Advertentie

Woo-besluit uitgesteld om ‘politieke gevoeligheid’

Wegens 'politieke gevoeligheid' behandelt Amsterdam een Woo-verzoek om informatie over wethouder Shula Rijxman pas na de wettelijke termijn.

16 augustus 2022
Rijxman
De Amsterdamse wethouder Shula Rijxman (D66)Bart Maat/ANP

Een ambtenaar van het Stedelijk Team Openbaarheid van de gemeente Amsterdam heeft bevestigd dat de afhandeling van een Woo-verzoek om informatie over wethouder Shula Rijxman (D66) is uitgesteld vanwege de politieke gevoeligheid. JA21 heeft raadsvragen en een debat aangekondigd.

Inkomensconsulent

BMC
Inkomensconsulent

Accountant | consultant voor de overheid

BMC
Accountant | consultant voor de overheid

Politieke gevoeligheid

Gemeenten dienen openbare documenten binnen zes weken te verstrekken, maar houden zich vaak niet aan de wettelijk Wob- en Woo-termijnen. In die zin was het niet vreemd dat tijdschrift HP/De Tijd te horen kreeg dat de gevraagde informatie niet tijdig kon worden gegeven. Wat opviel is dat het college, met daarin Rijxman, in een vergadering op 12 juli j.l. had besloten om de behandeling van het Woo-verzoek aan te houden. Toen het tijdschrift om opheldering vroeg, liet de ambtenaar weten dat het uitstel te maken heeft met de ‘politieke gevoeligheid’ van de gevraagde documenten.

Niet tijdig

Bij een tweede navraag blijkt dat de politieke gevoeligheid geen reden is om de documenten al dan niet te verstrekken, maar wel ‘een reden waarom er niet tijdig is beslist’. Een gang naar de rechter wegens het niet tijdig beslissen behoort tot de mogelijkheden, laat de ambtenaar ook nog weten. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam laat daarna weten dat het niet tijdig verstrekken te maken heeft met het zomerreces. Het zou niet gaan om de politieke gevoeligheid, maar vooral om de ‘zorgvuldigheid’. ‘Er moeten veel mensen naar kijken, dat kost tijd, en dat is voor het zomerreces niet meer gelukt.’

Woo-weken

Omdat ‘zomerreces’ eveneens geen wettelijke grondslag is om niet tijdig over een Woo-verzoek te beslissen vroeg HP/De Tijd aan locoburgemeester Rutger Groot Wassink waarom de gemeente zich niet aan de wet hoeft te houden. Die bevestigt dat een dergelijk artikel ontbreekt in de Woo en dat de gemeente ernaar streeft om de wettelijke termijnen voor de Wob en de Woo te halen, maar dit vanwege de capaciteit niet altijd lukt. Wel is er in juli een brief van de burgemeester naar de raad gegaan waarin enkele maatregelen staan om de achterstanden weg te werken en de processen te verbeteren. Inmiddels hebben in twee ‘Woo-weken’ 94 ambtenaren 57 verzoeken afgehandeld.

Debat

Raadsvragen en een debat zijn in aantocht, kondigt JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga alvast aan op Twitter. De partij vroeg al eerder een spoeddebat aan over het feit dat D66-raadslid Rob Hofstra (tegenover HP/De Tijd) het woord voerde voor D66-wethouder Rijxman over dat zij mogelijk in strijd handelde met interne gedragsregels toen zij NPO-bestuursvoorzitter was. Dat debat ging niet door, omdat de gemeenteraad het ‘niet spoedeisend genoeg’ bevond. De kwestie waas dat Rijxman geen melding zou hebben gemaakt van een privérelatie met Marjan Hammersma, hoogste ambtenaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Media, die ook verantwoordelijk is voor de verdeling van het NPO-budget. Zelf zei de wethouder destijds dat zij nooit een geheim heeft gemaakt van de vriendschap met Hammersma.

Mogelijke belangenverstrengeling

Het Commissariaat voor de Media heeft niettemin naar aanleiding van ‘signalen’ een onderzoek aangekondigd naar mogelijke belangenverstrengeling bij de NPO. De toezichthouder gaat kijken naar de processen die er zijn om belangenverstrengeling te voorkomen, als het gaat om persoonlijke- en werkrelaties tussen bestuurders van de NPO en ‘beleidsbepalende functionarissen’ bij het ministerie. Mogelijk betrekt het commissariaat hierbij ook uitkomsten van het onderzoek van de Auditdienst Rijk naar de gang van zaken rond een melding van een klokkenluider bij de NPO. Die vertelde bij Hammersma misstanden te hebben aangekaart over salarisplafonds van presentatoren die ‘op schimmige wijze’ zouden worden omzeild. Tegenover BNR verklaarde de klokkenluider echter dat als deze had geweten van de privérelatie tussen Hammersma en Rijxman, deze dat gesprek nooit zou hebben gevoerd.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Politieke partijen die transparantie hoog in het vaandel hebben staan zijn op dat punt niet of nauwelijks beter dan de rest.
Advertentie