Tevens hebben zij goed gekeken en gepraat met mensen op de werkvloer en kinderen en opvoeders, wat de echte problemen zijn die er spelen met kinderen en opvoeders. Hieruit is een visie gecreëerd in 2012 en zij zijn al 3 jaar bezig om zich voor te bereiden. Deze gemeenten hebben ook een overgangsjaar, alle hulp en behandeling blijft in het begin 2015 hetzelfde en lopende het jaar wordt met iedereen gesproken om de juiste zorg in te kunnen zetten, kost wat extra, maar hier is al rekening mee gehouden in de begroting. De reservepot, kan maar hoeft niet, de komende 3 jaar gebruikt worden. Dit geldt evenzeer voor de huishoudelijke hulp die loopt in 1014, deze loopt in 2015 gewoon door.Regeren is vooruit zien met de visie: de kosten gaan vo0or de baten uit.

Dit is een zakelijke kijk op een zorgelijk probleem, maar met een uitstekend resultaat voor de bewoners van deze gemeenten en de gemeentelijke kas.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie