bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Normaliseren kun je leren

Normaliseren kun je leren. Tijdens bijeenkomsten van een dagdeel wordt besproken hoe de transitie naar de Wnra zo goed en soepel mogelijk kan verlopen en wat daarbij beslist niet mag worden vergeten

15 januari 2018
Naar verwachting zal op 1 januari 2020 de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking treden. Eén van de gevolgen daarvan is dat voor overheidswerknemers het civiele arbeidsrecht gaat gelden. Dit leidt tot grote veranderingen. Om te beginnen zullen de medewerkers niet langer werkzaam zijn op basis van een eenzijdige aanstelling, maar op basis van een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst. En er zullen andere regels gaan gelden met betrekking tot, bijvoorbeeld, het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden, vakantie(verlof) en het ontslagrecht. Ook in procedureel opzicht zal er veel gaan veranderen. Zo zullen juridische procedures niet langer via de lijn van de Algemene wet bestuursrecht verlopen en zal er geprocedeerd moeten worden bij de burgerlijke rechter.
Hoe bereidt u zich voor op de invoering van de Wnra Het is natuurlijk van belang om u hier goed op voor te bereiden. Maar op dit moment gaat de meeste aandacht uit naar het proces daar naartoe. Hoe kunt u de Wnra succesvol implementeren? De training  staat in het teken van deze transitie.
Tijdens de bijeenkomst van een dagdeel wordt besproken hoe de deelnemers de transitie naar de Wnra zo goed en soepel mogelijk kunnen laten verlopen en wat daarbij beslist niet mag worden vergeten. De volgende zaken zullen (onder andere) aan de orde komen:

  • Korte introductie in het civiele arbeidsrecht;
  • Op het moment dat de Wnra in werking treedt, zal de ambtelijke aanstelling van rechtswege worden omgezet in een arbeidsovereenkomst. Is het verstandig om, voordat de Wnra in werking treedt, schriftelijke arbeidsovereenkomsten te sluiten met de medewerkers? Wat mag in zo’n overeenkomst niet ontbreken?
  • Wat als de medewerker weigert te tekenen?
  • Zijn de interne regelingen “Wnra-proof”?
  • Moeten er nieuwe regelingen worden ingevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van integriteit?
  • Zijn de interne processen en procedures “Wnra-proof”?
  • Hoe kunnen de medewerkers worden ‘meegenomen’ in de transitie?

Na afloop van de bijeenkomst heeft u een helder overzicht van wat er gaat veranderen en van de stappen die gezet moeten worden om één en ander succesvol te implementeren.


Voor wie?
De cursus is geschikt voor medewerkers P&O en juristen die werkzaam zijn binnen de overheid op het terrein van het ambtenarenrecht en die zich willen voorbereiden op de invoering van de Wnra in 2020.

Kosten
De kosten voor de cursus Normaliseren kun je leren bedragen €295. 

U ontvangt het cursusmateriaal digitaal.
Duur
De cursus duurt 1 dagdeel.

Waar en wanneer?
Er zijn drie cursusdata:
  • Op dinsdag 6 februari kunt u terecht in Zwolle, bij hotel Wientjes.
  • Op donderdag 8 maart kunt u terecht bij de vestiging van Capra Advocaten in 's-Gravenhage.
  • Op donderdag 15 maart kunt u terecht bij de vestiging van Capra Advocaten in 's-Hertogenbosch.

De cursus begint om 13:30 en duurt tot 16:30.

Inschrijven voor 06 februari 2018 Hotel Wientjes in Zwolle

Inschrijven voor 08 maart 2018, Capra Advocaten 's-Gravenhage

Inschrijven voor 15 maart 2018, Capra Advocaten 's-Hertogenbosch

Meer informatie

Mr. G.H. (Gerdin) Boelens

Mr. M.J. (Marion) Kolijn-van de Merwe

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.