Advertentie

Aptroot: ‘Voer kiesdrempel Tweede Kamer in’

Bij de Kamerverkiezingen moet een kiesdrempel worden ingevoerd. Het initiatief om dat te bewerkstelligen komt van Charlie Aptroot, waarnemend burgemeester van Voorschoten. De oproep doet hij echter op persoonlijke titel.

05 januari 2021
drempel-verkeer.jpg

Bij de Tweede Kamerverkiezingen moet een kiesdrempel worden ingevoerd. Met de alsmaar verdergaande versnippering wordt het land anders onbestuurbaar. Charlie Aptroot, waarnemend burgemeester van Voorschoten, gooit daarom de knuppel in het hoenderhok. Niet als burgemeester, maar op persoonlijke titel.

Versnippering

‘Ik ben geschrokken van de hoeveelheid partijen, 89, die zich bij de Kiesraad hebben ingeschreven. Zij zullen niet allemaal met de Kamerverkiezingen in maart kunnen of willen meedoen’, aldus Aptroot (VVD). Ook zullen niet alle deelnemende partijen een zetel veroveren, maar ‘verdere versnippering is heel zorgelijk. Die versnippering kan worden beteugeld door de invoering van een kiesdrempel.’ Hoe hoog die kiesdrempel moet zijn, ligt wat hem betreft niet vast. Duitsland en België kennen een kiesdrempel van vijf procent, Zweden hanteert een kiesdrempel van vier procent. Nederland kent nu officieel geen kiesdrempel. Een partij moet de kiesdeler halen om in aanmerking te komen voor een Kamerzetel. Bij de vorige Kamerverkiezingen lag die kiesdeler op 70.107 stemmen. ‘Vijf procent is misschien wat hoog; dat zou omgerekend zo’n acht zetels betekenen.’

 

Stevige regering

Twee redenen voert Aptroot aan als noodzaak tot de invoering van een kiesdrempel. ‘Zonder kiesdrempel is het haast onmogelijk om een stevige regering te vormen.’ Er zijn veel partijen nodig om een meerderheidscoalitie te kunnen vormen. Dat komt de stabiliteit niet ten goede. ‘Daarnaast is er een stevig parlement nodig om de regering te kunnen controleren. Met vijftien tot twintig fracties wordt het steeds gekker en doller.’

 

Houdgreep

Bij tijd en wijle wordt de discussie over de invoering van een kiesdrempel weer aangezwengeld, maar tot nu toe stierven die een stille dood. Dat wil Aptroot voorkomen. ‘Er moet nu echt wat gebeuren. Met weinig stemmen kun je al een van de 150 zetels binnenhalen. Welk mandaat heb je dan?’ Grote partijen durven volgens Aptroot de discussie over een kiesdrempel niet aan, uit angst dat kleine partijen hen verwijten de kleintjes de nek om te willen draaien. De kleintjes willen de discussie vaak uit lijfsbehoud niet voeren. ‘Men houdt elkaar in een houdgreep, dus gooi ik de knuppel maar in het hoenderhok.’ Naast een stevige regering en een stevig parlement denkt Aptroot dat een kiesdrempel ook afsplitsingen zal ontmoedigen. ‘De kans dat die afgesplitste partij bij een volgende verkiezing terugkeert, wordt kleiner.’

 

Regeldrift

Hij hoopt ook stiekem dat een kiesdrempel een einde maakt aan de regeldrift van ‘Den Haag’. Zoals de toeslagenaffaire laat zien, is de regeling voor kinderopvangtoeslag onuitvoerbaar. Ook gemeenten worstelen vaak met Haagse regels, die veel te ingewikkeld zijn. Voor zowel de gemeenten als inwoners. Door de vele amendementen die in de Kamer worden ingediend – ‘alle partijen willen een amendement op hun naam zetten en in het nieuws komen’ – wordt veel te veel dichtgeregeld zonder met de uitvoeringspraktijk rekening te houden, stelt Aptroot. ‘In de uitvoering moet meer ruimte worden gelaten. Regering en parlement moeten zich met de hoofdlijnen bezighouden.’

 

Burgerinitiatief

Aptroot, voormalig Kamerlid, deed zijn pleidooi voor invoering van een kiesdrempel via Twitter. ‘Tijd voor een burgerinitiatief. Wie doet mee’, twitterde hij een paar minuten voor de laatste dag van het jaar. Inmiddels heeft hij veel reacties gehad. ‘Zo’n 95 procent daarvan is positief. En ze komen vanuit alle politieke geledingen.’ Hij wil nu een groep mensen bijeenbrengen die het idee verder gaan uitwerken. Of het uiteindelijk een burgerinitiatief wordt of een petitie weet Aptroot nog niet. Het onderwerp moet in ieder geval op de agenda van de Tweede Kamer komen. ‘De wetgever moet het tenslotte regelen.’ Dat zal niet meer bij de verkiezingen in maart het geval zijn.

Reacties: 16

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Thomas van Offeren
als ware democraat zijn partijen al een doorn in mijn oog. Ieder zou een vertegenwoordiger moeten kiezen die namens hem in het Parlement het woord voert. En niet voor het partijbelang dankzij wie hij/zij naar voren is geschoven. Alle 1 zetel "partijen" bewijzen dat het partijstelsel achterhaald is in deze tijd van (a)sociale-media. De Koning moet terug naar zijn kerntaak en aan het hoofd staan van een (technocratische) Regering. Gecontroleerd door 150 individuele kamerleden.

Elke minister moet zelf maar zijn meerderheid in de Kamer bij elkaar sprokkelen.

Geen petje-op, petje-af meer (gekozen volksvertegenwoordigers die daags na de verkiezingen de pet van de Uitvoerende macht opzetten).
Janet / beleidsadviseur
@thomas, volgens mij heb je niet goed nagedacht. Bij partijen weet je nog waar ze voor staan. Bij individuele mensen heb je 150 roeptoeters in de Kamer, die roepen zonder na te denken over effecten op het grote geheel. daar heb je juist partijen voor nodig, die van te voren met elkaar overleggen over voors en tegens van een voorstel. Minder partijen maakt het regeren inderdaad veel beter. Ik zou voor een kiesdrempel zijn.

Jan
Geheel eens met een kiesdrempel, maar dan ook voor provinciale staten en gemeenteraden. Die eenpitters zijn bovendien vaak dwarsliggers en one issue partijtjes.
Petra
Zolang partijprogramma's en zeker verkiezingsprogramma's daags na de verkiezingen in de prullenbak worden gegooid blijft de kiezer overgeleverd aan een willekeur waar ze niet voor hebben gekozen.Er moet wat veranderen, dat is zeker. Maar ik weet nog niet hoe.
Veld / bestuurskundige
Een prima idee. Een samenleving is samen leven en dus samenwerken. De individualisering draagt niet bij aan het samen leven. Er zijn genoeg politieke stromingen en partijen waarbinnen je ideeën naar voren kan brengen. Wanneer die niet worden overgenomen is het niet de oplossing om dan maar een eigen partij te beginnen. Tenzij het democratisch ideaal is om de kiesdrempel op 1 stem per parlementariër te zetten.H Boer
Een kiesdrempel om het aantal partijen waarmee een regering wordt gevormd te verminderen, zou rond de 10% moeten liggen. Ga maar na, het probleem is niet dat er partijen met een paar zetels in de kamer zitten, die doen nl nauwelijks mee voor de coalitievorming. Wat het lastig maakt is dat meerdere partijen tussen de 10 en de 25 zetels halen. En daar heb je er dan dus al snel 4 van nodig om een regering te vormen. Maar een zo hoge kiesdrempel is wel erg antidemocratisch.

Ik beschouw een lage kiesdrempel als verrijkend voor onze democratie. Het opgeworpen voorstel is geen oplossing voor het aangedragen probleem!
Wil de Vrey- Vringer / voormailg bestuurder
kiesdrempel uitstekend 4 of 5 %
Paul / projectleider
Ik wordt liever vertegenwoordigd dan dat er een paar dertien in dozijn VVD-ers bijkomen om ons te regeren...
Van Dulm / oud.pel.cdt.Antmil en oud-coord. int.beleid RDMZ.
Geheel eens met de gedachte gang van Charlie Aptroot over de invoering van een kiesdrempel; er zou ook gekeken kunnen worden naar het Duitse systeem.

Daarnaast zou moeten worden vastgelegd dat kamerleden bij het verlaten van hun fractie niet in het Parlement kunnen blijven zitten.

Beide problemen zouden ook kunnen worden opgelost bij herinvoering van een aangepast districten stelsel (zie hiervoor een nota van het toenmalige ministerie van Binnenlandse Zaken)
Bernard
Hier ben ik fel op tegen. Alle stemmen moeten gehoord worden in de Tweede kamer, ook van partijen als Denk en de SGP, partijen waar ik zelf nooit op zou stemmen. Dat een kiesdrempel een einde zou maken aan regeldrift geloof ik ook niet. Het is een niet onderbouwde stelling dat de aanwezigheid van kleine partijen exceptioneel bijdraagt aan regeldrift. Ik vind het een zegen dat verschillende stemmen in het parlement vertegenwoordigd zijn en laten we dat zo houden. Is een quasi twee partijen systeem zoals in de VS en VK dan zoveel beter?
Alex
Fuseren is beter. Laat PVDA en GroenLinks fuseren met elkaar, de PVV bijvoorbeeld kan naar mijn mening ook de kiezers van VSNL,IDNL en alle uiterst rechtse splinters vertegenwoordigen binnen de partijstructuur met hun opvattingen aangezien die toch nooit meer gaan besturen landelijk.
Koos Achterhof / ex - ambtenaar
De Tweede Kamer telt slechts 150 zetels op een kiezersaantal van ca. 13 miljoen. Dit is toch al een behoorlijke drempel. Om daar nog een stoep op te leggen lijkt mij niet erg democratisch. Er zijn nu al veel Nederlanders die zich niet vertegenwoordigd voelen. Eerlijk gezegd ben ik benieuwd of Aptroot c.a. daar een antwoord op hebben.
Big Spender / netto betaler
Hed wordd wel erch veel met dat houd.

Mijn idee voor een kwaliteitsslag is eenvoudiger en beter: de vvd tot burgervijandige klup uitroepen en daarbij verbieden tot deelname aan elke verkiezing . Ze passen veel beter in het lijstje van netjes geklede motorclubs.

eric / ambtenaar
Ha ha, daar zijn we weer, prima voorstel hoor, maar dan wel naar naar een drempel van 50%, is het land super bestuurbaar, en veel helderder dan het 'een beetje afschaffen' van de democratie. Heer Aptroot zal wel van, eh welke eigenlijk partij zijn?
H. Wiersma / gepens.
Eindelijk eens een verstandig geluid en nog wel van een VVD'er. Onze huidige democratie gaat ten gronde aan het grote aantal politieke partijen, de kwaliteit van haar vertegenwoordigers en de vele woordvoerders in de Kamers. Het is zo langzamerhand een onhandelbaar en veel te bureaucratisch circus. Het instellen van kiesdrempels is pure noodzaak om het democratisch functioneren nog redelijk te managen. Kortom snelheid is geboden, maar met de huidige politieke leider van de VVD zal dat vast niet lukken.
Sophie
Een kiesdrempel wordt met de komst van meer partijen die slechts enkele zetels hebben noodzakelijk. Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in de gemeentelijke politiek. In Den Haag waren 5 partijen nodig voor een coalitie, omdat de 45 zetels verveeld zijn over 14 partijen. Los van de problemen rondom het vormen van een coalitie is het ook de vraag of die kleine partijen met enkele zetels wel hun controlerende taak goed kunnen uitoefenen. Er zijn te weinig mensen die een enorme hoeveelheid werk moeten doen. Hierdoor wordt de werk-privé balans ernstig verstoord hetgeen is terug te zien in de toename van burn-outs.

Een andere optie is het verhogen van het aantal zetels in de Tweede Kamer, want in vergelijking met andere landen heeft Nederland procentueel gezien een laag aantal Tweede Kamerleden ten opzichte van de grote van de Nederlandse bevolking. Op die manier kunnen partijen wat groter worden waardoor het gemakkelijker wordt de werkdruk beter te verdelen en daarmee de controlerende taak beter uit te voeren. Al zal je bij dit systeem ook kunnen denken aan een kiesdrempel om toch wat grotere fracties te hebben.
Advertentie