Advertentie

Kamervragen over publicatie namen door gemeente

Tweede Kamerlid Gerard Schouw wil van de Minister van Binnenlandse Zaken weten wat nu precies de regels zijn rondom het publiceren van namen door de gemeente. Groningen publiceerde NAW-gegevens van bezwaarmakers van een moskee.

23 april 2014

Tweede Kamerlid Gerard Schouw (D66) wil weten wat de regels zijn voor het publiceren van namen en adressen van burgers door gemeenten. Hij stelt daarom Kamervragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk. Aanleiding is een artikel van Binnenlands Bestuur over een zaak in de stad Groningen. Omwonenden die een zienswijze hadden ingediend tegen de uitbreiding van een moskee zagen hun naam en adres ongewild terug. De gemeente Groningen had hun persoonsgegevens zonder toestemming gepubliceerd en verspreid naar onder meer het moskeebestuur.

Gebruikelijke werkwijze

De gemeente Groningen zegt dat dit de gebruikelijke werkwijze is bij nieuwe bouwplannen. ‘De zienswijze met namenlijst wordt standaard toegestuurd naar alle belanghebbenden, in dit geval dus ook de moskee. Verder zijn de zienswijzen ook ter inzage beschikbaar op het gemeentehuis, maar daar zijn de namen en adressen wel weggehaald,' aldus een gemeentewoordvoerder.


Geen toestemming

De gemeente beroept zich op een uitspraak van de Raad van State in 2011. Maar na vragen van Binnenlands Bestuur blijken de gemeentejuristen in Groningen het toch niet helemaal met elkaar eens. ‘De meningen zijn verdeeld,’ vertelt de gemeentevoorlichter. ‘Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens moeten de zienswijzen toch altijd geanonimiseerd worden. We wachten op een uitspraak van de gemeentelijke ombudsman.’ Het College van Bescherming Persoonsgegevens bevestigt dat er alleen met toestemming namen bekend gemaakt mogen worden. Die is in dit geval niet gevraagd.


Groningen niet de enige

Deskundige Rob Wertheim, advocaat en docent Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen wijst op een recentere uitspraak van de Raad van State (RvS). ‘In 2012 sprak de RvS uit dat burgers bij het indienen van zienswijzen er rekening mee moeten houden dat deze openbaar gemaakt wordt. Maar dat geldt niet voor de persoonsgegevens, daar doen de burgers volgens de RvS namelijk niet automatisch afstand van.' Overigens is Groningen volgens de bestuursrechtdeskundige lang niet de enige gemeente die namen publiceert: 'Er zijn ongeveer evenveel gemeenten die dit wel als niet doen.'


Kamervragen

Kamerlid Gerard Schouw: ‘Er is blijkbaar veel onduidelijkheid. Daarom vragen wij de minister om opheldering over deze kwestie zodat voor iedereen duidelijk is hoe om gegaan moet worden met de persoonsgegevens in het geval het indienen van zienswijzen. Mocht er dan toch nog onduidelijkheid bestaan of indien er een noodzaak is tot aanpassen van de procedure dan zullen we dit aankaarten. Maar vooralsnog wachten we eerst de reactie van de minister af.’
Lees hier de Kamervragen

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Casevraag: en wat vermeld de Wet tuimktelijke ordening hieromtrent?
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
excuus: en wat vermeldt de Wet ruimtelijke ordening hieromtrent?
Frank / jurist handhaving
@ Opmerker

Helemaal niets. Die is ook niet relevant in dezen.
Advertentie