bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Verdieping ambtenarenrecht

Verdieping ambtenarenrecht: praktisch houvast voor het nemen van rechtspositionele beslissingen maar vooral voor het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van die beslissingen.

14 september 2017

De leergang Verdieping ambtenarenrecht biedt u een gedegen en actueel overzicht van het ambtenarenrecht. De leergang geeft inzicht in de meest voorkomende vraagstukken in het ambtenarenrecht. Aan het einde van deze leergang heeft u een praktisch houvast voor het nemen van rechtspositionele beslissingen maar vooral voor het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van die beslissingen.

De docenten leiden u langs de bijzondere eisen van de Algemene wet bestuursrecht, de juridische positie van de ambtenaar, de valkuilen bij dossiervorming, de belangrijkste ontslaggronden, plichtsverzuim, de begeleiding van de zieke ambtenaar en de minnelijke regeling.

Inhoud van de cursus
Dagdeel 1: positionering van het ambtenarenrecht, disfunctioneren en dossieropbouw 

In dit dagdeel staan we uitgebreid stil bij de positionering van het ambtenarenrecht. De vindplaatsen van het ambtenarenrecht komen aan de orde met speciale aandacht voor de Algemene wet bestuursrecht en besluitvormingsprocedures. We bespreken de verschillende mogelijkheden die een werkgever heeft en de risico’s die een werkgever loopt als een ambtenaar niet goed functioneert. U bent op de hoogte van begrippen als dossiervorming, functioneringsgesprekken versus beoordelingen en valkuilen bij het begeleiden van disfunctionerende ambtenaren.

Dagdeel 2: algemeen ontslagrecht

Dit dagdeel is volledig gewijd aan het ambtenarenontslagrecht. We behandelen de algemene beginselen van ontslagrecht, bevoegdheidsvraagstukken en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Er komen ook verschillende ontslaggronden aan de orde.

Dagdeel 3: bijzonder ontslagrecht

In dit dagdeel staan de specifieke ontslaggronden centraal. In het bijzonder staan we stil bij de verschillen tussen ontslag wegens ongeschiktheid en ontslag wegens verstoorde verhoudingen. Aparte aandacht krijgt de reorganisatie en de hieraan gerelateerde begrippen “opheffing betrekking” en “overtolligheid”.

Dagdeel 4: ambtenarentuchtrecht  

De begrippen plichtsverzuim, verwijtbaarheid en bewijsbaarheid passeren de revue. We besteden uitgebreid aandacht aan de verschillende vormen van disciplinaire bestraffing en het evenredigheidsbeginsel dat in acht genomen moet worden.

Dagdeel 5: schadevergoeding

Wat is een zuiver en wat is een onzuiver schadebesluit? Wanneer is sprake van een dienstongeval en een beroepsziekte? Welke uitkeringsregelingen gelden er in deze situaties en wat is de rol van de burgerlijk rechter? In dit onderdeel geven we antwoord op deze en andere vragen.

Dagdeel 6: sociale zekerheid / de minnelijke regeling

In dit dagdeel komt de sociale zekerheid voor ambtenaren aan de orde. In het bijzonder besteden we aandacht aan de WW en de WIA. Een belangrijk deel van de stof bestaat uit de procedure voor de begeleiding van zieke ambtenaren en de (on)mogelijkheden om tot een ontslag wegens ziekte te komen. Ook staan we uitgebreid stil bij het fenomeen situatieve arbeidsongeschiktheid. Ten slotte besteden we aandacht aan de mogelijkheden om een controverse of een dreigend conflict tot een oplossing te brengen waarbij het begrip “beëindigingregeling” centraal staat.

Docenten
De docenten zijn:
Marc Schoonhoven en Ad Kerkhof (12 oktober)
Jan Wesseling en Pieter Joost Schaap (2 november)
Jan Blanken en Gregoor van Duren (9 november)
Voor wie

De leergang is bestemd voor medewerkers P&O en rechtspositieadviseurs die zich verder willen bekwamen in het ambtenarenrecht.

Duur De leergang bestaat uit zes dagdelen die over drie cursusdagen worden gegeven.

Waar en wanneer

De leergang Verdieping ambtenarenrecht wordt gegeven op een centrale locatie in Utrecht. De cursusdata zijn 12 oktober, 2 en 9 november 2017.

Kosten en cursusmateriaal
De kosten voor de totale cursus Verdieping ambtenarenrecht bedragen €1650,--.

U ontvangt het cursusmateriaal digitaal.

  

Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Jansen (vestiging ‘s-Hertogenbosch): Tel. 073-613 13 45 / E-mail: s-hertogenbosch@capra.nl   Inschrijven

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.