Advertentie

Klokkenluider Waalre meldt zich weer

Waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer van de gemeente Waalre is niet van plan werk te maken van een melding van misstand.

14 februari 2022
Klokkenluider

Waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer van de gemeente Waalre is niet van plan om werk te maken van een nieuwe melding van een misstand van een oud-ambtenaar die in augustus 2020 ten onrechte op staande voet is ontslagen. De misstand gaat over de strafzaak tegen dezelfde ambtenaar wegens schending van het ambtsgeheim. Het Openbaar Ministerie besloot deze zaak te seponeren.

Presidium

De burgemeester heeft dat vorige week maandag in een spoedzitting van het presidium gemeld zonder daarbij de naam van de bewuste oud-ambtenaar te noemen. Boelhouwer vertelde het presidium dat de melder om een onderzoek vraagt, maar dat het college niets met dit verzoek zou hoeven doen. De waarnemend burgemeester lichtte de fractievoorzitters in over de melding zonder dat hij die aan haar voorlegde. Hij sorteerde wel voor op dat de raad zelf zou worden geïnformeerd door de melder. Hij zou de raad alleen informeren over de melding als de melder ook de raad zou informeren. Zou die dat niet doen, dan hoefde hij er ook niets mee te doen. Tot afgelopen zondag had de raad nog geen melding ontvangen, maar de fractievoorzitters hebben deze nu wel in bezit.

Aangiftes

Boelhouwer kreeg vorig jaar het deksel op de neus toen het Openbaar Ministerie besloot om de oud-ambtenaar niet te vervolgen voor schending van het ambtsgeheim, nadat Boelhouwer aangifte tegen haar had gedaan. Een tweede aangifte van Boelhouwer van belediging, smaad en laster kon ook niet hard worden gemaakt. Boelhouwer was aangesteld als waarnemend burgemeester om onderzoek te doen naar de oorzaken van de aanhoudende bestuurscrisis in Waalre, maar bleef aan toen de vorige burgemeester Jan Brenninkmeijer definitief vertrok. De klokkenluidende ambtenaar had in augustus 2020 tijdens de rechtszitting van haar ontslagzaak, wegens het intern gewag maken van een ‘complot’ van een hoge ambtenaar en de wethouders om Brenninkmeijer pootje te lichten, de bestuurscrisis genoemd. Dat werd opgepikt door een bij de zitting aanwezige journalist en kwam vervolgens naar buiten. Daarna volgden het ontslag op staande voet en de aangiftes van de waarnemend burgemeester.

Trammelant

In mei 2021 kwam Boelhouwer opnieuw in het nieuws, toen bleek dat de fractievoorzitters verbolgen waren over dat hij in een brief aan de Brabantse commissaris van de koning Ina Adema schreef dat hij de moed opgaf dat de huidige gemeenteraad in staat is te stoppen met de boel verzieken. Maar na gezamenlijk overleg leek de kou voorlopig uit de lucht, al zouden raadsleden ook meermaals meldingen bij de cdk hebben gedaan over het gedrag van Boelhouwer. Vanwege ‘gezichtsverlies’ zou die hem niet voortijdig willen vervangen. Onlangs werd bekend dat de waarnemend burgemeester (71) trammelant veroorzaakte door informatie over de formatie door te spelen naar een journalist. Dit kwam naar buiten, omdat hij de informatie naar een verkeerd nummer stuurde. Niet slim en ook onbegrijpelijk, vond D66-fractievoorzitter Floris Schoots destijds. Die wees er ook nog eens op dat Boelhouwer niet had gemeld dat het OM geen onderzoek wilde instellen naar een vermeend lek uit de vertrouwenscommissie eind 2020.

Kosten

D66 heeft eind januari vragen gesteld aan het college over de zaak van de ontslagen ambtenaar. Nu die zaak is afgerond, vindt de fractie het tijd om te evalueren. De rol van Boelhouwer komt daar opnieuw om de hoek kijken. D66 wil weten waarom ervoor is gekozen om de ambtenaar op staande voet te ontslaan en of het college, na het oordeel van het OM, vindt of dat de juiste keuze was. Ook vraagt de partij zich af waarom niet is gekozen voor een minnelijke oplossing om beschadiging van partijen te voorkomen. En dan zijn er nog de kosten die met het conflict zijn gemoeid: voor juridische ondersteuning, ambtelijke kosten, bestuurlijke kosten en overige kosten en uitgaven, zoals kosten van de schikking. D66 wil dat de vragen beantwoord zien tijdens de raadsvergadering van 15 februari. Volgens indiener Kees de Zeeuw heeft Boelhouwer gezegd dat hij hiervoor ‘zijn best zou doen’.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie